Контраст contrast
Шрифт . . Очистити
Сховати налаштування
 

РЕЗУЛЬТАТИ виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”

Додаток 8
до Типового порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р.
№ 591)
РЕЗУЛЬТАТИ
виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”,
за _______ рік*
Найменування державного органу
 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові
 
 
 
 
Б
 
В
Найменування посади
 
 
  (категорія посади)
Найменування структурного підрозділу
 
 
 
Найменування самостійного структурного підрозділу
 
 
 
                     
 
Номер завдання
Досягнутий результат (відповідно до показників результативності, ефективності та якості)
Строк фактичного виконання
Бал**
Обґрунтування
 
 
 
 
 
Середній бал
 
 
 
__________
* У разі використання даної форми для проведення повторного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців звітний період зазначається у місяцях та роках, наприклад, “січень - березень 20__ року”.
** Виставляється бал у значенні від “0” до “4” або “Не підлягає оцінюванню” відповідно до встановлених критеріїв (додаток 4 до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців).
 
 
 
 
Обґрунтування оцінки:
Оцінка***
Середній бал
 
 
відмінна
від
3,65
до
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
позитивна
від
2,5
до
3,64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
негативна
від
0
до
2,49
 
 
Визначені потреби у професійному навчанні (зазначити компетентності та деталізувати їх):
 
 
для категорії Б:
 
для категорії В:
 
знання законодавства
 
знання законодавства
 
 
 
 
 
професійні знання
 
професійні знання
 
 
 
 
 
лідерство
 
виконання на високому
 
 
 
рівні поставлених завдань
 
прийняття ефективних рішень
 
командна робота та взаємодія
 
 
 
 
 
комунікація та взаємодія
 
сприйняття змін
 
 
 
 
 
впровадження змін
 
технічні вміння
 
 
 
 
 
управління організацією роботи та
 
інше (зазначити)
 
персоналом
 
 
 
інше (зазначити)
 
 
 
Деталізація компетентності:
 
 
 
 
__________________________
(найменування посади
безпосереднього керівника)
________
(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)
________
(дата)
 
 
 
 
__________________________
(найменування посади керівника
самостійного структурного
підрозділу)****
________
(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)
________
(дата)
 
 
 
 
__________________________
(найменування посади
державного службовця)
________
(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)
________
(дата)
 
__________
*** Не заповнюється у разі, коли жодне із завдань не підлягає оцінюванню.
**** Зазначається у разі, коли керівник самостійного структурного підрозділу не є безпосереднім керівником державного службовця.
 
 
{Типовий порядок доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ № 185 від 14.03.2018; в редакції Постанови КМ № 591 від 10.07.2019}

кількість переглядів: 1940