28.11.2018 Спеціаліста відділу документального забезпечення прокуратури Львівської області (категорія В)

                                                                                                                                        
 
 
У М О В И
проведення конкурсу
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
реєстрація вхідної кореспонденції, введення в базу даних автоматизованої системи електронного документообігу необхідних реквізитів документів;
перевірка наявності попередніх надходжень, у разі виявлення листування проставлення його номера на документі;
проставлення на документі вхідного реєстраційного номера, у разі необхідності виписування довідки на звернення;
підготовка реєстрів передач зареєстрованої вхідної кореспонденції;
перевірка наявності зазначених у реєстрі документів, підготовлених для передачі;
збереження отриманої вхідної кореспонденції, своєчасність і правильність її реєстрації;
ведення обліку отриманої кореспонденції;
здійснення прийому документів і видань з грифом «Для службового  користування» та проставлення штампу про їх отримання;
передача документів керівництву прокуратури області
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 3600 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за інтенсивність, премія – за наявності достатнього фонду оплати праці
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною
 
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
копія паспорта громадянина України;
письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, резюме у довільній формі;
письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
копія (копії) документа (документів) про освіту;
заповнена особова картка встановленого зразка;
посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк подання документів
16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби -                   до 17 год. 45 хв. 14 грудня 2018 року
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
19 грудня 2018 року, 15 год., прокуратура Львівської області, м. Львів, проспект Шевченка, 17-19
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  
Черник Віталій Зенонович,
(032)-235-83-73, (032)-235-84-01,
kadru@oblprok.lviv.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1. Освіта
вища за освітнім ступенем не нижче молодший бакалавр або бакалавр
 
2. Досвід роботи
не потребує
3. Володіння державною мовою  
вільне володіння державною мовою
4.Володіння іноземною мовою
не потребує
 
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань
вміння надавати пропозиції, їх аргументувати;
адаптація до змін та прийняття нових підходів у вирішенні поставлених завдань
 
2. Командна робота та взаємодія
уміння працювати в команді;
неупередженість та об’єктивність
 
3. Технічні вміння
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення
 
4. Особистісні компетенції
інноваційність та креативність;
орієнтація на обслуговування; самоорганізація та орієнтація на розвиток
 
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1. Знання законодавства
Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про прокуратуру»
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Інструкція з діловодства в органах прокуратури України;
Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України
 
 
 

кількість переглядів: 869