Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення добору кандидатів на посаду

прокурора окружної прокуратури

 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (далі – Комісія),
04 квітня 2023 року прийнято рішення №3дк-23 «Про проведення добору кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури».

Передбачені Законом України «Про прокуратуру» вимоги, яким має відповідати кандидат на посаду прокурора.

Відповідно до частини першої статті 27 Закону прокурором окружної прокуратури (у тому числі прокурором – стажистом окружної прокуратури у визначених цим Законом випадках) за результатами добору може бути призначено громадянина України, який має вищу юридичну освіту та володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Згідно з частиною шостою статті 27 Закону України «Про прокуратуру»
не може бути призначено на посаду прокурора особу, яка:

1)     визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2)                має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;

3)                має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

Перелік документів, що подаються до Комісії для участі в доборі кандидатів на посаду прокурора:

1)      письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора;

2)      копія паспорта громадянина України та копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3)      анкета кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та автобіографія;

4)      копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

4-1)   копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;

5)      копія трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

6)      медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я[*];

7)      копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

8)      довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

9)      письмова згода на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особидо роботи на посаді прокурора та проведення щодо неї спеціальної перевірки;

10)    копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до «Закону України «Про запобігання корупції»;

11)    заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

12)    декларація доброчесності і родинних зв’язків.

Пунктами 3.1 – 3.10 Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора окружної прокуратуризатвердженого рішенням відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження від 26 жовтня 2021 року № 11зп-21 (із змінами), передбачено наступне.

Всі документи для участі в доборі подавати одночасно.

Документи подавати шляхом надсилання в електронній формі на адресу електронної пошти Комісії, вказану у відповідному рішенні (оголошенні) про проведення добору.

Кожен електронний документ має бути збережено окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище, ініціали та рік народження особи, яка подає документи (зразок: «Петренко І.І. 1975. Копія паспорту громадянина України»).

Скановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Особа засвідчує правильність електронних документів, які вона надсилає Комісії, кваліфікованим електронним підписом.

Загальний розмір усіх файлів не може перевищувати 10 мегабайт.

Копію паспорта громадянина України подавати у виді копії сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), видачу паспорта та адресу зареєстрованого місця проживання або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування) або електронні копії е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон (за наявності відповідної технічної можливості).

Копія військового квитка, що подається, повинна містити копії всіх заповнених їх сторінок.

Автобіографію, створену в електронній формі, роздруковану та підписану власноруч, подавати на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки та має містити відомості, передбачені підпунктом 2 пункту 2 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959).

Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, декларації доброчесності і родинних зв’язків, анкети кандидата на посаду прокурора затверджуються Генеральним прокурором та розміщуються на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора.    

         Копія трудової книжки особи, яка виявила бажання стати прокурором, перед поданням до Комісії повинна бути засвідчена в установленому законодавством порядку (за місцем роботи особи).

         Якщо особа, що виявила бажання стати прокурором, на момент подання документів для участі у доборі є безробітною або самозайнятою, вона надсилає копію трудової книжки, яку засвідчує кваліфікованим електронним підписом.

         За відсутності можливості доступу до місця роботи внаслідок перебування роботодавця на тимчасово окупованій території або в районі ведення бойових дій особа надсилає копію трудової книжки, яку засвідчує кваліфікованим електронним підписом (у разі надсилання документів засобами поштового зв’язку – власноручним підписом).

Особа, яка виявила бажання стати прокурором, може подати документи також шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі. У такому випадку особа засвідчує правильність документів, які вона надає, своїм власноручним підписом.

         Заяви кандидатів про участь у доборі та додані до них документи реєструються в день їх надходження, а ті, які надійшли поза межами робочого часу, не пізніше наступного робочого дня.

         Обов’язок правильності заповнення заяви та повноти оформлення документів покладається на особу, яка бажає взяти участь у доборі.

Приймання документів завершується у день, визначений в оголошенні як кінцевий термін їх подання.

Документи, що надійшли до Комісії засобами поштового зв’язку після завершення кінцевого терміну їх подання, розглядаються лише у випадку направлення їх до Комісії у межах встановленого строку для подання документів.

Документи про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора, що надійшли після закінчення визначеного Комісією строку для їх приймання,
не розглядаються Комісією й не повертаються заявникам.

 

Місце, час, дата початку та кінцевий термін подання документів для участі в доборі, адреса електронної пошти Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, для надсилання документів в електронній формі:

Документи шляхом надсилання в електронній формі подавати на адресу електронної пошти Комісії: dobir2023@kdkp.gov.ua.

Особа, яка виявила бажання стати прокурором, може подати документи також шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 81-Б).

Початком подання документів визначено – 05 квітня 2023 року, а кінцевим терміном – 16 год. 45 хв. 28 квітня 2023 року.

 

Орієнтовний перелік вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів в окружних прокуратурах, спеціалізованих прокуратурах на правах окружних, на які відповідно до статті 32-1 Закону України «Про прокуратуру» проводитиметься конкурс.

 

Остаточний перелік вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів буде зазначено в оголошенні про проведення конкурсу на призначення прокурором-стажистом окружної прокуратури згідно з вимогами частини другої статті 32-1 Закону України «Про прокуратуру».

 

Додаткову інформацію з питань проведення добору з 9 до 11 години та з 14 до 16 години  надає: Павлова Алла Михайлівна, начальник відділу (тел. (044) 200-74-04, адреса електронної пошти: [email protected]).

 

[*] медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я