Шановні співвітчизники!

У зв’язку з воєнним станом у державі, інформуємо про тимчасовий порядок приймання та розгляду звернень Львівською обласною прокуратурою.

Органи прокуратури України здійснюють повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Звернення приймаються на електронну адресу Львівської обласної прокуратури:

sekretari@oblprok.lviv.ua

З указаної адреси заявникам надходитиме повідомлення про їх прийняття, а згодом – про результати розгляду.

 

Запити на доступ до публічної інформації приймаються на електронну адресу:

zdpi@oblprok.lviv.ua

 

Також звернення і запити приймаються на поштову адресу або через скриньку Львівської обласної прокуратури:


проспект Т. Шевченка, 17/19, м. Львів, 79005

При надісланні звернень та запитів необхідно вказувати адресата (Львівська обласна прокуратура), прізвище, ім’я, по батькові, адресу та контактний номер телефону заявника. Лише звернення, оформлені з вказаними реквізитами, підлягатимуть розгляду та відповідному реагуванню.

Крім того, звернення приймаються на телефон «гарячої лінії» за номером:

(032)235-83-80

 

Звертаємо увагу, що звернення про діяльність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), прояви терористичної та підривної діяльності, інші злочини проти людства, пов’язані із збройним конфліктом та агресією Російської Федерації проти України, цілодобово можна подати на електронну адресу:

conflict2022.ua@gmail.com

 

Просимо з розумінням поставитись до організаційних змін та встановленого порядку розгляду звернень.

Органи прокуратури в умовах сьогодення й надалі продовжують стояти на захисті інтересів кожного з Вас!

З нами ЗАКОН, ПРАВДА І СИЛА!

ЛИШЕ РАЗОМ МИ ПЕРЕМОЖЕМО!

 

Про порядок розгляду звернень громадян Львівською обласною прокуратурою

При розгляді звернень працівники прокуратури області керуються Конституцією України від 28.06.1996 (№254к/96-ВР), Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 (№1697-VII), Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 (№393/96-ВР), наказом Генерального прокурора  №363 від 06.08.2020 «Про організацію роботи органів прокуратури з особистого прийому, розгляду звернень і запитів та забезпечення доступу до публічної інформації», Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора  від 06.08.2020 №363.

 

Вимоги до звернення(відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»):

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

 

Розгляд звернень.

У разі отримання звернень, поставлені питання в яких не відносяться до компетенції органів прокуратури, вони в 5-денний термін направляються за належністю до інших органів державної влади, контролюючих органів, судів тощо.

У таких випадках при прийняття рішення письмово повідомляється заявнику.

Законом України “Про звернення громадян” визначено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним та законодавством про захист економічної конкуренції.

Звернення, які прийняті до провадження прокуратурою області, вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, прокурором або заступником прокурора строки розгляду звернень продовжуються (але не більше ніж до 45 днів) з обов’язковим повідомленням заявника.

Скарги на дії (бездіяльність) і рішення органів дізнання, слідчих і прокурорів, пов'язані з досудовим слідством у кримінальних справах, а також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів перевіряються в порядку та межах повноважень, передбачених відповідно кримінальним, цивільним або господарським процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду України.

 

Здійснення особистого прийому.

Відповідно до вимог ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» в прокуратурі області організовано особистий прийом громадян. Прийом громадян, представників державних і громадських організацій, а також інших осіб здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів (у разі необхідності - за участю галузевих підрозділів) за попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом, щоденно з 10:00 год. до 13:00 год. та з 13:45 год. до 17:00 год. (у п’ятницю з 10:00 год. до 13:00 год. та з 13:45 год. до 16:00 год.).

 

 

 

 

ЗРАЗОК(звернення, заяви, клопотання, скарги, пропозиції)

 

 

 

Керівнику Львівської обласної прокуратуриПрізвище, ім’я, по-батькові заявника місце проживання,контактний телефон (за бажанням)

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

(заява, клопотання, скарга, пропозиція)

 

Зміст питання ______________________________________________________________

Суть прохання _____________________________________________________________

 

 

 

 

Дата підпис