02.05.2019 Спеціаліста управління нагляду (категорія В)

 
У М О В И
проведення конкурсу
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
приймання вхідної кореспонденції з картотеки та згідно з реєстрами передач передавання її начальнику управління, начальнику структурного підрозділу та безпосереднім виконавцям з редагуванням в ЄССА;
здійснення обліку вхідних, внутрішніх та вихідних документів в ЄССА з видрукуванням відповідних  книг обліку по кожному закріпленому структурному підрозділу;
заведення та формування за вказівкою керівника або прокурорського працівника наглядових проваджень і справ;
оформлення вихідних документів і передавання їх згідно реєстрів для відправлення на експедицію;
стеження за строками виконання контрольних документів і доповідання керівнику підрозділу про затримку їх виконання;
передавання начальнику відділу документального забезпечення зведення про документообіг за минулий місяць та ведення книг обліку вхідних, вихідних та внутрішніх документів з ЄССА;
здійснення обліку використання робочого часу працівниками управління а також працівниками структурних підрозділів управління;
спільно з керівником підрозділу складання номенклатури справ та підсумкового запису до номенклатури справ за минулий рік;
проведення відбору документів, наглядових проваджень, справ для постійного та тимчасового зберігання;
складання описів справ для передачі в архів, здійснення внутрішнього опису і засвідчувального напису до справ постійного зберігання, справ з грифом ДСК;
у день підписання вихідних контрольних документів (відповідей на звернення, інформацій про виконані завдання та доручення) проставляння облікових даних в ЄССА у відповідних картках вихідних документів;
ведення книг обліку вхідних документів з грифом «Для службового користування» (надалі ДСК), підшивка та облік у зведенні вхідні та вихідні документи з грифом ДСК відповідного структурного підрозділу
Умови оплати праці
посадовий оклад – 3810 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за інтенсивність, премія – за наявності достатнього фонду оплати праці
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
копія паспорта громадянина України;
письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, резюме у довільній формі;
письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
копія (копії) документа (документів) про освіту;
заповнена особова картка встановленого зразка;
посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк подання документів
15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби -                   до 17 год. 08 травня 2019 року
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
13 травня 2019 року, 15 год., прокуратура Львівської області, м. Львів, проспект Шевченка, 17-19
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  
Бервецька Оксана Володимирівна,
(032)-235-84-01,
kadru@oblprok.lviv.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1. Освіта
вища за освітнім ступенем не нижче молодший бакалавр або бакалавр
2. Досвід роботи
не потребує
3. Володіння державною мовою    
вільне володіння державною мовою
4.Володіння іноземною мовою
не потребує
 
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань
вміння надавати пропозиції, їх аргументувати;
адаптація до змін та прийняття нових підходів у вирішенні поставлених завдань
2. Командна робота та взаємодія
уміння працювати в команді;
неупередженість та об’єктивність
3. Сприйняття змін
здатність приймати зміни та змінюватись
4. Технічні вміння
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення
5. Особистісні компетенції
інноваційність та креативність;
орієнтація на обслуговування;
 
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1. Знання законодавства
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про прокуратуру»
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Тимчасова Інструкція з діловодства в органах прокуратури України;
Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України
 
 
 

кількість переглядів: 895