Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
13.06.2017

Загальні положення оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого та прокурора у кримінальному провадженні

Ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України визначає вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскарженні в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме:
бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна;
рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування - потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником;
рішення прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою;
рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки - особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;
рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником;
рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, - підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.
При цьому, як зазначено у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ №1640/0/4-12 від 09.11.2012, оскарження ДІЙ слідчого або прокурора допускається лише при застосуванні заходів безпеки.
У всіх інших випадках звернення зі скаргою можливе за наявності відповідних рішень слідчого або прокурора, викладених у відповідних процесуальних документах.
 
Відповідно до ст.306 Кримінального процесуального кодексу України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду.
При цьому, згідно з вимогами ч.1 ст.305 КПК України, подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування не зупиняє виконання рішення чи дію слідчого, прокурора.
 
Водночас, відповідно до ч.2 ст.305 КПК України, слідчий чи прокурор можуть самостійно скасувати наступні рішення:
- щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк,
- про зупинення досудового розслідування,
- про закриття кримінального провадження,
- про відмову особі у визнанні потерпілою,
- рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки.
При цьому, самостійне скасування слідчим чи прокурором зазначених вище рішень тягне за собою закриття провадження за скаргою у суді.
 
Недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування за правилами ст.308 Кримінального процесуального кодексу України оскаржується підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим до прокурора вищого рівня.

кількість переглядів: 3509