Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
25.01.2019

КОШТОРИС на 2019 рік

       
           
 КОШТОРИС
на 2019 рік
 
02910031  Прокуратура Львівської області  
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)  
м.Львів  
(найменування міста, району, області)  
Вид бюджету  ДЕРЖАВНИЙ  
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   90  Генеральна прокуратура України  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  901010  Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*___________)  
           
          (грн.)
Найменування   Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд   Спеціальний фонд
1   2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього   х 223 484 187,00 - 223 484 187,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету   х 223 484 187,00 х 223 484 187,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:   х - - -
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством   25010000 х - -
(розписати за підгрупами)       - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 х - -
(розписати за підгрупами)       - -
інші надходження, у тому числі:     х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)     х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)     х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)     х    
    х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього   х 223 484 187,00 - 223 484 187,00
Поточні видатки   2000 223 484 187,00 - 223 484 187,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату   2100 205 238 636,00    
Оплата праці   2110 168 228 391,00 - 168 228 391,00
Заробітна плата   2111 168 228 391,00 - 168 228 391,00
Грошове забезпечення військовослужбовців   2112 - - -
Нарахування на оплату праці   2120 37 010 245,00 - 37 010 245,00
Використання товарів і послуг   2200 14 260 739,00 - 14 260 739,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   2210 2 370 507,00 - 2 370 507,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали   2220 - - -
Продукти харчування   2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних)   2240 4 173 959,00 - 4 173 959,00
Видатки на відрядження   2250 1 868 480,00 - 1 868 480,00
Видатки та заходи спеціального призначення   2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 5 847 793,00 - 5 847 793,00
Оплата теплопостачання   2271 2 454 112,00 - 2 454 112,00
Оплата водопостачання та водовідведення   2272 106 558,00 - 106 558,00
Оплата електроенергії   2273 1 513 281,00 - 1 513 281,00
Оплата природного газу   2274 1 773 842,00 - 1 773 842,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   2275 - - -
Оплата енергосервісу    2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм   2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм   2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань   2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань   2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань   2420 - - -
Поточні трансферти   2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів   2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям   2630 - - -
Соціальне забезпечення   2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги   2710 - - -
Стипендії   2720 - - -
Інші виплати населенню   2730 - - -
Інші поточні видатки   2800 3 984 812,00   3 984 812,00
Капітальні видатки   3000 - - -
Придбання основного капіталу   3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання)   3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла   3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів   3122 - - -
Капітальний ремонт   3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)   3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів   3132 - - -
Реконструкція та реставрація   3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень)   3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів   3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури   3143 - - -
Створення державних запасів і резервів   3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів   3160 - - -
Капітальні трансферти   3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів   3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям   3230      
Капітальні трансферти населенню   3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів    4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів    4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям    4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів    4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів    4210 - - -
Нерозподілені видатки   9000 - - -

кількість переглядів: 812