Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Шановні співвітчизники!

У зв’язку з воєнним станом у державі, інформуємо про тимчасовий порядок приймання та розгляду звернень Львівською обласною прокуратурою.

Органи прокуратури України здійснюють повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Звернення приймаються на електронну адресу Львівської обласної прокуратури:

[email protected]

 

Запити на доступ до публічної інформації приймаються на електронну адресу:

[email protected]

 

Також звернення і запити приймаються на поштову адресу або через скриньку Львівської обласної прокуратури:


проспект Т. Шевченка, 17/19, м. Львів, 79005

При надісланні звернень та запитів необхідно вказувати адресата (Львівська обласна прокуратура), прізвище, ім’я, по батькові, адресу та контактний номер телефону заявника. Лише звернення, оформлені з вказаними реквізитами, підлягатимуть розгляду та відповідному реагуванню.

Крім того, звернення приймаються на телефон «гарячої лінії» за номером:

(032)235-83-80

До органів прокуратури відповідно до ст. 131-1 Конституції України можна звернутись:

 з питань досудового розслідування:

1. учасникам кримінального провадження або особам, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, щодо здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень органами досудового розслідування, процесуального керівництва у конкретних кримінальних провадженнях; нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

2. з питань міжнародного співробітництва під час кримінального провадження або взаємодії з компетентними установами іноземних держав та міжнародними організаціями;

3. щодо підтримання публічного обвинувачення в суді;

4. щодо вчинення кримінального правопорушення;

5. щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

• з питань представництва інтересів держави в суді:

1. щодо представництва інтересів держави у бюджетній, кредитно-фінансовій сферах, з питань державної та комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, у сфері оборонно-промислового комплексу держави;

2. щодо відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, та з питань банкрутства;

3. у випадках, пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, а також у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;

4. щодо представництва у сфері охорони дитинства.

 з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

Водночас звертаємо увагу, що Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 та   ст. 131-1 Конституції України органи прокуратури позбавлені повноважень щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів та представництва інтересів громадян в суді.

 

 

 

Про порядок розгляду звернень громадян Львівською обласною прокуратурою

При розгляді звернень працівники прокуратури області керуються Конституцією України від 28.06.1996 (№254к/96-ВР), Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 (№1697-VII), Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 (№393/96-ВР), наказом Генерального прокурора  №363 від 06.08.2020 «Про організацію роботи органів прокуратури з особистого прийому, розгляду звернень і запитів та забезпечення доступу до публічної інформації», Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора  від 06.08.2020 №363.

 

Вимоги до звернення(відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»):

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У письмовому зверненні зазначається прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

 

Розгляд звернень.

У разі отримання звернень, поставлені питання в яких не відносяться до компетенції органів прокуратури, вони в 5-денний термін направляються за належністю до інших органів державної влади, контролюючих органів, судів тощо.

У таких випадках при прийняття рішення письмово повідомляється заявнику.

Законом України “Про звернення громадян” визначено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним та законодавством про захист економічної конкуренції.

Звернення, які прийняті до провадження прокуратурою області, вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, прокурором або заступником прокурора строки розгляду звернень продовжуються (але не більше ніж до 45 днів) з обов’язковим повідомленням заявника.

Скарги на дії (бездіяльність) і рішення органів дізнання, слідчих і прокурорів, пов'язані з досудовим слідством у кримінальних справах, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів перевіряються в порядку та межах повноважень, передбачених відповідно кримінальним, цивільним або господарським процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

 

Здійснення особистого прийому.

Відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» в прокуратурі області організовано особистий прийом громадян. Прийом громадян, представників державних і громадських організацій, а також інших осіб здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів (у разі необхідності - за участю галузевих підрозділів) за попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом, щоденно з 10:00 год. до 13:00 год. та з 13:45 год. до 17:00 год. (у п’ятницю з 10:00 год. до 13:00 год. та з 13:45 год. до 16:00 год.).

 

 

 

 

ЗРАЗОК(звернення, заяви, клопотання, скарги, пропозиції)

 

 

 

Керівнику Львівської обласної прокуратуриПрізвище, ім’я, по-батькові заявника місце проживання,контактний телефон (за бажанням)

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

(заява, клопотання, скарга, пропозиція)

 

Зміст питання ______________________________________________________________

Суть прохання _____________________________________________________________

 

 

 

 

Дата підпис