Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

02.09.2016 Спеціаліст відділу документального забезпечення прокуратури Львівської області (категорія В)

 
У М О В И
проведення конкурсу на заміщення посади спеціаліста відділу документального забезпечення прокуратури Львівської області (категорія «В»)
 
 
 
Посадові обов’язки
- знання основних принципів роботи на комп'ютері та в програмі «Єдина система статистики та аналізу органів прокуратури України» (надалі ЄССА) щодо обліку документообігу;
- забезпечення обліку документообігу (вхідних, внутрішніх та вихідних документів, в тому числі звернень, кримінальних проваджень, документів з грифом «Для службового користування» в книгах обліку, передачу за призначенням та збереженість документів;
- здійснення підшивки та оформлення наглядових проваджень та справ;
- забезпечення збереження службової інформації про громадян, що стала йому відома під час виконання обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
- складання описів заведених справ та книг обліку;
- оформлення закінчених діловодством документів для здачі в архів;
- складання зведень про документообіг;
- забезпечення оперативного проходження і збереження документів, в тому числі з грифом «Для службового користування»
Умови оплати праці
Посадовий оклад - 2412,00 грн.;
- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році;
- надбавка за вислугу років та премії (у разі встановлення), згідно Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
копія паспорта громадянина України;
письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, резюме у довільній формі;
письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
копія (копії) документа (документів) про освіту;
заповнена особова картка встановленого зразка;
декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік
Строк подання документів: 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах прокуратури Львівської області та Національного агентства з питань державної служби, до 16 год.
Дата, час і місце проведення конкурсу
02 вересня 2016 року, 11 год., прокуратура Львівської області, 79000, проспект Шевченка, 17-19, м. Львів
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Черник Віталій Зенонович, 032-235-83-73, 032-235-84-01, [email protected]
Вимоги до професійної компетентності
I
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1
Освіта
Вища (молодший бакалавр або бакалавр)
2
Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії
Не потребує
3
Володіння мовами
Вільне володіння державною мовою
II
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
1
Знання законодавства
1.Конституція України;
2.Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про прокуратуру», «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
2
Професійні знання
Відповідно до посади з урахуванням вимог нормативно правових актів, що регламентують роботу з питань діловодства;
знання
- Інструкції з діловодства в органах прокуратури України,
- Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення,
- Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію,
- Інструкцію про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян
- Регламент прокуратури Львівської області
3
Якісне виконання поставлених завдань
Орієнтація на досягнення кінцевих результатів
4
Командна робота та взаємодія
Вміння працювати в команді
5
Сприйняття змін
Виконання плану змін та покращень
6
Технічні вміння
Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
7
Особистісні компетенції
Відповідальність, уважність, системність і самостійність в роботі, ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних питань, орієнтація на саморозвиток, привітність та старанність
       
 
 
 

кількість переглядів: 676