Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
30.01.2020

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д)
за     2020 р.
                  Коди
Установа  00774 Прокуратура Львівської області               за ЄДРПОУ  02910031
Територія  79005 м.Львів пр-т.Шевченка 17/19               за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання  Державна організація (установа,заклад)         за КОПФГ  425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  090 Генеральна прокуратура України      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0901010  Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________________________________  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* _______________________________________________________________________________________________________________________  
Періодичність:  річна  
Одиниця виміру: грн коп.
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 Видатки та надання кредитів - усього Х 010 243 072 906,00 243 072 906,00   240 614 287,65 240 614 287,65    
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 239 583 119,00     237 174 263,50 237 174 263,50    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 220 012 682,00     219 841 309,29 219 841 309,29    
Оплата праці  2110 040 180 690 724,00 180 690 724,00   180 690 724,00 180 690 724,00    
  Заробітна плата 2111 050 180 690 724,00     180 690 724,00 180 690 724,00    
  Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060              
Нарахування на оплату праці 2120 070 39 321 958,00 39 321 958,00   39 150 585,29 39 150 585,29    
Використання товарів і послуг 2200 080 14 905 625,00     13 783 164,18 13 783 164,18    
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 090 4 880 918,00     4 376 333,06 4 376 333,06    
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 100              
Продукти харчування 2230 110              
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 4 851 434,00     4 683 460,32 4 683 460,32    
Видатки на відрядження 2250 130 1 118 480,00     918 480,00 918 480,00    
Видатки на заходи спеціального призначення 2260 140              
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 4 054 793,00 4 054 793,00   3 804 890,80 3 804 890,80    
  Оплата теплопостачання 2271 160 1 769 112,00     1 722 507,06 1 722 507,06    
  Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 76 558,00     73 643,89 73 643,89    
  Оплата електроенергії 2273 180 1 378 281,00     1 378 281,00 1 378 281,00    
  Оплата природного газу 2274 190 823 842,00     623 833,82 623 833,82    
  Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200 7 000,00     6 625,03 6 625,03    
  Оплата енергосервісу 2276 210              
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220              
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230              
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240              
Обслуговування боргових зобовязань 2400 250              
Обслуговування внутрішніх боргових зобовзань 2410 260              
Обслуговування зовнішніх боргових зобовзань 2420 270              
Поточні трансферти 2600 280              
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290              
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300              
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310              
Соціальне забезпечення 2700 320              
Виплата пенсій і допомоги 2710 330              
Стипендії 2720 340              
Інші виплати населенню 2730 350              
Інші поточні видатки 2800 360 4 664 812,00     3 549 790,03 3 549 790,03    
Капітальні видатки 3000 370 3 489 787,00     3 440 024,15 3 440 024,15    
Придбання основного капіталу 3100 380 3 489 787,00     3 440 024,15 3 440 024,15    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 2 838 344,00     2 838 343,50 2 838 343,50    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400              
  Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410              
  Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів 3122 420              
Капітальний ремонт 3130 430 651 443,00     601 680,65 601 680,65    
  Капітальний ремонт  житлового фонду (приміщень) 3131 440              
  Капітальний ремонт  інших обєктів 3132 450 651 443,00     601 680,65 601 680,65    
Реконструкція та реставрація 3140 460              
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470              
  Реконструкція та реставрація інших обєктів 3142 480              
  Реставрація памяток культури, історії та архітектури 3143 490              
Створення державних запасів і резервів 3150 500              
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510              
Капітальні трансферти 3200 520              
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530              
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540              
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550              
Капітальні трансферти населенню 3240 560              
Внутрiшнє кредитування 4100 570              
Надання внутрішніх кредитів 4110 580              
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590              
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600              
  Надання інших внутрішніх кредитів  4113 610              
Зовнiшнє кредитування 4200 620              
Надання зовнішніх кредитів 4210 630              
Інші видатки 5000 640 X 19 005 431,00 X X X X  
Нерозподілені видатки 9000 650              

кількість переглядів: 742