Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
20.07.2017

ЗВІТ за другий квартал 2017 року (№2д, №2м)

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма       №2д,       №2м)        
за ІІ квартал 2017 р.    
                  коди    
                       
Установа Прокуратура Львівської області за ЄДРПОУ 02910031    
Територія 79005,м.Львів,проспект Шевченка17,19 за КОАТУУ 4610136600    
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа, заклад) за КОПФГ 425    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  90 Генеральна прокуратура України        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 901010 Здiйснення прокурорсько-слiдчої дiяльностi, пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв прокуратури    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - -    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) - -    
Періодичність: квартальна, річна                      
Одиниця виміру: грн, коп.                      
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 160 489 448,00 80 337 111,00 - 70 412 393,10 70 405 542,26 71 058 203,39 6 850,84    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 160 389 448,00 - - 70 412 393,10 70 405 542,26 71 058 203,39 6 850,84    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 135 537 394,00 - - 65 618 816,52 65 618 816,52 65 618 816,52 -    
Оплата праці  2110 040 111 331 762,00 56 462 950,00 - 54 202 191,97 54 202 191,97 54 202 191,97 -    
Заробітна плата 2111 050 111 331 762,00 - - 54 202 191,97 54 202 191,97 54 202 191,97 -    
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060   - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 24 205 632,00 12 134 496,00 - 11 416 624,55 11 416 624,55 11 416 624,55 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 10 249 304,00 - - 3 122 505,83 3 122 505,83 3 775 166,96 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 1 724 622,00 - - 662 883,98 662 883,98 1 315 545,11 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - -   - - -    
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 2 783 204,00 - - 929 238,22 929 238,22 929 238,22 -    
Видатки на відрядження 2250 130 734 289,00 - - 378 812,86 378 812,86 378 812,86 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 4 998 444,00 1 794 438,00 - 1 149 770,77 1 149 770,77 1 149 770,77 -    
Оплата теплопостачання 2271 160 2 164 400,00 - - 436 088,39 436 088,39 436 088,39 -    
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 124 640,00 - - 6 877,76 6 877,76 6 877,76 -    
Оплата електроенергії 2273 180 1 199 527,00 - - 440 551,30 440 551,30 440 551,30 -    
Оплата природного газу 2274 190 1 509 877,00 - - 266 253,32 266 253,32 266 253,32 -    
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - -    
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 8 745,00 - - 1 800,00 1 800,00 1 800,00 -    
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - -    
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 8 745,00 8 745,00 - 1 800,00 1 800,00 1 800,00 -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 14 602 750,00 - - 1 671 070,75 1 664 219,91 1 664 219,91 6 850,84    
Капітальні видатки 3000 370 100 000,00 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 100 000,00 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 100 000,00 - - - -   -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - -    
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - - -    
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - -    
Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - - -    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - -    
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - - -    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530   - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - -    
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - -    
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - -    
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 9 936 482,00 X X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - - -    
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
 
                   
Керівник          Ю.В.Квятківський      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)        
Головний бухгалтер         Н.В.Углик      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)        
                       

кількість переглядів: 960