31.03.2016

Кандидатам на призначення членами ради прокурорів України або кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Відповідно до пункту 61 розділу ХІІІ Перехідних положень Закону України «Про прокуратуру» (далі – Закон) 22 квітня 2016 року в Генеральній прокуратурі України буде проведено всеукраїнську конференцію працівників прокуратури (далі – конференція).

         На виконання положень статей 67, 71, 74 Закону конференція повинна призначити одинадцять членів Ради прокурорів України та п’ять членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
 

І. Вимоги до кандидатів, які мають намір бути призначеними членами Ради прокурорів України
Статтею 71 Закону встановлено, що від органів прокуратури до складу Ради прокурорів України мають входити одинадцять прокурорів:
1) два представники (прокурори) від Генеральної прокуратури України;
2) чотири представники (прокурори) від регіональних прокуратур;
3) п’ять представників (прокурорів) від місцевих прокуратур.
 

         Прокурор, який перебуває на адміністративній посаді чи є членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, не може одночасно бути членом Ради прокурорів України (ч. 5 ст. 71 Закону).
          Члени Ради прокурорів здійснюють свої повноваження на громадських засадах (ч. 4 ст. 71 Закону).

          Строк повноважень члена Ради прокурорів України становить п’ять років без права повторного обрання 
(ч. 6 ст. 71 Закону).
 

ІІ. Вимоги до кандидатів, які мають намір бути призначеними членами  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

         Відповідно до ч. 1 ст. 74 Закону всеукраїнська конференція працівників прокуратури до складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів призначає п’ятьох прокурорів.

         Членами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів можуть бути громадяни України, які мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років.

         Членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не може бути
призначений науковий чи науково-педагогічний працівник Національної академії прокуратури України, а також прокурор, який перебуває на адміністративній посаді (ч. 2 ст. 74 Закону).

        Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не може одночасно бути членом Ради прокурорів України 
(ч. 5 ст. 74 Закону).

      Строк повноважень члена комісії – три роки (ч. 4 ст. 74 Закону).

       Члени комісії працюють на постійній основі і на час виконання своїх обов’язків відряджаються до комісії (ч. 6 ст. 74 Закону).

       За членами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, які є прокурорами, зберігаються гарантії соціального забезпечення, визначені законодавством для прокурорів (ч. 7 ст. 74 Закону).
 

ІІІ. Документи та строки їх подачі кандидатами на  призначення членами Ради прокурорів України або Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

        Прокурорсько-слідчі працівники, які мають намір бути призначеними членами Ради прокурорів України або Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та відповідають вимогам, передбаченим Законом, повинні з 28 березня по 8 квітня 2016 року особисто звернутися чи направити поштою (з одночасним обов’язковим направленням документів на визначену електронну адресу) до організаційного комітету з питань забезпечення проведення зборів прокурорів Генеральної прокуратури України, скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури і подати такі документи:
- заяву про намір бути призначеним членом Ради прокурорів України (зразок заяви на сайті ГПУ)  або Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (зразок заяви на сайті ГПУ);
- анкету в паперовому та електронному вигляді, завірену кадровим підрозділом відповідної прокуратури (зразок документа на сайті ГПУ);
- мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним членом Ради прокурорів України або Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення поданих копій документів (зразки заяв на сайті ГПУ).

Документи подаються особисто
(у робочі дні) до організаційного комітету за адресою: м. Київ, вул. Гусовського, 9, каб.530 (тел. 200 79 18).

Поштою документи направляються
на офіційну адресу Генеральної прокуратури України: вул. Різницька, 13/15, 
м. Київ, 01011 з поміткою Організаційному комітету у Генеральній прокуратурі України.
 

Кандидати у встановлений строк подають повний пакет документів особисто або поштою, а також направляють підписані скановані документи на електронну адресу [email protected]

кількість переглядів: 1433