ВИСНОВОК щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                      наказом Генеральної прокуратури України
                                                                                      від ___ ___________2018 року № ____
 
 
ВИСНОВОК
щодо результатів оцінювання службової діяльності державного
службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”
Найменування державного органу
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові
 
 
 
 
Б
 
В
Посада
 
 
(категорія посади)
Найменування структурного підрозділу
 
Найменування самостійного структурного підрозділу
 
                   
 
Номер завдання
Досягнутий результат
(заповнюється державним службовцем відповідно до показників результативності, ефективності та якості)
Строк фактичного виконання
Бал*
Примітка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середній бал
 
 
__________
* Виставляється безпосереднім керівником від 0 до 4 відповідно до встановлених критеріїв (додаток 4 до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців).
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ
Висновок щодо результатів оцінювання
Обґрунтування оцінки:
Оцінка
Середній бал
 
 
відмінна
від
3,65
до
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
позитивна
від
2,5
до
3,64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
негативна
від
0
до
2,49
 
 

 
Визначені потреби у професійному навчанні
(обрати перелік тих компетенцій, щодо яких визначено потребу у підвищенні рівня професійної компетентності, та деталізувати, враховуючи спеціальні вимоги до посади):
 
 
 
для категорії “Б”:
 
     для категорії “В”:
 
знання законодавства
 
знання законодавства
 
 
 
 
 
професійні знання
 
професійні знання
 
 
 
 
 
лідерство
 
виконання на високому
 
 
 
рівні поставлених завдань
 
прийняття ефективних рішень
 
командна робота та взаємодія
 
 
 
 
 
комунікації та взаємодія
 
сприйняття змін
 
 
 
 
 
впровадження змін
 
технічні вміння
 
 
 
 
 
управління організацією роботи
 
особистісні компетенції
 
та персоналом
 
 
 
особистісні компетенції
 
 
           
 
Деталізація компетенцій:
 
 
 
 
________________________________
(посада безпосереднього керівника)
________
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)
______
(дата)
 
 
 
 
________________________________
    (посада керівника самостійного
 
         структурного підрозділу)
________
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)
______
(дата)
 
 
 
 
 
Ознайомлення державного службовця
________
(підпис)
________________
(ініціали та прізвище)
______
(дата)
 
 
{Додаток 7 до Постанови КМ № 640 від 23.08.2017} (зі змінами)

кількість переглядів: 382