29.08.2012

Інформація про стан законності у Львівській області та вжиті заходи до її зміцнення впродовж І півріччя 2012 року

                                                           
 
Прокуратурою Львівської області впродовж І півріччя 2012 року внаслідок вжитих організаційних та наглядових заходів вдалось забезпечити  ефективність діяльності, спрямованої на захист прав і свобод громадян та інтересів держави.
Зокрема, з урахуванням пріоритетів, визначених Генеральним прокурором України, соціально-економічних особливостей регіону при здійсненні органами прокуратури області правозахисної діяльності зверталась особлива увага на додержання законодавства про оплату і охорону праці, соціальне страхування та пенсійне забезпечення, захист прав неповнолітніх, законодавства, щодо захисту інтересів держави в сфері економічних відносин, зокрема, додержання вимог бюджетного законодавства, збереження державної і комунальної власності, паливно-енергетичного комплексу, природоохоронного та земельного законодавства. Прокуратурою області безпосередньо, а також низкою підпорядкованих прокурорів порушено  і скеровано до суду ряд актуальних кримінальних справ на вказаних пріоритетних напрямках прокурорської діяльності.
Загалом, за результатами проведених перевірок у сфері захисту прав і свобод громадян та інтересів держави органами прокуратури порушено 160 кримінальних справ, з яких 118 за результатами розслідування вже скеровано до суду, за документами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності більше 2,2 тис. посадовців органів влади, самоврядування та контролю, а також відшкодовано понад 130 млн. грн., в тому числі, більше 9,7 млн. грн. – до бюджету.
Увага також приділялась представництву інтересів громадян та держави в судовому порядку, зокрема до суду всього пред’явлено позовів на суму 154 млн. 563 тис. грн., за результатами розгляду яких задоволено 1730 позовів  на суму 91 млн. 753 тис. грн., реально виконано рішення судів на суму 25 млн. 921 тис. грн.
 
У сфері захисту конституційних прав і свобод громадян нагляд за додержанням законодавства про оплату праці залишається пріоритетним напрямком діяльності органів прокуратури області, оскільки рівень заборгованості з виплати заробітної плати є значним.
Особливо турбує стан виплати заборгованості із заробітної плати на території м. Львова, Дрогобича і Дрогобицького району, міст Стрия, Червонограда, Борислава, Самбора, Миколаївського району і м. Нового Роздолу, Сокальського району.
З метою забезпечення неухильного додержання посадовими особами підприємств, установ, організацій  вимог чинного законодавства про працю та  повноти реалізації органами управління та контролю наданих повноважень щодо забезпечення конституційних прав громадян на оплату праці, 25.04.2012 проведено розширене засідання колегії прокуратури області “Про стан законності з питань захисту прав і свобод громадян у сфері оплати праці та ефективності прокурорського реагування на діяльність органів влади та контролю.
Вжитими в ході здійснення правозахисної діяльності заходами вдалося дещо стабілізувати  суму заборгованості  із заробітної плати  на рівні близько 59 млн. грн.
Тривожною є ситуація на колишніх промислових «гігантах» області: для прикладу ПАТ «Полярон», підприємства, підпорядковані ДАК «Хліб України», підприємства, які сформувались на базі колишнього «Автонавантажувача», Державне підприємство Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, де борг найбільший серед усіх підприємств області, тощо.  Зазначене породжує 2 проблеми, а саме: по-перше, звільнення значної кількості працівників та зростання безробіття, а по-друге, ріст боргу по заробітній платі за рахунок нарахованих «розрахункових» коштів, а також значне зростання боргу до пенсійного фонду.
За наслідками правозахисної діяльності органів прокуратури Львівської області в сфері додержання вимог чинного законодавства про оплату праці впродовж поточного періоду 2012 року порушено 39 кримінальних справ, в тому числі 11 кримінальних справ за ст. 175 КК України (невиплата заробітної плати) та 28 – за ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю), з них 31 кримінальну справу скеровано до суду.
За внесеними 262 документами прокурорського реагування на даний час погашено заборгованість із виплати заробітної плати на загальну суму майже 43,5 млн. грн. та притягнуто до відповідальності 10 посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування (в т.ч. 5 посадових осіб органів контролю) та 98 посадових осіб підприємств, установ та організацій.
Безпосередньо прокуратурою області проведено перевірки в Територіальній державній інспекції  з  питань праці у Львівській області,  за результатами якої до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 посадових осіб даного органу контролю.
Крім того, органами прокуратури області до суду подано заяв про стягнення нарахованої та невиплаченої заробітної плати на суму 9 638 тис. грн. На даний час судами розглянуто та задоволено 1171 заяву на суму  6 975 тис. грн., реально виконано на суму 5 895 тис. грн.
Так, 09.04.2012 Самбірським міськрайонним судом задоволено заяви  Самбірського міжрайонного прокурора та видано 101 судовий наказ про виплату працівникам Самбірської нафтогазорозвідувальної експедиції ДП „Західукргеологія” заробітної плати в сумі 409 тис. грн.  Судові накази реально виконано.
Також, органами прокуратури області приділялась увага питанням додержання вимог чинного законодавства щодо забезпечення безпечних умов праці громадян. За результатами прокурорських перевірок у сфері додержання законодавства про охорону праці порушено 11 кримінальних справ, з яких 4 скеровано до суду, внесено 105 приписів та подань, задоволено 1 протест. За документами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 23 особи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, у т.ч. 10 – органів контролю і 129 – посадовців підприємств, установ та організацій.
У цьому аспекті проблемним залишається питання додержання вимог законодавства щодо забезпечення працівникам безпечних і належних умов праці на підприємствах вугільної галузі.
 З цього приводу апаратом прокуратури області щомісячно опрацьовується інформація за кожним випадком виробничого травматизму, усі факти вини посадових осіб підприємств міськміжрайпрокурорами перевіряються в порядку ст. 97 КПК України з подальшим вивченням матеріалів у галузевому відділі слідчого управління.
Враховуючи те, що рівень травматизму залишається ще досить високим, прокуратурою області на ІІІ квартал поточного року заплановано проведення аналізу додержання на території регіону вимог законодавства  про охорону праці, та за його результатами, за наявності підстав, колегіальне обговорення вказаного питання, а також проведення перевірки в територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Львівській області з питань щодо профілактики нещасних випадків на підприємствах.
 
У Львівській області ще значною залишається заборгованість зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України, яка, зокрема, станом на  01.07.2012 становить 55,8 млн.грн. (на 01.01.2012 - 60,1 млн.грн.) та зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 45,6 млн.грн. ( на 01.01.2012- 42,1 млн.грн.).
Ріст заборгованості зі сплати єдиного внеску в основному зумовлений несплатою страхових внесків із нарахованої заробітної плати та зарахування поточних платежів сум єдиного внеску в рахунок погашення заборгованості по фінансових санкціях та пені, насамперед, підприємствами вугільної промисловості, на які припадає близько 41% боргу та щодо яких на підставі Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" введено мораторій протягом дії якого забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства; не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів).
Прокуратурою області ініційовано проведення в поточному році перевірок  додержання вимог Законів України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", зокрема, в частині забезпечення повноти нарахування і стягнення страхового та єдиного соціального внесків.    
Як наслідок, впродовж 6 місяців 2012 року органами прокуратури області порушено 2 кримінальні справи, внесено 183 документи реагування, до відповідальності притягнуто 61 посадову особу, в т.ч. 33 посадових осіб ПФУ, відшкодовано 29,2 млн. грн.
Поряд з цим, за результатами проведених перевірок у головному управлінні Пенсійного Фонду України у Львівській області, враховуючи виявлені у його роботі порушення вимог Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", прокуратурою області внесено 2 подання про усунення порушень вимог вказаного законодавства та вирішення питання про притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності. Дані подання розглянуто, 4 посадові особи притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Внаслідок проведених, як причетними уповноваженими органами, так і органами прокуратури заходів всі суми заборгованості зі сплати платежів до Пенсійного фонду України охоплено позовними заявами, які подано відповідно органами Пенсійного фонду України та прокурорами.
Зокрема, з метою стягнення сум заборгованостей по сплаті страхових внесків органами прокуратури області до суду подано  позовів на суму 14 млн. 600 тис. грн.  На даний час судом задоволено 70 на суму 2 млн. 851 тис. грн., реально виконано рішення судів на суму 2 млн. 200  тис. грн.
   Питання щодо стану додержання  пенсійного законодавства розглядалось 15.06.2012 на  міжвідомчій нараді в прокуратурі області. Передбачені нарадою заходи на даний час перебувають на виконанні.
  Разом з тим, ще залишається проблемним питання щодо забезпечення своєчасності та повноти вчинення державними виконавцями ВДВС Головного управління  у Львівській області виконавчих дій при виконанні вимог органів Пенсійного фонду області та рішень судів з приводу стягнення заборгованості, що призводить до затримки перерахунку коштів. Про зазначене свідчить той факт, що державними виконавцями не завжди вживаються заходи до пошуку, опису, реалізації описаного майна, а також до з’ясування майнового стану боржника.
  Питання  стану правозахисної діяльності органів прокуратури щодо захисту конституційних прав громадян, в т.ч., соціально-незахищених верств населення області розглянуто на міжвідомчій нараді у прокуратурі області 22.03.2012, у роботі якої взяв участь голова Львівської обласної державної адміністрації. Передбачені нарадою заходи на даний час перебувають на виконанні. Крім того, прокуратурою області внесено подання на адресу Львівської облдержадміністрації про усунення порушень вимог чинного законодавства, спрямованого на соціальний захист інвалідів, за наслідками розгляду якого 8 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, в т.ч. 2- головного управління соціального захисту населення ЛОДА.
 
 
   Прокурорськими перевірками впродовж року виявлялись порушення прав інвалідів щодо житлового, пенсійного та медичного забезпечення, їх працевлаштування, трудової та соціальної реабілітації, тощо.
  Особливої уваги потребує діяльність інтернатних закладів на території області, де перебуває  1753 підопічних.
 
   У вказаній сфері органами прокуратури області порушено 1 кримінальну справу, внесено 72 документи прокурорського реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 44 посадові особи з них – 3 посадові особи контролюючих органів та відшкодовано 70 тис. грн.
 
Значна увага органами прокуратури приділялась правозахисній діяльності у сфері охорони дитинства.
Зокрема, проблемним для Львівської області у 2011 та 1 кварталі 2012 року постало питання росту злочинності серед дітей (ріст злочинів склав 19% за 12 місяців 2011 року).
Враховуючи ріст злочинності серед дітей, особливо підлітків, які не зайняті суспільно корисною працею рішенням колегії прокуратури Львівської області від 18.01.2012 одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури визначено захист прав дітей на працю та працевлаштування, а також від жорстокості та насильства, як умов запобігання правопорушень серед неповнолітніх.
На виконання рішення колегії упродовж першого кварталу 2012 року проведені перевірки додержання службами у справах дітей та відділами кримінальної міліції у справах дітей вимог законодавства, спрямованого на протидію дитячому алкоголізму, профілактику рецидивної та групової злочинності.
Слід зазначити, що вжитими заходами вдалося суттєво зменшити зазначені негативні тенденції до росту підліткової злочинності, яка на даний час збільшилась у порівнянні з минулим роком на 2,2%, в той же час, на 100% зменшилась кількість вчинених неповнолітніми особливо тяжких злочинів, на 32% менше злочинів скоєно у складі груп осіб. При цьому існуючі тенденції до росту вчинених злочинів, пов’язані з вчиненням крадіжок, які складають 2/3 всіх скоєних на території області злочинів дітьми.
В той же час, на існуючі прорахунки у діяльності правоохоронних органів та служб з питань забезпечення додержання вимог законодавства, спрямованого на забезпечення профілактики правопорушень серед дітей прокуратурою області відреаговано шляхом внесення подань на адресу керівників обласного управління міліції та облдержадміністрації, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 посадові особи обласного рівня.
На даний час органами прокуратури області проведені перевірки виконання покладених на службу зайнятості, центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді обов'язків, передбачених Законами України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,  додержання вимог законодавства про працю неповнолітніх під час проходження ними виробничої практики, додержання законодавства про охорону праці дітей у навчальних закладах.
За наслідками проведених перевірок у сфері працевлаштування дітей внесено 46 документів прокурорського реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 27 посадових осіб.
Ще однією з проблем, які існують на території області, яка перебуває на особливому контролі прокуратури області стало поширення фактів вчинення насильства в сім"ї.
Одночасно відмічено, що на обліку служби у справах дітей перебуває 629 неблагополучних сімей, у яких утримується 1455 дітей, при цьому, переважно у цих родинах допускаються непоодинокі випадки жорстокого поводження батьків зі своїми дітьми, застосування до них насильства, що іноді призводить до трагічних наслідків. Незважаючи на гостроту проблеми, органи державної виконавчої влади, правоохоронні органи, причетні до питань соціального захисту сімей з дітьми, до проведення профілактичної роботи з неблагополучними родинами та запобігання насильству в сім"ї належним чином не виконують покладені на них законом обов’язки.
Так, невжиття заходів з боку органів міліції до захисту 8-річної дівчини, яка виховувалась у сім'ї, де батько зловживав спиртними напоями, неодноразово вчиняв насильство в сім'ї, призвело до вбивства батьком своєї дитини.
В свою чергу, вироком суду батько засуджений до довічного позбавлення волі.
За фактом неналежного виконання працівниками Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВСУ  у Львівській області своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме смерть малолітньої, прокуратурою Сихівського району м.Львова 04.05.2012 порушена кримінальна справа за ст.367 ч.2 КК України.
Крім цього, за результатами проведених органами прокуратури області перевірок додержання законодавства про попередження насильства в сім'ї на даний час внесено 18 документів прокурорського реагування, у тому числі 2 подання внесено апаратом прокуратури області на адресу керівництва ГУМВСУ у Львівській області та Львівської облдержадміністрації, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 17 посадових осіб, низка документів реагування ще перебувають на розгляді.
Перевірки з цих питань тривають.
В той же час, з метою активізації, правозахисної діяльності органів прокуратури на указаному напрямі  15.06.2012 у прокуратурі області проведено розширене засідання колегії прокуратури області з питань попередження насильства у сім’ї.
З огляду на численні порушення, які виявлено органами прокуратури в діяльності органів влади з питань забезпечення навчального процесу 10.02.2012 на міжвідомчій нараді обговорено питання захисту прав дітей на раціональне та безпечне харчування. Розроблені відповідні заходи, які скеровані для виконання.
При цьому, завдяки вжитим заходам прокуратурою області у Яворівському районному відділі освіти виявлено факти незаконного використання бюджетних коштів на харчування вихованців груп продовженого дня загальноосвітніх шкіл району, внаслідок чого завдано збитки районному бюджету на загальну суму 672,21 тис.грн. За фактом перевищення повноважень службовими особами відділу освіти Яворівської РДА прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.365 КК України. По справі проводиться досудове слідство.
З метою усунення виявлених порушень закону в діяльності органів санепіднагляду при здійсненні перевірок  щодо харчування дітей у закладах освіти керівництву обласної санепідемстанції внесено подання, за результатами якого до дисциплінарної відповідальності притягнуто 9 посадових осіб органів Державної санітарно-епідеміологічної служби.
Всього упродовж поточного року за наслідками проведених перевірок щодо захисту прав і свобод дітей прокурорами порушено 11 кримінальних справ, внесено 473 подання, опротестовано 137 незаконних актів, до різних видів відповідальності притягнуто 323 посадові особи органів влади та місцевого самоврядування, з них 35 посадових осіб органів контролю, за прокурорського втручання відшкодовано 337 тис. грн., у тому числі до бюджету 34 тис. грн.
Крім цього, у 1 півріччі 2012 року органами прокуратури області до суду подано 10 позовів на захист прав неповнолітніх. Задоволено судом 24 позови, з врахуванням позовів пред'явлених у 2011 році. В основному вказані позови стосувались  поновлення житлових прав дітей.
 
 У полі зору органів прокуратури Львівської області  постійно перебуває питання здійснення захисту прав громадян та інтересів держави при застосуванні законів про адміністративні правопорушення.
 
   Упродовж поточного періоду 2012 року, за результатами діяльності з питань законності застосування заходів адміністративного впливу органами прокуратури області порушено 3 кримінальні справи, внесено 283 подання, задоволено 364 протести, за документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 477 посадових осіб, у тому числі 198 посадових осіб органів державного контролю та 207 працівників органів внутрішніх справ.
   Разом з тим, аналіз прокурорської діяльності засвідчив, що стан законності у сфері адміністративного законодавства та рівень виконання окремими посадовими особами органами державного контролю та правоохоронних органів ще не повною мірою відповідають вимогам чинного законодавства про адміністративні правопорушення.
 Особливо проблемним у цій сфері правовідносин є діяльність органів внутрішніх справ, які допускають суттєві порушення щодо чіткого  дотримання закону при застосуванні до громадян заходів адміністративного примусу, фіксації порушення, накладення стягнення, що відповідає тяжкості вчиненого .
Виявлені в ході перевірок факти свідчать про системність та поширеність порушень конституційних прав громадян на свободу та особисту недоторканість.
Притаманними залишаються порушення вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення  в діяльності органів державного контролю  при здійсненні ними адмінюрисдикції.
З огляду на викладене, прокуратурою області, стан додержання законодавства про адміністративні правопорушення органами, уповноваженими на здійснення  адмінюрисдикції та правозахисної діяльності на цьому напрямку прокурорами, 28.05.2012 обговорено на розширеному засіданні колегії прокуратури області. Затверджено відповідні заходи, які на даний час виконуються.
 
Відповідно до вимог Генерального прокурора України правозахисна діяльність з питань додержання законів, спрямованих на захист економічних інтересів держави та громадян від неправомірних посягань у бюджетній сфері є одним із пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури Львівщини.
 
Проблемою на вказаному напрямку залишається дебіторська заборгованість до бюджету. Так, станом на 01.01.2012 дебіторська заборгованість до бюджету становила  – 6045,2 тис. грн., станом на 01.07.2012 така становить  19 285 тис. грн. Вказана заборгованість в основному  виникає у зв’язку з невиконанням договірних відносин, зокрема  при виконанні робіт та наданні послуг, а також при здійсненні їх попередньої оплати, що в подальшому ускладнює механізм їх відшкодування за документами прокурорського реагування та здійснюється в основному в судовому порядку. Разом з тим, підтвердженням погашення дебіторської заборгованості є дані Державної казначейської служби, які надаються на підставі звітності установи, підприємства - боржника щоквартально.
При цьому, із вказаної суми дебіторська заборгованість  Міського  центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» становить 13 219,2 тис. грн.(за рахунок вказаного центру спостерігається ріст заборгованості) та військових об’єктів – понад 3 млн. грн.
Зокрема, дебіторська заборгованість Міського  центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» виникла у зв’язку з  перерахуванням  ТОВ «Трест  Профтехмонтаж» коштів, як авансового платежу для реконструкції стадіону «Галичина» в рамках підготовки до Євро  - 2012, використання якого не підтверджено. Вказане стало підставою для внесення Дрогобицькою міжрайонною прокуратурою  подання  в Дрогобицьке  управління  Державної казначейської служби, яке розглянуто та винесено розпорядження про зупинення операцій на рахунках.
Слід  також зазначити, що 30.03.2012 Дрогобицьким міжрайонним прокурором порушено кримінальну справу за фактом вчинення службовими особами Міського центру фізичного здоров’я для населення “Спорт для всіх” злочинів, передбачених ч.2  ст.364, ч.2 ст.366 КК України. Досудове слідство у справі триває. 
Всього за наслідками проведених перевірок у даній сфері органами прокуратури протягом 2012  року порушено 22 кримінальні справи, з яких 17 скеровано до суду. Розглянуто з вжиттям заходів 239 подань, задоволено 70 протестів прокурора. За документами прокурорського реагування 224 посадових осіб притягнуто до відповідальності, з них 140 посадовців органів влади з яких 17 - працівників органів контролю, зокрема посадовців місцевих фінансових органів, Державного казначейства. До бюджету відшкодовано збитків на суму 1 569 тис. грн., спричинених безпосередньо правопорушеннями законодавства про бюджетну систему.  
 
З метою забезпечення раціонального, ефективного, прозорого використання державних коштів та запобігання  проявам корупції у цій сфері передбачені процедури закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.
В той же час, результати прокурорських перевірок засвідчують, що встановлені правові та економічні засади державних закупівель не завжди діють. Так, найчастіше виявляються порушення при оформленні документальних підтверджень про виконані роботи.
Виникає також проблема при вирішенні питання про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення чинного законодавства про державні закупівлі, оскільки рішення з вказаних питань приймаються колегіально – комітетом з конкурсних торгів.   
Загалом, за наслідками проведених у поточному році перевірок у сфері державних закупівель органами прокуратури області порушено 7 кримінальних справ, внесено 41 подання. За наслідками розгляду документів прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 33 службові особи, з яких 21 – органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування та відшкодовано 253 тис.грн. Задоволено 1 протест. 
 
Також, до судів області на захист інтересів держави у бюджетній сфері пред’явлено позовів на суму 45 567 тис. грн. Задоволено  92 позови на суму  26 319 тис. грн.  Сума на яку реально виконано рішення судів – 3028  тис. грн.         Так, Дрогобицьким міжрайонним прокурором 09.04.2012 подано до Господарського суду м.Києва позов в  інтересах держави - уповноважений орган: Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, в особі : Міського центру фізичного здоров»я населення «Спорт для всіх» до ТзОВ «Трест Промтехмонтаж-2» про стягнення бюджетних коштів та штрафних санкцій за договором генерального підряду із реконструкції стадіону «Галичина» під спортивно-тренувальний молодіжний комплекс в сумі 18 528 тис. грн., в зв’язку з невиконання умов вказаного договору. Рішенням  суду позов задоволено.
16.05.2012  Львівським окружним адміністративним судом задоволено позов заступника прокурора області поданий в інтересах Контрольно-ревізійного управління у Львівській області до Львівської державної лісовпорядної експедиції про стягнення до Державного бюджету України коштів в сумі 1 510 580 грн.,  виділених на виконання Державної цільової програми  «Ліси України» та використаних не за цільовим призначенням.
 
Нерозривно пов’язаною із додержанням вимог законодавства про бюджетну систему є правозахисна діяльність в сфері оподаткування.
 
Як проблему на указаному напрямі слід відзначити ріст податкового боргу на Львівщині, який на даний час становить 1 630,2 млн.грн. (з початку року зріс на 300 млн.грн.).
Зазначений борг виникає в основному внаслідок проведених донарахувань платникам податків за результатами перевірочних заходів органів ДПС.
Як приклад, ріст податкового боргу на даний час відбувся через банкрута ЗАТ «Завод комунального транспорту», якому узгоджено після завершення тривалих процедур оскарження донараховані за наслідками перевірки в попередні періоди 300 млн.грн.  При цьому, органи ДПС виступають кредиторами у вказаній справі, органи прокуратури беруть участь у її розгляді на підставі ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру».
 За наслідками перевірок у сфері оподаткування органами прокуратури області порушено 1 кримінальну справу, яку скеровано до суду, принесено 43 протести, внесено 71 подання, за наслідками розгляду яких до відповідальності притягнуто 91 посадову особу органів влади та місцевого самоврядування, в тому числі 51 посадову особу контролюючих органів.
 
Для Львівської області продовжує залишатися актуальним питання збереження державної та комунальної власності, насамперед, при здійсненні процедур приватизації такого майна.
 
 
З початку 2012 року за наслідками проведених у сфері нагляду за додержанням законодавства про державну і комунальну власність перевірок порушено 10 кримінальних справ, з яких 6 скеровано до суду. За результатами правозахисної діяльності на даному напрямку внесено та розглянуто із вжиттям заходів реагування 152 приписи і подання, задоволено 50 протестів, до  відповідальності притягнуто 36 посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, з них 8 посадових осіб органів державного контролю. За документами прокурорського реагування відшкодовано понад 8,8 млн.грн., з них до бюджету  4,4 млн. грн.
Крім цього, у сфері державної та комунальної власності до суду подано позовів на суму 27  млн.564 тис.грн., з яких задоволено 86 позовів на суму 21 млн. 160 тис.грн., реально виконано рішення судів на  6 млн. 038 тис. грн.
Ще недостатнім є стан додержання і застосування законів органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  та контролю під час реалізації наданих їм повноважень щодо управління об'єктами державної та комунальної власності, повноти вжитих ними заходів щодо усунення порушень закону, притягнення винних осіб до відповідальності. Так, із 73 притягнутих у поточному році за документами прокурорського реагування до відповідальності посадових осіб  - 50 % це посадовці органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування  та контролю.
В той же час, чинним законодавством саме на органи державної виконавчої влади та  місцевого самоврядування покладено обов'язок щодо управління об'єктами державної та комунальної власності і здійснення контролю за ними. Відтак, стан законності у згаданій сфері залежить передусім від  правомірності прийнятих ними рішень щодо розпорядження державним майном та майном спільної власності територіальних громад.
 
   Не менш важливим у цьому аспекті є питання додержання вимог чинного законодавства про приватизацію пам'яток охорони культурної спадщини. Особливо гостро це питання стосується дерев'яної сакральної архітектури. Лише протягом 2010 - 2012  років вогнем знищено 5 дерев'яних пам'яток.
З огляду на актуальність указаного питання, стан правозахисної діяльності у сфері додержання вимог законодавства про державну та комунальну власність  28.05.2012 розглянуто на засіданні колегії прокуратури області. Заходи, передбачені рішенням колегії, на даний час виконуються.
  
В поточному році, як і у попередні періоди, головною проблемою у сфері паливно-енергетичного комплексу у Львівській області залишається непогашення існуючої заборгованості підприємств, установ, організацій та населення за спожиті енергоносії. Як наслідок, основними боржниками в розрахунках за газ залишаються підприємства теплоенергетики.
 
З метою усунення даної негативної тенденції прокуратурою області скеровано  на місця щодекадне завдання про стан додержання законодавства щодо своєчасності розрахунків за енергоносії та відповідні листи про активізацію роботи на цьому напрямку.
З початку 2012 року органами прокуратури області порушено 4 кримінальні справи, розглянуто 140 подань та приписів, задоволено 18 протестів. За результатами розгляду документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 52 посадових осіб, з них – 8 посадових осіб органів контролю та 4 посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовано кошти в сумі 39,9 млн. грн.
Крім цього, у сфері паливно-енергетичного комплексу  пред’явлено позовів на суму 32 020 тис. грн. На даний час судом задоволено  94 позови на суму 29 329 тис. грн. Реально виконано рішення судів на суму - 7 784 тис. грн.
 
Прокуратурою  області постійно відслідковуються негативні тенденції щодо обсягів експортно-імпортних операцій та своєчасності здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, заборгованість за якими станом на звітній період склала понад 25 млн. доларів США.
При цьому, проблемним питанням є те, що кількість суб’єктів господарювання, які допустили таку заборгованість, а також розмір застосованої до порушників пені фактично залишились незмінними.
Такий стан частково обумовлений несвоєчасністю реагування податкових інспекцій на допущені платниками податків порушення вимог валютного законодавства, на що прокуратурою області  30.05.2012 відреаговано шляхом внесення на адресу ДПС у Львівській області подання, за наслідками розгляду якого податковими інспекціями вжито додаткових заходів до зменшення такої заборгованості, до відповідальності притягнуто 3 винних податківців.
За наслідками проведених перевірок на указаному напрямі порушено 2 кримінальні справи за фактами вчинення злочинів посадовцями Львівської митниці.
Окрім цього, за результатами проведених перевірок з даного приводу органами прокуратури у І півріччі 2012 року внесено 17 подань, за наслідками розгляду яких до відповідальності притягнуто 4 посадових осіб підприємств, установ та організацій, відшкодовано 474 тис. грн. до бюджету.
 
Пріоритетним напрямком правозахисної діяльності органів прокуратури у Львівській області є додержання вимог законодавства  у  екологічній сфері, в тому числі щодо охорони, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів.
Найбільш значною проблемою лісової галузі області залишаються незаконні (самовільні) рубки в лісах області якими щорічно вирубуються тисячі метрів кубічних деревини, що завдає значної шкоди лісовому господарству області (в минулому році завдано шкоди на понад 20 млн. грн., уже в поточному завдано шкоди на 13 млн.грн.) 
Органи прокуратури області активно реагували на факти бездіяльності чи зловживань службових осіб лісової галузі, як наслідок, протягом поточного року порушено 17 кримінальних справ стосовно службових осіб лісгоспів області, з яких 12 справ скеровано до суду, сума збитків у кримінальних справах склала 2,5 млн. грн. За документами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності понад 400 працівників лісової охорони.
До прикладу, Львівським міжрайонним природоохоронним  прокурором  порушено кримінальну справу стосовно майстра лісу одного з лісництв ДП «Золочівський лісгосп» за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, який, будучи зобов’язаним виявляти та припиняти лісопорушення, в тому числі і самовільні рубки, в межах відповідної майстерської дільниці, «не помітив» як у ввірених йому під охорону  лісових масивах було зрубано близько 300 м.куб. деревини, чим державі завдано шкоди  на суму  700 тис.грн. Кримінальна справа скерована в суд для розгляду по суті.
Цим же прокурором порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Яворівського ДЛГП «Галсільліс», які здійснили незаконну рубку 47-ми дерев, чим завдали шкоди лісовому господарству на суму понад 160 тис. грн. У справі триває досудове слідство. 
Крім цього, у сфері охорони навколишнього природного середовища органами прокуратури області  до суду подано позовів на суму 5198 тис. грн. На даний час задоволено 40 позовів на суму 771 тис. грн.  Реально виконано рішення судів на суму  47  тис. грн.
 Слід зазначити, що однією із основних причин незаконних рубок  залишається неналежна робота державної лісової охорони та відомчої лісової охорони постійних лісокористувачів області,  її службова недбалість та зловживання.
  З метою забезпечення координації  зусиль органів влади, контролю та  прокурорів у недопущенні  правопорушень у сфері лісокористування, 22.03.2012 у прокуратурі Львівської  області  проведено міжвідомчу нараду,  передбачені якою заходи на даний час виконуються.
 На території області продовжують діяти 634 звалища твердих побутових відходів, з яких 472 фактично є стихійними з огляду на повну відсутність їх обслуговування, абсолютного недотримання технологічної схеми, санітарно-захисних зон,  відсутності відповідних погоджень розміщення, санітарних паспортів тощо.
Загальна площа земель, які використовуються  під сміттєзвалищами   становить 461 га,  однак  видано лише 17  державних  актів на право постійного користування земельними ділянками, які використовуються під сміттєзвалищами. На 572 ділянки органами місцевого самоврядування видано лише рішення про вибір місця розташування земельних ділянок для розміщення відходів (в основному «тимчасового» розміщення)
При цьому, досі  так і  не вибрано земельні ділянки під улаштування полігонів твердих побутових      відходів   для населених пунктів, де сміттєзвалища вичерпали свій ресурс по площі і потужності.  Не виділено кошти і не завершено роботи по облаштуванню та проектуванню (реконструкції) полігонів твердих побутових відходів для міст Золочева, Миколаєва, Нового Роздолу, Кам’янки-Бузької,  Городка, Старого Самбора, Хирова, Добромиля, Турки, Комарно, Яворова та ряду інших.
Постановою головного санітарного лікаря Львівської області  №119/01 від 25.11.2003 про застосування  адміністративно-запобіжних заходів за порушення Львівським міським комунальним підприємством «Збиранка» вимог санітарного законодавства з 01.04.2004 і по даний час припинено експлуатацію Львівського міського полігону твердих побутових відходів. Разом з тим, вказане сміттєзвалище і надалі продовжує функціонувати всупереч вимогам ст.32 Закону України «Про відходи» за відсутності дозволу та ліміту на утворення і розміщення відходів. При цьому, незважаючи на неодноразове вжиття заходів реагування щодо усунення наявних порушень державними органами контролю та органами прокуратури, зазначена господарська діяльність здійснюється у зв’язку із неможливістю усунення порушень внаслідок перевищення ліміту розміщення відходів та невирішенням протягом багатьох років Львівською міською радою та Львівською обласною державною адміністрацією питання альтернативного складування твердих побутових відходів м.Львова.
Надзвичайно повільними темпами  здійснюється будівництво  полігону твердих побутових відходів для м.Червонограда, де склалася  напружена ситуація,  пов’язана  з організацією сміттєзвалища  у непридатному для цього місці, без будь-яких погоджень, проектування тощо.
У зв’язку із наявністю проблем у сфері поводження з відходами практично у кожному із районів області, стан додержання вимог законодавства  у даній сфері не залишається поза увагою прокурорів.  Так, на усунення виявлених порушень вимог законодавства щодо поводження з відходами органами прокуратури Львівщини протягом 1 півріччя 2012 року загалом  внесено 134 документи прокурорського реагування,  за наслідками розгляду яких притягнуто до відповідальності 154 посадові особи, з  них 120 осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, в т.ч. 63 особи органів контролю, відшкодовано 121,94 тис. грн., в т. 43,94 тис. до бюджету.
 
Активізовано органами прокуратури області правозахисну та представницьку діяльність у сфері земельних відносин. Упродовж першого півріччя поточного року органами прокуратури області при здійсненні діяльності щодо захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин порушено 20 кримінальних справ, з яких 13 вже направлено до суду, опротестовано 418 незаконних актів, задоволено 244 подання та приписи про усунення порушень закону, за прокурорського втручання притягнуто до відповідальності 138 посадових осіб (з них 42 - органів державного контролю), за актами прокурорського реагування всього відшкодовано, в тому числі до бюджету 374 тис. грн., в досудовому порядку попереджено незаконне вибуття 413 га земель.
У ході здійснення органами прокуратури області представницької діяльності на вказаному напрямі з початку року пред’явлено до суду позовних вимог на загальну суму близько 15 млн. грн., судами задоволено позови вказаної категорії на суму 3,3 млн. грн., реально виконано судові рішення за позовами вказаної категорії на суму понад 1,3 млн. грн.
 
Упродовж 2012 року при здійсненні правозахисної діяльності на транспорті  органами прокуратури області порушено 15 кримінальних справ, 9 з яких скеровано до суду для розгляду по суті, за внесеними документами прокурорського реагування до дисциплінарної, матеріальної відповідальності притягнуто 221 посадову особу, у тому числі 33 посадові особи органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та органів контролю, принесено 50 протестів на незаконні рішення та дії посадових осіб, за прокурорського втручання відшкодовано 5,9 млн.грн. коштів, в т.ч. 102 тис.грн. до бюджету.
Реалізовуючи представницьку функцію, до судів заявлено 119 позовів.
 
Зважаючи на те, що захист інтересів держави від неправомірних посягань у бюджетній сфері, у тому числі при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти є пріоритетним напрямком діяльності, перевірки з цих питань проведено на підприємствах залізничного, повітряного та магістрального трубопровідного транспорту.
За результатами таких перевірок у бюджетній сфері порушено 7 кримінальних справ,  за якими встановлено збитки на загальну суму понад 3,6 млн.грн.
При цьому, предметом прокурорських перевірок у цій сфері були питання законності відшкодування автомобільним перевізникам бюджетних коштів за пільгові перевезення, законності використання коштів на ремонт та утримання автомобільних доріг.
До прикладу, прокурором Радехівського району  порушено кримінальну справу за ст.ст.364 ч.1, 366 ч.1, 15 ч.1 КК України відносно головного бухгалтера ВАТ “Радехівське АТП-14629”, яка з метою незаконного отримання підприємством з Державного бюджету України компенсацій за перевезення громадян пільгових категорій, вчинила службове підроблення та зловживання службовим становищем, що могло спричинити істотну шкоду державним інтересам, однак злочинний намір не був закінчений з причин, які не залежали від її волі, оскільки недостовірність внесених даних в розрахунки  була виявлена службовими особами Управління праці та соціального захисту населення.
Крім цього, прокурором міста Львова в лютому поточного року внесено подання Львівському міському голові про усунення порушень вимог ст.ст.7, 19, 89, 102, 116, 119 Бюджетного кодексу України, “Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з Державного бюджету”, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2001 № 256, при використанні коштів субвенції Державного бюджету України на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування, яке розглянуте та задоволене.
Також, порушення з ознаками кримінально караних діянь виявлено Миколаївським міжрайонним прокурором та порушено кримінальну справу за ст.ст.364 ч.1, 366 ч.1 КК України за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами філії “Миколаївський райавтодор” ДП “Львівський облавтодор”, які склали та підписали акти виконаних робіт ф.КБ-2в про виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка, в які внесли завідомо неправдиві дані про виконання робіт.
Справу скеровано до суду, у справі заявлено цивільний позов.
За наслідками перевірок додержання вимог законодавства у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти прокуратурою області кримінально карані діяння виявлено на підприємствах залізничного та повітряного транспорту, що стало підставою для порушення 4 кримінальних справ  (1 – на повітряному транспорті, 3 – на залізничному).
У постійному полі зору органів прокуратури було питання законності використання земель транспорту. Відповідно унаслідок проведених перевірок виявлено факти незаконної передачі у приватну власність земельних ділянок залізничного транспорту, що стало підставою для порушення  кримінальної справи, скерування відповідних позовних заяв до суду.
Так, виявлено факт незаконного відчуження земель залізничного транспорту (земельної ділянки площею 1,4 га та вартістю 3,4 млн.грн., на якій розташована під’їзна колія ДТГО “Львівська залізниця”). За наведених обставин, прокуратурою області порушено кримінальну справу відносно першого заступника голови Жовківської райдержадміністрації  за ст.364 ч.2 КК України та головного бухгалтера ВАТ “Львівоблплодоовоч” за ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України. На даний час триває досудове слідство у вказаній кримінальній справі. З метою скасування незаконного розпорядження про відчуження земельної ділянки до суду подано адміністративний позов.
Крім того, задоволено 2 протести на рішення органів місцевого самоврядування щодо надання дозволу на розміщення рекламоносіїв у смузі відведення автомобільних доріг загального користування.
 
Зважаючи на те, що одним з пріоритетних напрямків прокурорського нагляду на транспорті є нагляд за додержанням законів про безпеку руху та експлуатацію транспорту, перевірки з цих питань проведено на усіх видах транспорту, за результатами яких  внесено 86 документів реагування, до відповідальності притягнуто 100 посадових осіб, у тому числі  12 посадових осіб органів влади та контролюючих органів.
Предметом перевірок були питання додержання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вимог законодавства при виконанні функцій організатора перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. За результатами таких перевірок прокуратурою області внесено 5 протестів на дії та рішення Львівської обласної державної адміністрації, міськміжрайпрокурорами внесено 5 подань, 10 протестів.
Проведено перевірку дотримання вимог законодавства при здійсненні державного контролю у діяльності автомобільних перевізників у підрозділах ДАІ ГУ МВСУ у Львівській області. За наслідками перевірок прокуратурою області начальнику УДАІ ГУ МВСУ у Львівській області внесено подання про усунення порушень вимог законів України “Про дорожній рух”, “Про автомобільний транспорт”, міськміжрайпрокурорами внесено 6 подань, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 8 посадових осіб.
Реалізовуючи наглядову функцію в органах державного контролю, предметом перевірки було і питання законності застосування територіальним управлінням Головавтотрансінспекції у Львівській області  фінансових санкцій. За наслідками перевірки принесено 4 протести, які розглянуто та задоволено, до відповідальності притягнуто керівника управління.
Крім того, відносно інспектора територіального управління Головавтотрансінспекції у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Стан додержання законодавства, спрямованого на забезпечення якісного та безпечного перевезення пасажирів залізничним транспортом, обговорено на міжвідомчій нараді у прокуратурі області.
Прокуратурою області постійно приділяється увага питанням дотримання органами контролю вимог законодавства при притягненні громадян до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на транспорті.
Так, за наслідками проведених перевірок виявлено факти фальсифікації адміністративних протоколів працівниками СК-1 “Перший загін воєнізованої охорони” на ст.Львів ДТГО «Львівська залізниця». У зв’язку з цим, відносно вказаних осіб прокуратурою області порушено 2 кримінальні справи за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. На даний час закінчені провадженням кримінальні справи скеровані до суду для розгляду по суті.
Проведена протягом поточного року координаційна, аналітична та наглядова діяльність органів прокуратури області на транспорті сприяла деякій активізації боротьби зі злочинністю на залізничному транспорті. Завдяки комплексу вжитих координаційних заходів відслідковується реальний вплив на стабілізацію стану боротьби зі злочинністю на транспорті.  Так, у І півріччі 2012 році на території Львівської області відмічена тенденція до зменшення кількості зареєстрованих злочинів (-20,6%). При цьому, не зареєстровано злочинів, пов’язаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, тілесних ушкоджень середньої тяжкості, розбоїв, зґвалтувань та вимагань.
 
Прокуратурою області у взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролю  вжито низку заходів, спрямованих на підвищення ефективності протидії злочинності та корупції.
Згідно з даними УІТ ГУ МВС України у Львівській області впродовж січня-червня 2012 року зареєстровано на 2,6 % (8817 проти 8590 ) більше злочинів ніж торік, однак спостерігається зменшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів на 4,7 %.
У двох третинах районів області спостерігається ріст злочинності, а найбільший у Буському районі – 51,1%, Яворівському районі – 25,5 %, Старосамбірському районі – 30,4 %, Перемишлянському районі – 15, 3 % та Радехівському районі - 16,2 %. 
Збільшення кількості зареєстрованих злочинів спостерігається по деяких окремих категоріях злочинів, зокрема, на 19,4 (з 36 до 41) збільшилась кількість умисних вбивств, вдвічі більше (9 проти 4) зареєстровано випадків умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які потягнули смерть потерпілого, більше на 11,5 % вчинено крадіжок, на 6,6 % більше (419 проти 393) скоєно пограбувань, на 28,8 % збільшилась кількість випадків шахрайства, більше на 183,3 % (51 проти 18) трапилось ДТП із смертельним наслідком, на 16,7 % (544 проти 466) більше зареєстровано злочинів, пов’язаних із підробленням документів, на 26,5 % більше зареєстровано випадків порушення правил адміннагляду.
Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» на органи прокуратури покладено здійснення координації діяльності правоохоронних органів, які беруть участь у боротьбі із злочинністю, в тому числі її організованими формами.
Прокуратурою області протягом поточного року вживались передбачені чинним законодавством координаційні заходи для подолання негативних тенденцій злочинності, з метою виконання вимог чинного кримінально-процесуального законодавства України. Завдяки вжитим прокуратурою області заходам, в тому числі координаційного характеру, зокрема, проведенню одного розширеного засідання колегії прокуратури Львівської області «Про стан додержання конституційних прав громадян під час кримінального переслідування та прокурорського нагляду з цих питань», двох координаційних нарад «Про стан боротьби із злочинністю на території області у 2011 році» і «Про стан боротьби із злочинністю та корупції на території області впродовж січня-березня 2012 року» та двох міжвідомчих нарад «Про стан діяльності правоохоронних органів області по боротьбі з умисними вбивствами, тяжкими тілесними ушкодженнями, грабежами, розбоями, а також захисту громадян від злочинних посягань», а також «Про стан організації роботи правоохоронних органів та інших організацій і установ Львівської області уповноважених вести роботу з профілактики злочинності та забезпечення правопорядку під час проведення чемпіонату Європи з футболу» досягнуто і певних позитивних зрушень.
Так, по ряду категорій спостерігається позитивна динаміка, зокрема, зменшилась кількість випадків умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень на 22 %, з 16 до 4 зменшилась кількість зґвалтувань, на 10 менше (37 проти 47) скоєно розбоїв, на 40 % зменшилась кількість вимагань, на 20,2 % менше зареєстровано випадків хуліганства, на 5 % менше трапилось випадків умисного заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості та ін.
Вжиті заходи сприяли позитивним зрушенням стану профілактичної роботи, зокрема, на 10,5% менше злочинів вчинено в стані алкогольного сп’яніння, майже на 1 % менше злочинів скоєно неповнолітніми, на 2,9 % знизилась рецидивна злочинність.
Також, впродовж першого півріччя поточного року слідчими підрозділами ГУ МВС України у Львівській області, прийнято до провадження 7327 кримінальних справ, а    за аналогічний період минулого року 5236 справ, що на 29 % менше, ніж цього року.
Міськміжрайвідділами закінчено розслідуванням 3077 кримінальних справ, а в аналогічному періоді минулого року 2914 справ. Одночасно, за вказаний період на 51 справу збільшилась і кількість кримінальних справ, направлених прокурору в порядку ст. 225 КПК України ‑ з 2807 за січень-червень 2011 року до 2858 за аналогічний період 2012 року.
Залишок кримінальних справ, що перебувають в провадженні слідчих підрозділів міськрайорганів внутрішніх справ області у порівнянні з 2011 роком збільшився з 1156 до 1440, з них залишок з особами – 197.
За січень-червень 2012 року слідчими слідчих підрозділів провадженням закрито 179 кримінальних справ (у 2011 році 75), з яких 139 на підставі п. 2     ст. 6 КПК України.
В поточному році  винесено на обговорення розширеного засідання колегії прокуратури Львівської області стан додержання конституційних прав громадян під час кримінального переслідування та прокурорського нагляду з цих питань у 2011 році. За наслідками обговорення на засіданні колегії даного питання, розроблено низку заходів щодо посилення нагляду  за додержанням конституційних прав громадян органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство .
Як наслідок у 2012 році для додаткового розслідування судами області скеровано 13 кримінальних справ, тоді як за аналогічний період минулого року 31. 
Випадків винесення судами області виправдувальних вироків, закриття кримінальних справ, у яких особам пред’явлено обвинувачення або обрано запобіжний захід з реабілітуючих підстав, їх відкликання та повернення із суду в порядку ст. 232 КПК України, впродовж поточного року не допущено, однак в порядку ст. 249-1 КПК України повернуто із судів 3 кримінальні справи.
Завдяки вжитим прокуратурою Львівської області заходам, в тому числі координаційного характеру, стан відшкодування завданої злочинами шкоди у кримінальних справах, які перебували в провадженні слідчих підрозділів ГУ МВС України у Львівській області, загалом покращився. Так, впродовж  2012 року встановлено збитків у закінчених кримінальних справах на суму 42 007 302 грн., відшкодовано в ході слідства 30 641 707 грн. або 72 % та накладено арешт на майно вартістю 17 214 499 грн.
Упродовж січня-червня поточного року при здійсненні прокурорського нагляду за дотриманням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства органами прокуратури області винесено 312 постанов про скасування постанов про відмову в порушенні кримінальної справи з одночасним порушенням кримінальних справ; 24 постанови про скасування постанов про порушення кримінальної справи; скасовано 2161 незаконну постанову про зупинення досудового слідства; 51 постанову про скасування постанов про закриття кримінальної справи; у 2320 кримінальних справах дано письмові вказівки; порушено 2 кримінальні справи; закрито 2 безпідставно порушені кримінальні справи.
За наслідками розгляду 789 документів прокурорського реагування, внесених працівниками прокуратури області, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 907 працівників ОВС.
Окрім цього, упродовж 2012 року виявлено та постановлено на облік                7 укритих від обліку злочинів, порушено кримінальну справу за фактом укриття працівниками міліції злочинів від обліку.
 
  Протягом минулого та поточного років спостерігається негативна динаміка щодо збільшення кількості злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених раніше судимими та в стані алкогольного сп’яніння.
Не відбулось покращення стану профілактичної діяльності щодо протидії  умисним вбивствам та умисним тяжким тілесним ушкодженням, що були зареєстровані вже у поточному році.
Так, з 43 умисних вбивств та 32 умисних тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі зі смертю, на соціально-побутовому ґрунті вчинено відповідно 32 або 74,4% та 22 або 68,7% злочинів вказаних категорій, зареєстрованих протягом 1-го півріччя поточного року.
Із зареєстрованих умисних вбивств, 25 - вчинено особами у стані алкогольного сп’яніння, 14 - раніше судимими, а із зареєстрованих умисних тяжких тілесних ушкоджень,  у тому числі зі смертю, 22 - вчинено особами в стані алкогольного сп’яніння, 14 - раніше судимими особами.
Особливо несприятливий стан щодо профілактики та попередження умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень, вчинених на соціально-побутовому ґрунті, в стані алкогольного сп’яніння та раніше судимими особами  склався у Шевченківському, Залізничному, Франківському, Сихівському районах м. Львова,  Дрогобицькому, Городоцькому,  Пустомитівському, Самбірському,  Мостиському,  Миколаївському районах області.
Вчинення більшості умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень у стані алкогольного сп’яніння вказують про низький рівень боротьби з самогоноварінням та пияцтвом, а також порушенням правил торгівлі алкогольними напоями. Фактично, у міській, а особливо у сільській місцевостях, спиртні напої є доступними для будь-кого і в будь-яку пору доби. Окрім самогоноваріння, розповсюджено виготовлення та збут інших алкогольних сурогатів. Такі факти своєчасно не виявляються, а винні до відповідальності не притягуються.
Незважаючи на внесення слідчими в органи внутрішніх справ, державної влади та місцевого самоврядування на місцях подань в порядку ст. 23-1 КПК України щодо вжиття заходів адміністративного реагування до порушників правил торгівлі алкогольними напоями, вказані документи розглянуті формально, жодного порушника не покарано.  
У більшості випадків, про що свідчать матеріали кримінальних справ,  про наявність побутових негараздів, антисоціальну поведінку осіб, їх схильність до зловживання спиртними напоями, особливо тих, що проживають у сільській місцевості, було відомо органам влади та місцевого самоврядування, громадськості, працівникам органів внутрішніх справ ще задовго до вчинення ними злочинів, однак профілактичних та попереджувальних заходів щодо них не вживалось.
На жаль, вказані порушення щодо профілактичних заходів з попередження насильства в сім’ї мають місце у всіх без винятку районах області.
Іншими обставинами, що впливають на ріст злочинів проти життя та здоров’я особи є не вжиття працівниками органів внутрішніх справ своєчасних, належних профілактичних заходів щодо потенційних правопорушників, які відомі практично всім мешканцям тих мікрорайонів, у яких вони проживають.
Наведені відомості свідчать про незадовільну організацію роботи окремих службових осіб ГУ МВС України у Львівській області  щодо проведення профілактичних заходів з особами, які схильні до вчинення злочинів на соціально-побутовому ґрунті, несвоєчасного реагування на повідомлення про побутові конфлікти, виявленню і усуненню негативних явищ в сім’ї та побуті, попереджувального впливу на тих осіб, чия поведінка, зв’язки, спосіб життя дають усі підстави вважати, що вони здатні до вчинення протиправних дій і мають такі наміри.
Профілактика та попередження злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених на соціально-побутовому ґрунті, в значній мірі залежить від спільних зусиль правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування. Це стосуються, насамперед, вирішення профілактичних заходів щодо запобігання росту злочинів вказаних категорій, вчинених не лише раніше судимими, а й безробітними особами, оскільки відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 та „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 до їх повноважень входить розроблення та організація виконання  перспективних та поточних територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.
 Про те, що безробітними особами на території області вчиняється переважна кількість умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі зі смертю,  свідчать статистичні відомості.
Так, протягом 2011 році цією категорією осіб вчинено 57 або 75% умисних вбивств та 61 або 74,4% тяжке тілесне ушкодження, у тому числі зі смертю, у той же час як у 2010 році цими особами було вчинено 52 умисних вбивства або 73,2% та 68 або 66,1% тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі зі смертю.
Вже протягом 1-го півріччя поточного року 24 з 41 умисних вбивств та 15 з 22 умисних тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі  зі смертю, були вчинені  безробітними особами.
Реагуючи на такий стан росту злочинів вказаної категорії, 02.07.2012 внесено подання начальнику ГУ МВС України у Львівській області «Про усунення порушень чинного законодавства в діяльності ГУМВС України  у Львівській області протягом 2011-2012 років щодо профілактики та попередження злочинів проти життя і здоров’я особи, у тому числі вчинених на побутовому грунті».
За наслідками розгляду подання по всіх фактах, вказаних у ньому, проведені службові розслідування, в ході яких притягнуто 16 осіб, з числа керівників, до дисциплінарної відповідальності.
Крім цього, прокуратурою Львівської області проведено міжвідомчу нараду, присвячену стану діяльності органів внутрішніх справ у Львівській області з організації    своєчасного    виявлення,   розкриття,    припинення та попередження
 злочинів проти життя і здоров'я особи, усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, а також стану діяльності державних органів влади та місцевого самоврядування щодо профілактики злочинності,  прокурорського нагляду на цій ділянці роботи.
 
Упродовж 2012 року підрозділами податкової міліції області викрито 123 злочини, з них 113 тяжкі та особливо тяжкі, тобто 91%, проти 81% за 6 місяців 2011 року (за 6 місяців 2011 року, відповідно, 143, з них 117 тяжкі та особливо тяжкі).
При цьому, значна увага приділялася виявленню злочинів про ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, що входять у систему оподаткування, зокрема, виявлено 53 злочини за ст.212 КК України, або 43% від загальної кількості виявлених, проти 39% у 2011 році.
За результатами роботи СУ ДПС у Львівській області упродовж 2012 року закінчено провадженням 29 кримінальних справ, з них з обвинувальним висновком 22 справи проти 19 у 2011 році, для звільнення від кримінальні відповідальності скеровано лише 5 кримінальних справ проти 10 за 2011 рік.
На даний час у залишку СУ ДПС у Львівській області перебуває 17 кримінальних справ, з них 16 щодо конкретних службових осіб, що становить 94%.
У закінчених кримінальних справах упродовж 2012 року встановлено збитки в сумі 36 млн. 721 тис.грн.
З метою забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочинами, накладено арешт на майно на суму 9 млн. 660 тис.грн.
Відшкодування збитків становить 12 млн. 956 тис.грн., що складає 35%.
Органами прокуратури області протягом поточного року вживалися цивільно-правові заходи до відшкодування спричинених державі збитків у кримінальних справах про ухилення від сплати податків.
Так, на розгляді у судах перебувають позовні заяви про стягнення шкоди, заподіяної злочинами, зокрема, ухиленням від сплати податків, незаконним відшкодуванням ПДВ на суму 6 млн. 369 тис. грн., які на даний час перебувають на розгляді.
Прокуратурою області приділяється належна увага здійсненню своїх наглядових повноважень, зокрема, в порядку нагляду скасовано 2 постанови про порушення кримінальної справи, у кримінальних справах надано 55 вказівок, в порядку ст.100 КПК України порушено 19 кримінальних справ, з яких 6 скеровано до суду для розгляду по суті.
Окремо слід зазначити, що за результатами проведених перевірок протягом 2012 року органами прокуратури області внесено 40 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких органами ДПС у Львівській області до дисциплінарної відповідальності притягнуто 51 працівника податкової міліції (2011 – 50).
Окрім цього, упродовж 2012 року органами прокуратури області вжито ряд практично-організаційних та координаційних заходів, спрямованих на покращення наглядової діяльності з протидії та запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, прокуратурою області підготовлено лист-орієнтування, який 27.01.2012 скеровано міськміжрайпрокурорам області, щодо посилення нагляду за додержанням вимог законодавства, спрямованого на протидію фіктивному підприємництву, діяльності «конвертаційних центрів».
Також прокуратурою області проведено перевірку в УПМ ДПС у Львівській області стану додержання вимог кримінально-процесуального законодавства при організації проведення перевірок, прийняття рішень в порядку ст.97 КПК України, у тому числі за узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу України, за фактами взаємовідносин з фіктивними підприємствами. За результатами проведеної перевірки голові ДПС у Львівській області внесено документи прокурорського реагування щодо усунення порушень вимог закону та в порядку ст.100 КПК України порушено 2 кримінальні справи за ознаками складу злочину, передбаченого ст.205 КК України.
Завдяки  вжитим заходам слідчими СУ ДПС у Львівській області закінчено провадженням дві кримінальні справи щодо діяльності «конвертаційних центрів», які скеровано до суду для розгляду по суті. За результатами розслідування вказаної категорії кримінальних справ порушено 8 кримінальних справ відносно суб’єктів господарювання - вигодонабувачів, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.212 КК України, з яких 5 на сьогоднішній день скеровано до суду для розгляду по суті.
Впродовж 6 місяців 2012 року прокуратурою області за результатами проведених перевірок додержання вимог кримінально-процесуального законодавства в діяльності слідчих СВ УСБУ у Львівській області скасовано 1 постанову про порушення кримінальної справи, 2 постанови про закриття кримінальних справ, 4 постанови про зупинення досудового слідства, дано 33  вказівки, внесено 9 документів реагування, за розглядом яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 9 слідчих СВ УСБУ у Львівській області. 
З питань додержання вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» керівництву УСБУ у Львівській області прокуратурою області внесено 1 подання, за результатом розгляду якого до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 осіб.     
Прокуратурою області, за результатами проведених перевірок додержання вимог кримінально-процесуального та адміністративного законодавства в діяльності Львівської митниці, внесено 5 актів прокурорського реагування,  за розглядом яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 25 службових осіб, з яких 15 з питань дізнання та обліку злочинів та 10 з питань додержання адміністративного законодавства .
За результатами проведених перевірок додержання вимог кримінально-процесуального законодавства в діяльності Львівської митниці скасовано 1 постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, винесено 1 постанову про закриття кримінальної справи в порядку ст. 100 КПК України, дано 3 письмові вказівки.
Всього впродовж 6 місяців 2012 року, за участю прокурора, судом розглянуто 883 справи про адміністративні правопорушення у митній сфері із вступом в законну силу рішень, за наслідками чого в дохід держави конфісковано товарно-матеріальних цінностей на суму 21,3 млн. грн. та на порушників накладено штрафи в загальній сумі понад  1,5  млн.  грн.  
На незаконні рішення судів впродовж 6 місяців поточного року внесено 11 протестів до Львівського апеляційного суду, за розглядом яких на даний час 6 протестів задоволено, 1 відхилено  та інші перебувають на розгляді.
Окрім цього, в травні поточного року галузевим відділом прокуратури області складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення стосовно працівника Львівської митниці за ст. 172-2 КУпАП,  який скеровано до суду для розгляду по суті. За результатами розгляду останнього визнано винним у вчиненні корупційного правопорушення та накладено стягнення у вигляді штрафу.
 За результатами проведених в органах охорони державного кордону області перевірок додержання вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», кримінально-процесуального та адміністративного законодавства внесено 9 подань, 5 постанов про порушення дисциплінарних проваджень,  за розглядом яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 102 військовослужбовця держприкордонслужби. Крім того, опротестовано 29 незаконних рішень керівників прикордонних підрозділів області в адміністративних справах.
Також, 29.02.2012 під головуванням прокурора області проведено міжвідомчу нараду на тему «Про стан законності на державному кордоні, ефективність ролі правоохоронних органів в протидії контрабанді, порушенням митних правил та незаконній міграції». За наслідками роботи міжвідомчої наради розроблено комплекс організаційно-практичних заходів, зокрема, щодо протидії контрабанді та порушенням митних правил.
 
    Прокуратурою області спільно з правоохоронними органами області, що здійснюють боротьбу з організованою злочинністю і корупцією  протягом 6 місяців 2012 року вживалися заходи для системного вивчення криміногенної ситуації в області, визначалися найбільш уражені злочинами сфери суспільного життя. На виконання запланованих заходів правоохоронними органами проведено ряд спеціальних заходів, реалізація яких забезпечила можливість порушення низки кримінальних справ та притягнення винних осіб до кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
В результаті, упродовж січня-червня 2012 року направлено до суду з обвинувальним висновком 41 кримінальну справу про корупційні злочини, у яких до кримінальної відповідальності притягнуто 55 осіб. Більшість з закінчених кримінальних справ  - 26, становлять справи щодо отримання хабарів.
Серед осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів,  керівник Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, працівник державної виконавчої служби, працівник податкової служби, керівник Львівського обласного управління водних ресурсів, працівники митниці, працівники органів внутрішніх справ та державних  адміністрацій та інші.
Так, завдяки спільним зусиллям прокуратури Львівської області та СБКОЗ УСБУ  припинено діяльність організованої групи з корупційними зв’язками, до складу якої входило 3 осіб, серед яких керівник митного поста та двоє митних брокерів, які займались вимаганням хабарів від підприємців – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за пришвидшення проходження митного оформлення товарів, при цьому незаконно отримали 254 тис.грн.
Крім цього, позитивних результатів здобуто під час здійснення  оперативно-розшукової діяльності спецпідрозділом УБОЗ ГУМВСУ у Львівській області, наслідком якої стало викриття організованої групи з числа медичних працівників міжрайонної спеціалізованої профпатологічної медико-соціальної експертної комісії Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи, які вимагали та одержали від громадян за встановлення груп інвалідності та відсотків втрати професійної працездатності хабарі на загальну суму 252 тис. гривень.
Вживались органами прокуратури заходи, спрямовані на відшкодування збитків заподіяних корупційними злочинами. Так, у закінчених органами прокуратури області справах даної категорії встановлено збитків на суму 767 тис. грн., з яких відшкодовано  збитків на суму 233 тис.грн. та накладено арешт на майно на суму 7,4 млн. грн., вилучено майна та цінностей в сумі понад 1 млн.грн., пред’явлено позовів на суму 371 тис.грн..
З метою активізації роботи правоохоронних органів області, розгляду проблемних питань, які наявні в регіоні на даному напрямку, а також розроблення спільних заходів, спрямованих на посилення протидії корупції, у 2012 році підготовлено та проведено дві координаційні наради керівників правоохоронних органів Львівської області, а також розширене засідання колегії прокуратури області, на яких розглядалися питання протидії корупції.
Внаслідок посилення вимогливості, не допущено жодного факту порушення кримінальних справ за дріб’язковими фактами хабара. Середній розмір одержаного хабара за порушеними справами становить близько                  50 тис.грн., а максимальний - понад 250 тис грн. у двох кримінальних справах про злочини з ознаками ОЗГ.
Так, порушено кримінальну справу стосовно голови Лисиничівської сільської ради Пустомитівського району області та депутата цієї ж ради за одержання  хабара в сумі 56.100 доларів США за прийняття сесією ради рішення про надання земельної ділянки у власність.
Проведено певну роботу і з виявлення адміністративно-караних корупційних правопорушень.
За 6 місяців поточного року спеціально уповноваженими суб’єктами складено 61 протокол про вчинення корупційних правопорушень, з них прокурорами - 30, УСБУ - 16, УБОЗ - 14, ВВБ ДПС -1.
Розглянуто судами 53 протоколи.
До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 40 суб’єктів корупційних діянь - це посадові особи органів місцевого самоврядування, державні службовці, серед яких головний спеціаліст відділу оренди регіонального відділення Фонду Державного майна України, працівники правоохоронних органів, посадові особи органів державної влади, медичні працівники.
Притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень 4 особи, які є держслужбовцями чи посадовими особами місцевого самоврядування, що відносяться до 4 категорії посад. Так, складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення стосовно начальника першого інспекційного відділу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (4 категорія посад), який сприяв, використовуючи свої повноваження, у здійсненні незаконної діяльності у сфері ломбардного бізнесу, отримавши за це кошти в сумі 7989 грн. Судом правопорушник був визнаний винним та на нього накладено адміністративне стягнення. Вказана особа звільнена із займаної посади у зв’язку з притягненням до відповідальності.
Серед осіб, які вчинили корупційне адміністративне правопорушення є старший інспектор митного поста "Мостиська" Львівської митниці, який неправомірно сприяв підприємцеві ввезенню через кордон товару заподіявши збитки в сумі 24 899 грн., керівник групи  відділу зарплати відділу освіти  Дрогобицької міської ради, яка сприяла в незаконному проведенні виплат на загальну суму 25 770 грн.
Вказані особи рішеннями судів визнані винними у вчиненні корупційних правопорушень, на них накладено стягнення у виді штрафу та звільнено із займаних посад.
Крім цього, органами прокуратури області  з питань боротьби з корупцією до суду подано  позовів на суму 5 218  тис. грн., з них  про відшкодування збитків на суму 5 183 тис.грн., та у справах  про притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень – 2 позови  про стягнення 35 тис. грн. Реально виконано рішення судів на  суму 1 тис.грн.
Внаслідок спільної діяльності правоохоронних органів Львівщини у 1 півріччі 2012 року припинено діяльність 7 організованих злочинних угруповань,  кримінальні справи відносно яких за результатами досудового слідство скеровано до суду.
Також, вдалося досягнути позитивних результатів щодо припинення діяльності злочинної організації у кредитно-фінансовій сфері. Так, слідчим управлінням ГУ МВСУ у Львівській області розслідується кримінальна справа про злочини, передбачені ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.357, ч.3 358, ч.2 ст.366 КК України, порушена  стосовно 23 членів злочинної організації, які зловживаючи службовим становищем, привласнили кошти кредитних спілок "Християнська злагода" та "Надія" в загальній сумі 102 млн. грн., що є особливо великим розміром, а також з метою приховування своєї злочинної діяльності, систематично вчиняли службові підроблення, а викрадені кошти в сумі 45 млн. 688 тис. грн. легалізували шляхом проведення фінансових операцій.
Всього по кримінальних справах, скерованих до суду, встановлено збитків на суму 2 млн. 158 тис.грн., з яких відшкодовано 570 тис.грн., та вилучено майна на суму 341 тис.грн, що в сукупності становить 26,4 %, відшкодування, крім цього з метою забезпечення позовів накладено арешт на майно обвинувачених в сумі 4 370 000 грн.
У січні-червні 2012 році працівниками прокуратури підтримано обвинувачення по 8 кримінальних справах, за результатами розгляду яких постановлено вироки з підтвердженням кваліфікуючої ознаки вчинення злочинів у складі організованих груп.
З метою активізації роботи спецпідрозділів та усунення порушень в їх діяльності внесено 17 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 37 оперативних працівників.
 
 Прокуратурою області на особливому контролі перебуває стан законності при провадженні  досудового слідства слідчими органів прокуратури.
 Так, слідчими органів прокуратури області у першому півріччі 2012 року закінчено 212 кримінальних справ, з обвинувальними висновками до суду скеровано 197 кримінальних справ. 
З 197 направлених до суду кримінальних справ, 111 - у сфері службової діяльності, з яких 44 - за фактами зловживання владою або службовим становищем за ст. 364 КК України, 5 - за фактом перевищення влади або службових повноважень за ст. 365 КК України, 27 - за фактами службової недбалості за ст. 367 КК України.
Загалом, за направленими до суду слідчими органів прокуратури області кримінальними справами встановлено збитків на суму 28 млн. 179 тис. грн., що на 11 мільйонів більше, ніж минулого року, відшкодовано 6 млн. 968  тис. грн.
Водночас, з метою забезпечення відшкодування збитків на майно обвинувачених накладено арешт на суму 23 млн. 908 тис. грн., пред’явлено позови на суму 13 млн. 396 тис. грн.
Окрім цього, встановлено збитків, завданих інтересам держави або територіальних громад, на суму 12 млн. 097 тис., відшкодовано – 2  млн. 458 тис. грн. У справах даної категорії, з метою забезпечення подальшого відшкодування збитків, накладено арешт на майно обвинувачених на суму 6 млн. 228 тис. грн., заявлено цивільні позови на суму 6 млн. 950 тис. грн.
Органами прокуратури області  у поточному році вживались заходи щодо активізації роботи з виявлення та розслідування злочинів у сферах бюджетних та земельних правовідносин, оплати праці, в органах управління та місцевого самоврядування, правоохоронних органах.
Зокрема, до суду упродовж 6 місяців 2012 року скеровано 18 кримінальних справ про злочини, вчинені у сфері земельних правовідносин, 17 – у бюджетній сфері.
Так, прокуратурою Галицького району м. Львова скеровано до суду кримінальну справу про обвинувачення працівника обласного комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України (зловживання службовим становищем, службове підроблення), яким незаконно оформлено право власності на нежитлові приміщення, які фактично перебували в комунальній власності, чим спричинено державним та громадським інтересам збитки на суму  925 тис. грн. Заподіяні збитки у ході досудового слідства відшкодовані, нежитлові приміщення повернуті у комунальну власність.
  Прокуратурою Шевченківського району м. Львова завершено досудове слідство у кримінальній справі про обвинувачення працівника відділу земельних ресурсів одного з районів Львівської області за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), який, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, за відсутності технічної документації, складав та підписував довідки «Про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки», «Про обмеження та обтяження на використання земельної ділянки», що у подальшому призвело до незаконного переоформлення права власності на земельні ділянки та незаконної видачі державних актів на право власності на земельні ділянки, що належать Львівській міській раді, загальною вартістю 5 508 тис.  грн. У вказаній справі, з метою забезпечення відшкодування збитків, заявлено цивільний позов на суму 5 508 тис. грн.
За 6 місяців цього року закінчено 45 кримінальних справ  у сфері захисту конституційних прав громадян на працю, у тому числі 11 - щодо невиплати заробітної плати.
Зокрема, прокуратурою м. Львова скеровано до суду кримінальну справу про обвинувачення керівника одного з підприємств м. Львова за ч. 1 ст. 175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства), який, при надходженні протягом січня – вересня 2011 року на рахунки товариства грошових коштів в сумі 128 668 000 грн., умисно не виплатив 725 працівникам заборговану заробітну плату в сумі 1 955 819 грн.,  а  отримані грошові кошти витратив на господарські потреби підприємства. У ході досудового слідства вказану заборговану заробітну плату виплачено.  
Упродовж року до суду скеровано низку актуальних справ, у яких встановлено збитки понад 1 млн. грн. 
Так, слідчим відділом слідчого управління прокуратури області направлено до суду  кримінальну справу про обвинувачення керівника відділення одного з комерційних банків за ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України (перевищення службових повноважень, службове підроблення), який, знаючи про заборону на здійснення будь-яких операцій, перевищуючи свої службові повноваження,  погасив кредитну заборгованість депозитними коштами та вилучив нежитлові будівлі з іпотеки, на загальну суму 2  млн. 777 тис. грн., чим заподіяв істотну шкоду інтересам держави в особі Національного Банку України. З метою забезпечення відшкодування збитків на майно обвинуваченого накладено арешт на суму 2,7 млн. грн.
У поточному році порушено 5 кримінальних справи стосовно працівників міліції за фактами застосування насильства до громадян, 3 з яких скеровано до суду для розгляду по суті. 
Окрім цього, органами прокуратури області порушено 3 кримінальні справи за фактами резонансних подій, що мали місце в області.
Зокрема, 30.03.2012 прокуратурою Сокальського району порушено кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою у відокремленому підрозділі «Шахта «Степова», що призвело до виникнення пожежі, внаслідок якої двоє працівників шахти отримали тілесні ушкодження,  за ч. 1 ст. 272 КК України.
Прокуратурою м. Червонограда розслідується кримінальна справа, порушена 16.03.2012, за ч. 2 ст. 272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на ВП «Шахта «Червоноградська» ДП «Львіввугілля», внаслідок чого загинув підземний гірничо – монтажник.
Також, 03.04.2012 прокуратурою Личаківського району м. Львова порушено кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на території виробничої бази ТзОВ «ЗУАТ Вторкольормет», що призвело до вибуху та травмування п’ятьох осіб, за ч. 2 ст. 272 КК України.  
Органами прокуратури області проводиться постійна робота, спрямована на забезпечення ефективного та якісного розслідування слідчими кримінальних справ, забезпечення відшкодування заподіяних злочинами збитків, у тому числі у таких пріоритетних сферах як бюджетні та земельні правовідносини, оплата праці.
Зокрема, у червні поточного року на засіданні колегії прокуратури області розглянуто стан додержання вимог кримінально-процесуального законодавства щодо забезпечення відшкодування збитків у кримінальних справах, розслідуваних слідчими правоохоронних органів області, та прокурорського нагляду з цих питань, за результатами яких розроблені  заходи щодо усунення недоліків на цьому напрямку.  
 
Забезпечуючи виконання конституційної функції щодо підтримання державного обвинувачення в судах, прокуратура області спрямовує свою діяльність на додержання конституційних прав громадян під час судового розгляду кримінальних справ, невідворотність покарання за вчинення злочинів, поновлення  порушених прав та законних інтересів громадян і  держави.
Протягом  6 місяців 2012 року забезпечено участь у судовому розгляді 5041 кримінальної справи, з них у попередньому розгляді – 2438, з постановленням вироків – 2226, у тому числі у 86 злочини вчинено неповнолітніми, 38 - стосуються корупційних діянь, 6 - щодо злочинів, скоєних організованими групами або злочинними організаціями, 3 - про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 9 – щодо злочинів, пов’язаних з порушенням земельного законодавства.
Внаслідок обґрунтованого реагування прокурорів в апеляційному порядку скасовано та змінено незаконні вироки стосовно 183 осіб, постанови судів першої інстанції, у тому числі про скерування кримінальних справ для додаткового розслідування, щодо 43 осіб, а також Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ за наслідками розгляду касаційних скарг прокурорів визнано неправосудними рішення у кримінальних справах стосовно 26 осіб.
Державні обвинувачі не залишаються сторонніми спостерігачами, займають послідовну та принципову позицію у реагуванні на призначення судами  покарань, які не відповідають тяжкості скоєних злочинів. Саме з цих підстав за апеляціями прокурорів скасовано незаконні вироки місцевих судів стосовно 12 осіб.
Також, прокуратурою області вживаються заходи до недопущення порушень конституційних прав громадян при здійсненні кримінального судочинства. Завдяки послідовній та принциповій позиції державних обвинувачів у першому півріччі 2012 року скасовано 5 незаконних виправдувальних вироків стосовно 9 осіб, а кримінальні справи скеровано на новий судовий розгляд.
 
Прокуратурою області упродовж поточного року вжито певні заходи  щодо дотримання конституційних прав та свобод громадян, належного здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням  особистої свободи громадян.
 
Так, станом на 02.07.2012 відновлено роботу 7 кімнат для затриманих та доставлених – Червоноградський МВ (2), Пустомитівський РВ (2) та ЛВ на ст.Львів (3), які приведені у відповідність до Європейської конвенції проти катувань (ЄКПП).
Усього, станом на 02.07.2012 органами прокуратури області на ділянці нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру внесено 374 документи прокурорського реагування (474 - 6 міс. 2011 року), за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто  267 осіб (351  - 6 міс. 2011 року). 
У поточному році  вивчено питання захисту конституційних прав громадян при триманні в кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин, спеціальних установах органів внутрішніх справ ГУ МВС України у Львівській області, Львівському слідчому ізоляторі та дільницях слідчого ізолятора управління Державної пенітенціарної  служби України у Львівській області, за результатами вивчення внесено подання начальнику ГУ МВС України у Львівській області.
Крім того, в травні 2012 році галузевим відділом проведено узагальнення  стану додержання законодавства щодо залучення до суспільно корисної праці осіб, засуджених  до покарань у виді позбавлення волі, про оплату та охорону праці в установах виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області. За результатами вказаного аналітичного дослідження начальнику УДпТС України  у Львівській області внесено подання, за результатами розгляду якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності 11 службових осіб.
Органами прокуратури області вжито певних заходів щодо забезпечення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні примусових заходів, які обмежують особисту свободу громадян.
Так, під час здійснення нагляду за додержанням законів при поміщенні та утриманні осіб в ізоляторах тимчасового тримання внесено 32 документи прокурорського реагування (39 – 6 міс. 2011 року), 27 посадових осіб притягнуто до різних видів  відповідальності (37 – 6 міс. 2011 року).
 Завдяки принциповій позиції органів прокуратури області, вдалось значно зменшити кількість осіб, які утримувались в КЗД чергових частин ОВС понад 3 години та понад 1 добу.  Так, упродовж 1 півріччя 2012 року в кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин міськрайвідділів ГУ МВС України у Львівській області утримувалося понад 3 години 294 особи (851 – 6 міс. 2011) та понад 1 добу – 98 громадян (138 – 6 міс. 2011).
У поточному році органами прокуратури області проведені  перевірки стану медико-санітарного та матеріально-побутового забезпечення в ізоляторах тимчасового тримання та кімнатах доставлених чергових частин, дотримання конституційних прав громадян при поміщенні їх у кімнати для доставлених та спеціальні установи міліції, вжито дієві заходи на усунення виявлених порушень.
У зв’язку з невідповідністю норми площі встановленому п.11.1 наказу МВС № 60 від 20.01.2005 та п.3.1.1 ВБН В.2.2-49-2004 розміру з розрахунку мінімум 4 кв.м на 1 утримувану особу, Кам’янка-Бузьким районним прокурором 15.02.2012 винесено постанову про закриття камери №3 ІТТ Кам’янка-Бузького РВ.
Також, прокуратурою області внесено узагальнююче подання начальнику ГУ МВС України у Львівській області про усунення порушень законодавства з питань дотримання конституційних прав громадян під час їх перебування в кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин, спеціальних установах ГУ МВС України у Львівській області.
Питання стану дотримання конституційних прав громадян під час їх перебування в кімнатах для доставлених чергових частин, спеціальних установах ГУ МВС України у Львівській області, Львівському слідчому ізоляторі та установах виконання покарань УДПтС України Львівської області  обговорено на розширеному засіданні колегії прокуратури Львівської області 25.04.2012.
Нагальною проблемою є те, що облаштування кімнат для затриманих та доставлених чергових частин міськрайвідділів ГУ МВС України у Львівській області не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства. Із 73 кімнат для затриманих та доставлених чергових частин міськрайвідділів ГУ МВС України у Львівській області, майже у половині з них умови тримання є неналежними, у них відсутні туалети (38 %), питна вода (23 %), примусова вентиляція (47 %), природне освітлення (48 %).  
 Усього з 73 кімнат для затриманих та доставлених відповідають вимогам ЄКПТ лише 18.
Проблемним залишається питання погашення заборгованості перед звільненими засудженими, яка виникла за минулі роки. Динаміка заборгованості свідчить про те, що вона суттєво зменшується. Так, станом на 01.01.2009 становила 445 тис.грн., на 01.01.2010 – 418 тис. грн., 01.01.2011 – 331,3 тис. грн., 01.01.2012 – 225,2 тис. грн.
Ще однією проблемою є залишення в Львівському СІЗО для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. Так, на 13.06.2012 в Львівському слідчому ізоляторі, який є місцем попереднього ув’язнення, всупереч вимогам ст.ст. 87, 150 КВК України, перебувають 56 засуджених до довічного позбавлення волі (у тому числі, 52 довічники прибули в СІЗО після пожежі з Сокальської ВК № 47).
Необхідно зауважити, що прокуратурою Львівської області упродовж 2011 - поточного років неодноразово вказувалося керівництву територіального управління ДПтС України Львівської області та Львівського слідчого ізолятора на необхідність етапування таких засуджених у відповідні установи Державної пенітенціарної служби України.
На усунення порушень з цього приводу, прокуратурою області за вказаний період внесено 4 документи прокурорського реагування.
Разом з тим, у 2012 році на виконання вказівки прокуратури області з Львівського слідчого ізолятора за межі області етаповано для відбування покарання у виді довічного позбавлення волі лише 1 засудженого. Державною пенітенціарною службою України, незважаючи на неодноразове скерування територіальним управлінням ДПтС України у Львівській області запитів на персональні наряди щодо направлення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі з Львівського СІЗО у відповідні установи виконання покарань, такі персональні наряди надаються лише в одиничних випадках.
Також, проблемним є питання подальшого (після наслідків пожежі 27.03.2012) функціонування Сокальської ВК №47, як колонії максимального рівня безпеки, оскільки за наслідками руйнування частини колонії наявні площі не дозволяють належним чином розмістити засуджених  з дотриманням  їх прав. З даного приводу прокуратурою підготовлено подання на ім’я голови ДПтС України з вимогою вжити заходів щодо усунення порушень закону та вирішити питання про подальше функціонування СВК №47 як колонії максимального рівня безпеки.
Прокуратурою Львівської області вжито організаційних і практичних заходів, спрямованих на удосконалення роботи з розгляду звернень громадян.
Так,  впродовж поточного року в органи прокуратури Львівської області надійшло усього 11054 звернення громадян, з яких вирішено – 7253.
Водночас, в інші відомства направлено для розгляду 3526 проти 2864 у минулому році, що свідчить про збільшення кількості звернень, вирішення яких не входить до компетенції органів прокуратури.
При цьому, однією з причин надходження численних звернень до прокуратури області є неякісний розгляд первинних звернень в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, органах контролю, а також на підприємствах, установах та організаціях, в окремих випадках – неуважне ставлення до людських проблем.
З загальної кількості вирішених органами прокуратури області звернень, задоволено – 246, з них, найбільше, з питань правозахисної діяльності – 173, представництва інтересів громадян та держави в суді – 21 тощо.
Так, заслуговує на увагу вирішене звернення заступника Міністра соціальної політики України Коломійця В.М. щодо вжиття органами прокуратури заходів цивільно-правового характеру до погашення існуючої простроченої дебіторської заборгованості низки санаторно-курортних закладів за надані послуги лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  Як наслідок, з метою повернення бюджетних коштів підприємством-організатором санаторно-курортного лікування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 11.01.2012 прокурором Городоцького району, за дорученням прокуратури області, до господарського суду Львівської області заявлено позов в інтересах держави в особі Міністерства соціальної політики України до ДП «Санаторій «Любінь Великий» ЗАТ ЛОЗПУ «Укрпрофоздоровниця» про стягнення на користь Міністерства, заборгованості в сумі 160 893 грн. Позов прокурора задоволено повністю.
 
Для забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в органах прокуратури Львівської області,        керівництвом прокуратури області, прокурорами міст, районів і міжрайонними прокурорами вживались відповідні заходи.
Відповідно до вимог ст.15 Закону, проводиться робота по оприлюдненню обов’язкової публічної  інформації на Інтернет - порталі прокуратури області.
На виконання вимог Закону, вживалися заходи до належної організації в апараті своєчасного розгляду запитів на інформацію. Впродовж шести місяців поточного року до апарату прокуратури Львівської області надійшов 41 інформаційний запит, розглянуто – 35.  На 24 надано запитувану інформацію, на 9 – роз’яснення, 6 - надіслано іншому розпоряднику, по 2 – відмовлено у задоволенні запиту, оскільки запитувачі не оплатили витрати на копіювання та друк документів згідно з вимогами Закону. Випадків продовження терміну розгляду запитів не було, строки їх розгляду не порушувались.
 Більшість запитів стосувалась питань досудового слідства – 8; запитів, які стосувались правозахисної діяльності було 5, питань представництва інтересів громадян та держави в суді - 4; 1 запит стосувався підтримання державного обвинувачення, 1 –  питань організаційно-розпорядчої діяльності, інших питань – 16.
Упродовж 6 місяців поточного року у міськміжрайпрокуратури надійшло 67 інформаційних запитів, з яких розглянуто 51. Задоволено 41 запит,  по 10 надано роз’яснення, 16 надіслано належним розпорядникам інформації. Питань правозахисної діяльності стосувались 33 запити, 1 – досудового слідства, представництва інтересів громадян та держави в суді – 4, організаційно-розпорядчої діяльності – 1, інших питань – 12.
До 11 прокуратур інформаційні запити не надходили. По одному запиту надійшло до прокуратур Буського, Городоцького, Золочівського, Мостиського,   Сокальського районів.
Також, з метою реалізації вимог Закону України «Про прокуратуру» органами прокуратури області скеровано 290 інформацій у органи влади про стан законності та правозахисної діяльності на різних напрямах прокурорського нагляду. Окрім того, реалізовуючи принцип гласності, як ефективний елемент протидії злочинності, результати проведеної органами прокуратури області роботи систематично висвітлюються у засобах масової інформації.
Пропоную врахувати в роботі наведені в інформації актуальні для регіону питання та проблеми.
 

кількість переглядів: 3196