Зміни у стркутрі та штатному розписі прокуратури області

     
 
     З метою оптимізації структури слідчо-наглядових підрозділів прокуратури Львівської області, задля забезпечення раціонального використання кадрів при виконанні вимог нового Кримінального процесуального кодексу України, посилення діяльності з нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, у тому числі у формі процесуального керівництва ним, здійснення інших передбачених законом повноважень з цих питань, наказом Генерального прокурора України від 7 жовтня 2013 № 112ш у структурі та штатному розписі прокуратури Львівської області:
- ліквідовано слідче управління, відділ розслідування корупційних кримінальних правопорушень управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури області,
-  скорочено посаду старшого слідчого відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, підтримання державного обвинувачення, розслідування кримінальних справ про злочини у сфері транспорту управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області,
-  скорочено 29 посад слідчих і старших слідчих міськміжрайпрокуратур.
       У структурі та штатному розписі прокуратури Львівської області утворено:
-     управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області у складі:
-         відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях,
-         організаційно-методичний відділ;
-         слідчий відділ;
- встановлено посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства, підтримання державного обвинувачення, розслідування кримінальних справ про злочини у сфері транспорту управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту;
   - 26 посад старших прокурорів і прокурорів міськміжрайпрокуратур.
 
 
      Наказом Генерального прокурора України від 1 жовтня 2013року  № 98ш у структурі та штатному розписі прокуратури Львівської області скорочено посаду старшого прокурора з питань внутрішньої безпеки та встановлено посаду старшого прокурора відділу роботи з кадрами.   
 
       Наказом Генерального прокурора України від 11 червня 2013 року у структурі та штатному розписі прокуратури Львівської області встановлено одну посаду заступника прокурора області.
Наказом Генерального прокурора України від 15 квітня 2013 скорочено у штатному розписі відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Львівської області 1 посаду прокурора відділу та встановлено посаду заступника начальника цього ж управління.
Наказом Генерального покурора України від 15 квітня 2013 скорочено у штатному розписі прокуратури Львівської області посаду заступника начальника управління представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді - начальника відділу забезпечення участі в судах та встановлено посади: заступника начальника управління представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді; начальника відділу забезпечення участі в суді управління представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді.
Наказом Генерального прокурора України від 3 квітня 2013 року  у структурі і штатному розписі прокуратури Львівської області утворено відділ нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування злочинів проти життя та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні.
 Відповідно до наказу Генерального прокурора України від 28 лютого 2012 року у штатному розписі прокуратури Львівської області скорочено посади старшого помічника та помічника прокурора області з питань статистики і утворено відділ з питань статистики у складі 3 одиниць - начальника відділу, старшого прокурора та провідного спеціаліста.
 Наказом Генерального прокурора України від 21 листопада 2012 року у штатному розписі прокуратури Львівської області ліквідовано Львівську прокуратуру з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також скорочено посаду старшого помічника прокурора області з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням свободи. Натомість утворено відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
 Наказом Генерального прокурора України від 20 листопада 2012 року у структурі та штатному розписі прокуратури Львівської області ліквідовано управління нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство та утворено управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні у складі:
     -відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення;
  -відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення;
     -відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності;
    -відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби;
     -відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції;
      -відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації.
  -ліквідовано управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією та утворено управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією у складі:
     - відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва;
     - відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційниі правопорушення;
    -відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень;
     - ліквідовано слідче управління та утворено слідче управління у складі:
       -слідчого відділу;
      - відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу;
  - відділу наглядової діяльності при проведенні досудового розслідування в органах прокуратури;
   -організаційно-методичного відділу;
  - ліквідовано відділ підтримання державного обвинувачення в судах та утворено відділ організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді.
       Наказом Генерального прокурора України від 20 серпня 2012 року ліквідовано у структурі та штатному розписі прокуратури Львівської області відділ захисту прав і свобод дітей управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави та утворено відділ захисту прав і свобод дітей.
Наказом Генерального прокурора України від 6 серпня 2012 року у штатному розписі прокуратури Львівської області ліквідовано відділ статистики та утворено відділ статистики, ведення Єдиного реєстру досудового розслідування.
 Наказом Генерального прокурора України від 6 серпня 2012 року у штатному розписі прокуратури Львівської області скорочено посади старшого прокурора прокуратури з питань комп''''''''ютеризації, головного та провідного спеціалістів з питань комп''''''''ютеризації і утворено відділ інформатизації у складі начальника відділу, 6 головних і 3 провідних спеціалістів.
 Наказом Генерального прокурора України від 29 травня 2012 року відповідно до Закону України від 13 квітня 2012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» скорочено у структурі та штатному розписі прокуратур областей посади помічників, старших помічників прокурорів та встановлено посади прокурорів прокуратур, старших прокурорів прокуратур з відповідних питань прокурорської діяльності та посади прокурорів прокуратур, старших прокурорів прокуратур у складі управлінь, відділів.
У прокуратурах міст, районів, міжрайонних прокуратурах, районних  в містах прокуратурах  встановлено посади прокурорів, старших прокурорів цих прокуратур.
 Наказом Генерального прокурора України від 11 травня 2012 року у штатному розписі прокуратури Львівської області ліквідовано прокуратури м.Стрия і Стрийську міжрайонну прокуратуру та створено Стрийську міжрайонну прокуратуру.
 Відповідно до наказу Генерального прокурора України від 4 травня 2012 року у штатному розписі прокуратури Львівської області ліквідовано Львівську міжрайонну транспортну прокуратуру, а також управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту та утворено управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту.
 На виконання Закону України від 13 квітня 2012 № 4652-УІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України", відповідно до нової редакції статті 13 Закону України "Про прокуратуру", Генеральним прокурором України 12 липня 2012 року ліквідовано у прокуратурі Львівської області Львівську міжрайонну природоохоронну прокуратуру  та утворено Львівську міжрайонну прокуратуру з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері.
 У штатному розписі прокуратури Львівської області наказом Генерального прокурора України від 11 квітня 2012 року встановлено посаду прес-секретаря прокурора міста Львова (на правах головного спеціаліста).
 
 
 
 
       
 
 

кількість переглядів: 80143