13.06.2018 Спеціаліста Золочівської місцевої прокуратури (категорія В)

                                                                     Загальні умови
 
Посадові обов’язки
ведення діловодства у місцевій прокуратурі;
ведення обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів;
реєстрація вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції в Єдиній системі статистики та аналізу;
підготовка зведення про документообіг;
прийом та передавання документів факсом;
оформлення вихідних документів і своєчасна їх передача для відправки;
проставляння відміток в картках про здані оперативними працівниками документи;
підшивка в хронологічному порядку документів в наглядові провадження і справи після відповідної відмітки оперативного працівника чи керівника;
передача скарг, справ, інших документів керівнику, заступникам, в архів;
заведення та формування наглядових проваджень та справ;
контроль за строками виконанням документів, інформування працівника про затримку їх виконання;
спільно з керівником складання номенклатури справ;
зведення виконаних документів в справи, підготовка, оформлення закінчених діловодством документів для здачі в архів прокуратури, підготовка описів справ;
ведення книги обліку документів;
ознайомлення, згідно вказівки керівника, заступників, оперативних і технічних працівників з документами;
ведення облік документів з грифом ДСК;
реєстрація, зберігання та використання документів справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;
ведення облік документів, які передаються оперативним працівникам;
підшивка документів та звернень;
підготовка документів до розмноження та розсилки тощо
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 2643 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Строково
 
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
Копія паспорта громадянина України;
Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
Копії документів про освіту;
Заповнена особова картка встановленого зразка;
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік;
Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
 
Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах прокуратури Львівської області та Національного агентства України з питань державної служби, до 18:00 год. 4 липня 2018 року.
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
Золочівська місцева прокуратура, Львівська область, м. Миколаїв, пл. Ринок, 10а
о 10 год. 00 хв., 9 липня 2018 року
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Бохна Ольга Волдисівна,
тел. (03265) 42-124,
e-mail: zolochiv@oblprok.lviv.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища за освітнім ступенем не нижче молодший бакалавр або бакалавр
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Уміння працювати з комп’ютером
Впевнений користувач ПК, володіння такими програмами як Word, Excel, ABBYY FineReader
2.
Ділові якості
Аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), вміння розподіляти роботу, здатність концентруватись на деталях, виваженість, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, уміння працювати в команді тощо
3.
Особистісні якості
надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість, автономність, неупередженість тощо
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про прокуратуру»
2.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Інструкція з діловодства в органах прокуратури України;
Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію
         
 

кількість переглядів: 463