Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

28.10.2016 Спеціаліст Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області (категорія «В»)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державного службовця категорії «В» –
спеціаліста Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
1.1. Відповідає за ведення діловодства у місцевій прокуратурі;
1.2. Відповідає за роботу приймальні місцевої прокуратури;
1.3. Веде облік вхідних, вихідних і внутрішніх документів;
1.4. Реєструє вхідну, вихідну і внутрішню кореспонденцію в Єдиній системі статистики та аналізу;
1.5. Щомісяця готує зведення про документообіг;
1.6. Враховує у картках документи і скарги, взяті на контроль, інформує керівника та заступників місцевої прокуратури, передає у встановлений строк оперативним працівникам документи, які знаходяться на контролі;
1.7. Приймає, передає факси;
1.8. Оформлює вихідні документи і своєчасно здає для відправки;
1.9. Повертає заповнені довідки, картки на алфавітну картотеку у день прийняття рішення по скаргах;
1.10. Робить відмітки в картках про здані оперативними працівниками документи;
1.11. Підшиває в хронологічному порядку документи в наглядові провадження і справи після відповідної відмітки оперативного працівника чи керівника;
1.12. Відносить скарги, справи, інші документи керівнику, заступникам, архів;
1.13. Заводить і формує за вказівкою керівника або оперативного працівника наглядові провадження і справи;
1.14. Стежить за строками виконанням контрольних документів, завчасно інформує працівника про затримку їх виконання;
1.15. Спільно з керівником складає номенклатури справ;
1.16. Групує виконані документи в справи, готує, оформлює закінчені діловодством документи для здачі в архів прокуратури, готує описи справ;
1.17. Заповнює необхідні графи на першій сторінці статистичної картки на звернення, стежить за повнотою заповнення прокурорами інших даних у цих картках;
1.18. Веде книги обліку документів, передбачені Інструкцією з діловодства;
1.19. Знайомить, згідно вказівки керівника, заступників, оперативних і технічних працівників з документами;
1.20. Веде облік документів з грифом ДСК;
1.21. Відповідає за реєстрацію, зберігання та використання документів справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;
1.22. Веде облік документів, які передаються оперативним працівникам;
1.23. За дорученням оперативних працівників підшиває документи і звернення;
1.24. Готує документи до розмноження та розсилки;
1.25. Виконує інші службові доручення керівника прокуратури, його заступників та начальників відділів.
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 1723 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Тимчасово (на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1. Копія паспорта громадянина України;
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4. Копії документів про освіту;
5. Заповнена особова картка встановленого зразка;
6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік.
Строк подання документів: 19 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах прокуратури Львівської області та Національного агентства України з питань державної служби, до 13 год. 21 жовтня 2016 року
 
Дата, час і місце проведення конкурсу
28 жовтня 2016, о 10 год. 00 хв.,
м.Жовква, вул. Святої Трійці, 10
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Сидор Христина Володимирівна,
тел. (03252) 21-369,
Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Освіта
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра
Досвід роботи
Не потребує
Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою
Спеціальні вимоги
Освіта
Вища освіта за освітнім рівнем молодшого бакалавра або бакалавра
Знання законодавства
Конституція України;
Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про прокуратуру»; інші нормативно-правові акти (акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази, вказівки Генерального прокурора України, прокурора області та нормативні документи, що регламентують діяльність органів прокуратури, ведення діловодства, тощо)
Професійні чи технічні знання
Знання чинного законодавства за фахом, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
Спеціальний досвід роботи
Не потребує
Знання сучасних інформаційних технологій
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
Особистісні якості
1) відповідальність;
2) системність і самостійність в роботі;
3) наполегливість;
4) пунктуальність;
5) толерантність;
6) витривалість (терплячість);
7) орієнтація на саморозвиток;
8) стресостійкість;
9) вміння працювати в умовах підвищеної напруженості, у т.ч. понад нормований час.
 

кількість переглядів: 958