28.12.2012

Інформація про стан законності у Львівській області та вжиті заходи до її зміцнення впродовж 2012 року

 
Львівська обласна рада
 
 
Інформація
про стан законності у Львівській області
та вжиті заходи до її зміцнення впродовж 2012 року
 
Прокуратурою Львівської області впродовж 2012 року завдяки вжитим організаційним та наглядовим заходам вдалось забезпечити ефективність діяльності, спрямованої на захист прав і свобод громадян та інтересів держави.
Зокрема, з урахуванням пріоритетів, визначених Генеральним прокурором України, соціально-економічних особливостей регіону при здійсненні органами прокуратури області нагляду за додержанням і застосуванням законів зверталась особлива увага на додержання законодавства про оплату і охорону праці, соціальне страхування та пенсійне забезпечення, захист прав неповнолітніх, законодавства щодо захисту інтересів держави в сфері економічних відносин, зокрема, додержання вимог бюджетного законодавства, збереження державної і комунальної власності, паливно-енергетичного комплексу, природоохоронного та земельного законодавства. Прокуратурою області безпосередньо, а також низкою підпорядкованих прокурорів порушено і скеровано до суду низку актуальних кримінальних справ на вказаних пріоритетних напрямках прокурорської діяльності.
Зокрема, за наслідками нагляду за додержанням і застосуванням законів в сфері захисту прав і свобод громадян та інтересів держави з початку року органами прокуратури області порушено 181 кримінальну справу, скеровано до суду 175, розглянуто із вжиттям заходів понад 4,7 тис. подань, задоволено 1,6 тис. протестів. За результатами розгляду документів реагування до відповідальності притягнуто 3 164 посадові особи органів влади і місцевого самоврядування, з них 1 243 – контролюючих органів, окрім того притягнуто до відповідальності 1 317 посадовців підприємств установ та організацій, відшкодовано понад 165 млн. грн., в тому числі до бюджету – 10,4 млн. грн.
Аналіз результатів роботи органів прокуратури засвідчує тенденцію до активізації нагляду за додержанням і застосуванням законів в діяльності органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролю.
У поточному році прокурорами Львівщини активізовано представницьку діяльність по захисту прав громадян та інтересів держави.
Зокрема, станом на грудень органами прокуратури області до суду подано 3 456 позовів (заяв) на суму 239,4 млн. грн.
Вже задоволено позовів на суму 174,5 млн. грн. з яких на 112 млн. грн. рішення набрали законної сили. Реально виконано таких рішень на суму 72 млн. грн. (61%).
За результатами нагляду за додержанням і застосуванням законів в сфері погашення заборгованості із заробітної плати протягом 2012 року органами прокуратури за внесеними 311 документами прокурорського реагування погашено заборгованість на загальну суму 56 млн. грн.
Також за поданнями прокурорів притягнуто до відповідальності 11 посадових осіб органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, в тому числі, 6 посадовців органів державного контролю.
За результатами розгляду поданих до судів заяв реально стягнуто в інтересах працівників заборгованості по виплаті заробітної плати на загальну суму 7,7 млн. грн. (загалом за прокурорського втручання – на суму 63,7 млн. грн.).
Крім того, органами Львівської області в сфері додержання вимог чинного законодавства про оплату праці порушено 44 кримінальні справи, в тому числі 14 – за ст. 175 КК України, 46 кримінальних справ, в т.ч. 12 – за ознаками ст. 175 КК України, скеровано до суду з обвинувальними висновками для розгляду по суті.
Апаратом прокуратури області зорієнтовано прокурорів на вжиття заходів щодо кожного суб’єкта господарювання-боржника з виплати заробітної плати, насамперед, через здійснення нагляду за виконанням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, державного контролю вимог законодавства щодо вжиття ними відповідних заходів реагування у цій сфері.
Також з метою належної організації роботи на даному напрямку 25.04.2012 проведено розширене засідання колегії прокуратури Львівської області «Про стан законності з питань захисту прав і свобод громадян у сфері оплати праці та ефективності прокурорського реагування на діяльність органів влади та контролю» та низку оперативних нарад за участю керівників органів державного влади, місцевого самоврядування, державного контролю, а також керівників підприємств, найбільших боржників із виплати заробітної плати,  на яких обговорено вказані питання та напрацьовано заходи, спрямовані на усунення порушень законності щодо захисту конституційних прав громадян на своєчасну винагороду за працю.
Завдяки вжитим заходам спостерігається тенденція до припинення росту заборгованості із виплати заробітної плати, її стабілізації на рівні 57,8 млн. грн. (станом на останній звітний період – 01.11.2012). При цьому, одночасно має місце тенденція до зменшення кількості підприємств боржників з початку року на 29 % (з 229 до 163).
У структурі загального боргу на економічно активні підприємства припадає 32,3 млн. грн., 20,1 млн. грн. – підприємства – банкрути та 5,4 млн. грн. на економічно неактивні підприємства, у яких через відсутність майна та відповідальних посадових осіб, існуюча заборгованість є фактично безнадійною.
При цьому слід зазначити, що заборгованість на суму 13,1 млн. грн., обліковується за підприємствами, нагляд за додержанням законодавства України про оплату праці у яких здійснюється органами прокуратури у воєнній сфері, ще близько 5,5 млн. грн. – на державних підприємствах транспорту (вказане складає третину від загальної суми заборгованості).
Протягом звітного періоду поточного року у Львівській області зареєстровано 213 нещасних випадків на виробництві, в результаті яких потерпілі травмувалися, тобто має місце тенденція до зростання виробничого травматизму (за аналогічний період 2011 року – 200 нещасних випадки), з них – 17 випадків виробничого травматизму зі смертельними наслідками (за аналогічний період минулого року – 18).
За результатами прокурорських перевірок у сфері додержання законодавства про охорону праці порушено 11 кримінальних справ, з яких 7 скеровано до суду, внесено 123 подання, задоволено 1 протест. За документами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 30 посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, у т.ч. 14 – органів контролю і 152 – посадовців підприємств, установ та організацій.
В той же час, оскільки, незважаючи на вжиті заходи, рівень травматизму залишається ще досить високим, прокуратурою області 02.11.2012 за результатами узагальнення стану додержання на території регіону вимог законодавства про охорону праці проведено розширене засідання колегії за участю голови Львівської обласної державної адміністрації та керівників контролюючих органів, на якій обговорено та схвалено першочергові заходи, спрямовані на активізацію та покращення прокурорського нагляду на вказаному напрямку, насамперед, через призму діяльності уповно