11.07.2019 Спеціаліста відділу документального забезпечення прокуратури Львівської області (категорія В)

 
У М О В И
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" – спеціаліста відділу документального забезпечення прокуратури Львівської області
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-  приймання вихідної кореспонденції від спеціалістів структурних підрозділів на відправку відповідно до реєстрів передач, в т.ч. для місцевих  прокуратур;
-  проставляння на копіях документів штампу про відправку із зазначенням дати та підпису;
-  забезпечення своєчасної відправки вихідної кореспонденції;
-  перевірка правильності оформлення документів;
-  підготовка списків згрупованих відправлень в Генеральну прокуратуру України, реєстрів відправки документів фельд’єгерським зв’язком, реєстрів  відправлень в місцеві  прокуратури, реєстрів  відправки документів  з  грифом «Для  службового  користування», реєстрів відправлених документів по м. Львову;
-  складання списків згрупованих поштових відправлень (рекомендованих, цінних листів) та  здійснення їх відправки;
-        здійснення відправки документів зі спеціально визначеної електронної адреси тощо
Умови оплати праці
посадовий оклад – 3810 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
- копія паспорта громадянина України;
- письмова заява про участь у конкурсі із     зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, резюме у довільній формі;
- письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
- копія (копії) документа (документів) про освіту;
- заповнена особова картка встановленого зразка;
- посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
Строк подання документів
до 18 год. 25 липня 2019 року
Додаткові (необов`язкові) документи
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
м.Львів, проспект Шевченка, 17-19)
30 липня 2019 року о 15 год. 00 хв.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  
Бервецька Оксана Володимирівна,
(032)-235-84-01
kadru@oblprok.lviv.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1. Освіта
вища oсвіта за освiтньо-квалiфiкацiйним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи
не потребує
3. Володіння державною мовою  
вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
не потребує
 
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером
уміння використовувати комп'ютерне обладнання та офісну техніку, працювати у програмах Microsoft «Office Word», «Office Excel» тощо
2. Необхідні ділові якості
вміння визначати пріоритети;
націленість на результат;
адаптація до змін та прийняття нових підходів у вирішенні поставлених завдань;
оперативність;
виваженість;
уміння працювати в команді
3. Необхідні особистісні якості
ініціативність;
тактовність;
комунікабельність;
дисциплінованість;
відповідальність;
повага до інших;
 
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1. Знання законодавства
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Закону України «Про прокуратуру»
Закону України «Про звернення громадян»
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України
Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України
3.      Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
-    щодо роботи зі службовими документами;
-    щодо роботи з інформаційними електронними системами;
-    щодо роботи з електронними документами
 
 

кількість переглядів: 729