Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
05.10.2021

ОГОЛОШЕННЯ про проведення другого етапу добору на зайняття вакантних посад прокурорів Львівської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

5 жовтня 2021 року Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Львівської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - Комісія)  затверджено графік проведення співбесід з метою виявлення відповідності вимогам професійної компетентності та доброчесності кандидатів на вакантні посади прокурорів Львівської обласної прокуратури.
 
Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 (далі – Порядок), оприлюднюємо графіки проведення співбесід.
 
 
 
 
Звертаємо увагу!
 
 
До співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.
 
Співбесіда проводиться Комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.
 
За необхідності проведення співбесіди з кандидатами може бути продовжено (перенесено) за  процедурним рішенням Комісії.
 
Співбесіда складається з таких етапів:
 
–                   дослідження матеріалів електронної справи кандидата;
–                   обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;
–                   оцінювання кандидата.
 
Члени Комісії мають право ставити запитання кандидату за відповідними критеріями оцінювання та щодо іншої інформації, у тому числі яка міститься у матеріалах електронної справи кандидата.
 
Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:
 
–                   професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;
–                   ефективність роботи на посаді прокурора;
–                   досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено добір та відрядження до цього підрозділу);
–                   моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.
 
Кандидатами, які успішно пройшли добір, вважаються ті, що набрали найбільшу кількість загальних балів (є першими) згідно з рейтингом на відповідну вакантну посаду за результатами співбесіди.
 
У разі однакової позиції за рейтингом серед кандидатів на відповідну посаду перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи на посаді прокурора. Якщо кандидати мають однаковий стаж роботи на посаді прокурора, перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи в галузі права.
 
За результатами добору Комісією керівнику відповідного органу прокуратури протягом 3 робочих днів направляється рішення Комісії щодо кандидата, який успішно пройшов добір.
 
У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути предметом оскарження.
 
Скарга подається особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.
 
У разі надсилання на електронну пошту Комісії документи оформлюються за правилами, визначеними у пунктах 2, 3 розділу IV цього Порядку.
 
Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.
 
Про прийняте рішення письмово повідомляється кандидат шляхом направлення листа на електрону пошту, вказану ним у заяві.
 
Повторні скарги та від інших осіб, а також подані з порушенням установленого строку та порядку не приймаються і не розглядаються.
 
До участі в етапах добору можуть запрошуватися представники підрозділів, у яких є вакантні посади, на які оголошено добір. Такі представники на засіданні Комісії висловлюють свою думку щодо повноти виконання кандидатами практичного завдання, а також під час проведення співбесіди, після надання їм слова головуючим, мають право ставити запитання кандидатам та висловлювати позицію щодо рівня їх професійної компетентності та відповідають на запитання головуючого і членів Комісії.
 
 
Співбесіди проходитимуть у Львівській обласній прокуратурі (мала актова зала) за адресою: м. Львів, пр. Шевченка, 17/19.
 
 
Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу  участь у ньому.
 
За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.
 
У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку відділ кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури за тел.: 235-83-73; 235-83-55 або на електронну пошту кадрової комісії: [email protected].
 
 
Нагадуємо, що перед кожним етапом добору кандидат зобов’язаний пред’явити кадровій комісії службове посвідчення.
 

кількість переглядів: 548