Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
16.05.2011

Форма запиту на інформацію, що подається до прокуратури Львівської області письмово(на прийомі в прокуратурі Львівської області та по телефону) відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Форма запиту на отримання публічної інформації
Розпорядник інформації
(найменування прокуратури)
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Найменування юридичної особи,
об’єднання громадян
без статусу юридичної особи,
прізвище, ім’я, по батькові представника запитувача,
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи,
поштова адреса,
адреса електронної пошти,
номер телефону запитувача
 
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
або
 
Загальний опис інформації, що запитується
(загальний опис інформації)
 
Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
(зазначається поштова адреса)
Факсом
(зазначається номер факсу)
Електронною поштою
(зазначається e-mail)
(підкреслити потрібне)
Контактний телефон запитувача
 
Дата запиту, підпис
 
 
Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка оформила запит (відповідно до вимог частини сьомої статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та якщо запит передано по телефону):
посада __________________________________________________________________________
П. І. Б. __________________________________________________________________________
номер контактного телефону _______________________________________________________
____________________________
(дата оформлення запиту)
 
____________________
(підпис)
Копію запиту надано (крім запиту, оформленого по телефону)
«____»__________ 20__ року
 
_______________________________
(підпис особи, яка отримала запит)
 
__________
Примітки:

1. Запит може бути поданий на поштову адресу органу прокуратури, до якого подається запит, електронну адресу, телефаксом.
2. Запит може бути поданий запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури.
3. Форми запитів можна отримати безпосередньо в Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих прокуратурах.
4. У запиті потрібно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
7. Інформація на запит обсягом до 10 сторінок включно та інформація, що становить суспільний інтерес, надаються безоплатно.
8. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
9. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 

кількість переглядів: 76911