Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
30.12.2014

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального
прокурора України
від «30» грудня 2014 року
№ 158
 
 
ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України
 
З урахуванням вимог статей 6, 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статей 20, 21 Закону України «Про інформацію» визначити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися у документах органів прокуратури України, утворюваних у зв’язку з виконанням повноважень, передбачених чинним законодавством.
Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування».
Обмеження в доступі до неї запроваджується в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, охорони здоров’я населення, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, порушенню конституційних прав і свобод людини та громадянина, спричиненню шкоди репутації або правам інших осіб, авторитету і неупередженості правосуддя.
Документам та іншим матеріальним носіям інформації, які містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» та позначка «Літер «М».
До службової інформації належать:
1.   Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, вказівках та інших управлінських актах, а також доповідних записках, довідках, інформаційних листах, аналізах, узагальненнях, документах прокурорського реагування, методичних рекомендаціях, відомчій кореспонденції та інших документах, для створення яких використовується службова інформація.
2.   Відомості, одержані під час здійснення нагляду за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, які не віднесені до секретної інформації.
3. Відомості, що містять цифрові або відсоткові показники щодо здійснення правоохоронними органами оперативно-розшукової діяльності, негласних слідчих (розшукових) дій, а також дані статистичної звітності щодо здійснення нагляду із цих питань.
4.Відомості, які містять оперативні дані правоохоронних органів про злочини та причетних до їх вчинення осіб. Відомості щодо загроз безпеці життєдіяльності      військових
формувань, стану військових об’єктів, протидії замахам на підрив боєздатності військових формувань.
      5.Відомості стосовно засобів охорони, режимних вимог, а також із питань додержання законів під час здійснення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю органів та установ виконання покарань.
6.   Відомості, одержані під час здійснення представницької діяльності, поширення яких може призвести до порушення конституційних прав і свобод громадян, негативно позначитися на забезпеченні громадського порядку, створити загрозу безпеці підприємств, установ, організацій.
7.   Відомості, отримані під час здійснення представницької діяльності, щодо законності при плануванні, формуванні, розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення, а також стосовно накопичення, зберігання, використання та поповнення запасів державного резерву.
         8.Відомості, у яких розкриваються форми та методи здійснення прокурорської діяльності, тактика слідчих дій.
9. Відомості, що містяться в матеріалах службових розслідувань (перевірок).
10.Відомості (за сукупністю), які зберігаються на матеріальних носіях інформаційної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань.
11.Відомості з питань мобілізаційної роботи в органах прокуратури України, у тому числі організації та стану мобілізаційної підготовки, оперативного чергування, цивільного захисту, зокрема в ході переведення органів прокуратури на функціонування в умовах особливого періоду; дані щодо військового обліку, бронювання військовозобов’язаних співробітників і працівників, які призвані на військову службу за мобілізацією та виконують завдання у сфері оборони держави; інформація про кількість і місця зберігання відомчої вогнепальної зброї.
12.Відомості (за сукупністю складових показників) про стан забезпечення охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.
 
Експерта комісія
Генеральної прокуратури України
Протокол № 6 від 26.12.2014

кількість переглядів: 1768