Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
03.09.2021

I етап добору розпочнеться 14 вересня 2021 року

До уваги прокурорів, які подали заяви про участь в доборі на вакантні посади у Львівській обласній прокуратурі в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня
 
Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Львівської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - Комісія) опрацьовано надіслані в межах визначеного строку документи від осіб, які виявили бажання взяти участь у доборі.
3 вересня 2021 року Комісією затверджено СПИСКИ кандидатів, допущених до участі в першому етапі добору та яким відмовлено в такому допуску.
 
Відповідно до п. 1 розділу V Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 (далі – Порядок), оприлюднюємо ЗРАЗОК практичного завдання, варіанти яких розроблено Тренінговим центром прокурорів України та затверджено Генеральним прокурором. Практичні завдання відповідають спеціалізації роботи за посадами, на зайняття яких оголошено добір.
 
Звертаємо увагу!
Для виконання практичного завдання кандидату надається чистий аркуш (аркуші) паперу з відміткою підрозділу, який забезпечує діяльність Комісії. Перед початком виконання практичного завдання член Комісії надає кандидатам письмово викладені однакові умови практичного завдання.
Фото та відеофіксація або винесення кандидатами умов практичного завдання за межі приміщення, у якому відбувається виконання практичного завдання, забороняється.
Якщо практичне завдання передбачає застосування норм законодавства, то кандидатам дозволяється користуватися паперовими текстами норм відповідних законодавчих актів. Комісія не зобов’язана надавати тексти законодавчих актів.
На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин. Виконання практичного завдання після завершення наданого часу припиняється. Після виконання завдання кандидат здає присутньому члену Комісії написане ним та скріплене власним підписом вирішення завдання.
Перевірка виконаних практичних завдань здійснюється на засіданні Комісії шляхом обговорення практичних навичок кандидатів та їх уміння у правозастосуванні.
Практичні навички кандидатів та їх уміння у правозастосуванні оцінюються шляхом перевірки таких критеріїв:
– вміння визначати, оцінювати та описувати обставини, які мають значення для правильного вирішення практичного завдання;
– вміння визначати та застосовувати норми права, що регулюють відносини, які є предметом практичного завдання;
– вміння аналізувати і робити висновки щодо відповідності (невідповідності) законодавству дій або рішень прокурора, суду тощо в запропонованому практичному завданні та наводити мотиви цих висновків;
– правильності вирішення запропонованого практичного завдання та надання відповідей на пов’язані з нею питання, які зазначені у практичному завданні.
Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.
І етап добору – виконання практичного завдання проходитиме у Львівській обласній прокуратурі (мала актова зала) за адресою: м. Львів, пр. Шевченка, 17/19.
Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Порядку оприлюднюємо графік проведення І етапу добору:
ГРАФІК на 14 вересня 2021 року
Написання практичних завдань розпочнеться о 15  год, реєстрація – з 14 год 30 хв
Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу участь у ньому.
За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.
У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку за телефонами: (032) 235-83-73; (032) 235-83-55.
 
Нагадуємо, що перед кожним етапом добору кандидат зобов’язаний пред’явити кадровій комісії службове посвідчення.
Відповідно до пункту 2 розділу V Порядку до наступного етапу добору допускаються кандидати, які набрали 50 або більше балів.     
За підсумками обговорення результатів виконання практичного завдання членами Комісії виставляються бали з розрахунку від 0 до 25 за кожен критерій. Сума виставлених балів за кожним критерієм сумується. Загальний бал кандидата визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів членів Комісії.
Список кандидатів з набраними ними загальними балами за результатами першого етапу добору будуть оприлюднені на офіційному вебсайті обласної прокуратури.
 
Порядок оскарження
У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути оскаржені особисто кандидатом до Комісії або на електронну пошту [email protected] не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.
Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.

кількість переглядів: 820