28.12.2012

Інформація про стан законності у Львівській області та вжиті заходи до її зміцнення впродовж 2012 року

 
Львівська обласна рада
 
 
Інформація
про стан законності у Львівській області
та вжиті заходи до її зміцнення впродовж 2012 року
 
Прокуратурою Львівської області впродовж 2012 року завдяки вжитим організаційним та наглядовим заходам вдалось забезпечити ефективність діяльності, спрямованої на захист прав і свобод громадян та інтересів держави.
Зокрема, з урахуванням пріоритетів, визначених Генеральним прокурором України, соціально-економічних особливостей регіону при здійсненні органами прокуратури області нагляду за додержанням і застосуванням законів зверталась особлива увага на додержання законодавства про оплату і охорону праці, соціальне страхування та пенсійне забезпечення, захист прав неповнолітніх, законодавства щодо захисту інтересів держави в сфері економічних відносин, зокрема, додержання вимог бюджетного законодавства, збереження державної і комунальної власності, паливно-енергетичного комплексу, природоохоронного та земельного законодавства. Прокуратурою області безпосередньо, а також низкою підпорядкованих прокурорів порушено і скеровано до суду низку актуальних кримінальних справ на вказаних пріоритетних напрямках прокурорської діяльності.
Зокрема, за наслідками нагляду за додержанням і застосуванням законів в сфері захисту прав і свобод громадян та інтересів держави з початку року органами прокуратури області порушено 181 кримінальну справу, скеровано до суду 175, розглянуто із вжиттям заходів понад 4,7 тис. подань, задоволено 1,6 тис. протестів. За результатами розгляду документів реагування до відповідальності притягнуто 3 164 посадові особи органів влади і місцевого самоврядування, з них 1 243 – контролюючих органів, окрім того притягнуто до відповідальності 1 317 посадовців підприємств установ та організацій, відшкодовано понад 165 млн. грн., в тому числі до бюджету – 10,4 млн. грн.
Аналіз результатів роботи органів прокуратури засвідчує тенденцію до активізації нагляду за додержанням і застосуванням законів в діяльності органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролю.
У поточному році прокурорами Львівщини активізовано представницьку діяльність по захисту прав громадян та інтересів держави.
Зокрема, станом на грудень органами прокуратури області до суду подано 3 456 позовів (заяв) на суму 239,4 млн. грн.
Вже задоволено позовів на суму 174,5 млн. грн. з яких на 112 млн. грн. рішення набрали законної сили. Реально виконано таких рішень на суму 72 млн. грн. (61%).
За результатами нагляду за додержанням і застосуванням законів в сфері погашення заборгованості із заробітної плати протягом 2012 року органами прокуратури за внесеними 311 документами прокурорського реагування погашено заборгованість на загальну суму 56 млн. грн.
Також за поданнями прокурорів притягнуто до відповідальності 11 посадових осіб органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, в тому числі, 6 посадовців органів державного контролю.
За результатами розгляду поданих до судів заяв реально стягнуто в інтересах працівників заборгованості по виплаті заробітної плати на загальну суму 7,7 млн. грн. (загалом за прокурорського втручання – на суму 63,7 млн. грн.).
Крім того, органами Львівської області в сфері додержання вимог чинного законодавства про оплату праці порушено 44 кримінальні справи, в тому числі 14 – за ст. 175 КК України, 46 кримінальних справ, в т.ч. 12 – за ознаками ст. 175 КК України, скеровано до суду з обвинувальними висновками для розгляду по суті.
Апаратом прокуратури області зорієнтовано прокурорів на вжиття заходів щодо кожного суб’єкта господарювання-боржника з виплати заробітної плати, насамперед, через здійснення нагляду за виконанням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, державного контролю вимог законодавства щодо вжиття ними відповідних заходів реагування у цій сфері.
Також з метою належної організації роботи на даному напрямку 25.04.2012 проведено розширене засідання колегії прокуратури Львівської області «Про стан законності з питань захисту прав і свобод громадян у сфері оплати праці та ефективності прокурорського реагування на діяльність органів влади та контролю» та низку оперативних нарад за участю керівників органів державного влади, місцевого самоврядування, державного контролю, а також керівників підприємств, найбільших боржників із виплати заробітної плати,  на яких обговорено вказані питання та напрацьовано заходи, спрямовані на усунення порушень законності щодо захисту конституційних прав громадян на своєчасну винагороду за працю.
Завдяки вжитим заходам спостерігається тенденція до припинення росту заборгованості із виплати заробітної плати, її стабілізації на рівні 57,8 млн. грн. (станом на останній звітний період – 01.11.2012). При цьому, одночасно має місце тенденція до зменшення кількості підприємств боржників з початку року на 29 % (з 229 до 163).
У структурі загального боргу на економічно активні підприємства припадає 32,3 млн. грн., 20,1 млн. грн. – підприємства – банкрути та 5,4 млн. грн. на економічно неактивні підприємства, у яких через відсутність майна та відповідальних посадових осіб, існуюча заборгованість є фактично безнадійною.
При цьому слід зазначити, що заборгованість на суму 13,1 млн. грн., обліковується за підприємствами, нагляд за додержанням законодавства України про оплату праці у яких здійснюється органами прокуратури у воєнній сфері, ще близько 5,5 млн. грн. – на державних підприємствах транспорту (вказане складає третину від загальної суми заборгованості).
Протягом звітного періоду поточного року у Львівській області зареєстровано 213 нещасних випадків на виробництві, в результаті яких потерпілі травмувалися, тобто має місце тенденція до зростання виробничого травматизму (за аналогічний період 2011 року – 200 нещасних випадки), з них – 17 випадків виробничого травматизму зі смертельними наслідками (за аналогічний період минулого року – 18).
За результатами прокурорських перевірок у сфері додержання законодавства про охорону праці порушено 11 кримінальних справ, з яких 7 скеровано до суду, внесено 123 подання, задоволено 1 протест. За документами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 30 посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, у т.ч. 14 – органів контролю і 152 – посадовців підприємств, установ та організацій.
В той же час, оскільки, незважаючи на вжиті заходи, рівень травматизму залишається ще досить високим, прокуратурою області 02.11.2012 за результатами узагальнення стану додержання на території регіону вимог законодавства про охорону праці проведено розширене засідання колегії за участю голови Львівської обласної державної адміністрації та керівників контролюючих органів, на якій обговорено та схвалено першочергові заходи, спрямовані на активізацію та покращення прокурорського нагляду на вказаному напрямку, насамперед, через призму діяльності уповноважених органів державного контролю щодо реалізації наданих їм повноважень в частині профілактики, виявлення та усунення порушень у цій сфері.
В області має місце тенденція до зростання заборгованості по сплаті єдиного внеску до Пенсійного фонду України, в той же час, є і тенденція до зменшення заборгованості по сплаті внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Так, станом на 01.12.2012 заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування становить 49,8 млн. грн. (на 01.01.2012 – 60,1 млн. грн.) та зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 79 млн. грн. (на 01.01.2012 – 42,1 млн. грн.).
Як з’ясовано перевірками, ріст заборгованості зі сплати єдиного внеску в основному зумовлений несплатою поточних платежів сум єдиного внеску підприємствами вугільної промисловості, на які припадає близько 52,7 % боргу, та зарахування поточних платежів в рахунок погашення заборгованості з фінансових санкцій і пені в порядку календарної черговості виникнення платежів на суму 48,1 млн. грн. з них по ДП “Львіввугілля” та його структурних підрозділах – 30,5 млн. грн. (підприємства внесено до реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств ПЕК", у зв’язку з чим зупинено виконавчі провадження з примусового виконання наказів господарського суду, вимог та рішень про застосування фінансових санкцій та нарахування пені, поданих управліннями в ДВС).
Проведеними перевірками встановлено, що за вимогами органів Пенсійного фонду області від страхувальників надійшло 235,5 млн. грн., за внесеними органами ПФУ позовами про стягнення заборгованості по страхових внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та заборгованості по єдиному внеску надійшло 32 млн. грн., за виконавчими документами на стягнення заборгованості до Пенсійного фонду України надійшло 84 млн. грн. Внаслідок проведених як причетними уповноваженими органами, так і органами прокуратури заходів всі суми заборгованості зі сплати платежів до Пенсійного фонду України охоплено позовними заявами, які подано відповідно органами Пенсійного фонду України та прокурорами.
Впродовж 12 місяців 2012 року органами прокуратури області внесено 205 документів реагування, до відповідальності притягнуто 70 посадових осіб, в т.ч. 37 посадових осіб ПФУ, відшкодовано 32,5 млн. грн., порушено 2 кримінальні справи, у яких проведено досудове слідство та які скеровано до суду, в тому числі, 1 – відносно посадових осіб органів Пенсійного фонду України.
Як приклад, Стрийською міжрайонною прокуратурою за наслідками проведеної перевірки щодо правильності призначення пенсії, допомог і компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 12.04.2012 порушено кримінальну справу відносно працівників управління Пенсійного фонду України в м. Стрию та Стрийському районі за фактом неналежного виконання ними своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Справа скерована до суду.
Також Стрийським міжрайонним прокурором 13.07.2012 пред'явлено позов в інтересах держави в особі Управління ПФУ в м. Стрию та Стрийському районі в порядку цивільного судочинства до відповідачів Князик О.А. та Морозик М.Я. про стягнення 127 457,99 грн. збитків, заподіяних внаслідок вчиненого ними злочину за ч. 1 ст. 367 КК України (внаслідок допущеної ними службової недбалості виникла переплата по пенсіях, призначених Іваницькому Г.І. та Фриндаку П.Ф.).
Рішенням Стрийського міськрайонного суду від 22.10.2012 позов задоволено повністю в сумі 127 457,99 грн. На виконання даного рішення отримано виконавчий лист, який звернуто до примусового виконання у відділ ДВС Стрийського МРУЮ.
Крім того, за результатами проведених перевірок у головному управлінні Пенсійного Фонду України у Львівській області, враховуючи виявлені у його роботі порушення вимог Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", прокуратурою області внесено 3 подання про усунення порушень вимог вказаного законодавства, за  наслідками розгляду яких 4 посадові особи притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Питання щодо стану додержання вимог пенсійного законодавства зі сплати єдиного соціального внеску 15.06.2012 розглядалось на міжвідомчій нараді в прокуратурі області. Передбачені нарадою заходи виконано.
У сфері соціального захисту пільгових категорій громадян особлива увага також звертається на додержання конституційних прав інвалідів.
У вказаній сфері органами прокуратури області порушено 1 кримінальну справу, внесено 104 документи прокурорського реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 60 посадових осіб, з них – 3 посадові особи контролюючих органів та відшкодовано 71 тис. грн.
Питання стану прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів щодо захисту конституційних прав громадян, в т.ч., соціально-незахищених верств населення області розглядалось на міжвідомчій нараді у прокуратурі області 22.03.2012, у роботі якої взяв участь голова Львівської обласної державної адміністрації. Передбачені нарадою заходи виконано.
На захист інтересів громадян заявлено позовів (заяв) на суму 13,3 млн. грн., задоволено на суму 10 млн. грн. Сума за рішеннями, що набрали законної сили, становить 9 млн. грн., з яких реально виконано на 7,8 млн. грн. (реальне виконання 87,6 %).
Як приклад, 21.11.2012 заступником прокурора м. Львова до Галицького районного суду м. Львова пред’явлено позов в інтересах Арановича О.Г., інваліда першої групи, ветерана війни до виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 388 від 01.06.2012 “Про затвердження положення про порядок переміщення транспортних засобів для забезпечення нормального функціонування та життєдіяльності у м. Львові” в частині пп. 5.2-5.17, оскільки вони суперечать вимогам КУпАП – щодо уповноважених осіб, які мають право приймати рішення про переміщення транспортних засобів, підстав тощо. Рішення судом на даний час не постановлено.
Прокурором Личаківського району м. Львова 15.11.2012 до Личаківського районного суду м. Львова подано позов в інтересах ветерана Великої Вітчизняної війни Зубрицької П.О. до ВАТ «СКБ «Дністер» про стягнення коштів, внесених вкладником в сумі 106 тис. грн. Рішення у справі на даний час не постановлено.
Значна увага органами прокуратури приділялась нагляду за додержанням і застосуванням законів  у сфері охорони дитинства.
Проведена 04 грудня при Президенті України та Генеральному прокурорі України Всеукраїнська нарада з питань захисту прав дитини вкотре засвідчила пріоритетність захисту прав дітей у діяльності кожного органу державної влади та місцевого самоврядування.
Слід зазначити, що порушені на нараді питання черговий раз підкреслили існуючі на вказаному напрямі проблеми та недоліки, пов'язані із гарантуванням прав дітей на їх належний соціальний розвиток та захист, які є актуальним також і для Львівської області.
Попри проведену органами державної влади та місцевого самоврядування роботу прорахунки на указаному напрямі зумовлені у багатьох випадках суб'єктивними факторами, які обумовлені недбалим ставленням окремих посадовців до виконання покладених на них обов'язків, а подекуди і відвертим зловживанням службовим становищем.
Впродовж поточного року органами прокуратури у документах прокурорського реагування, а також на відповідних міжвідомчих нарадах у прокуратурі області неодноразово зверталась увага на необхідність усунення порушень закону, а також активізації діяльності органів державної системи профілактики.
Зокрема, з питань охорони життя і здоров'я дітей, у тому числі забезпечення дітей харчуванням, праці та працевлаштування, попередження правопорушень, а також шкідливих звичок серед неповнолітніх, попередження насильства у сім'ї, а також додержання прав дітей на усиновлення, опіку та піклування.
Слід зазначити, що одним із основних завдань Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні визначено зменшення рівня дитячої злочинності.
При цьому впродовж 2011 року та 1 півріччя 2012 року в області спостерігався ріст підліткової злочинності, що стало підставою для критики Львівської області з боку Уповноваженого Президента України у звіті за підсумками його діяльності за період серпня 2011 – серпня 2012 років.
Разом з тим, завдяки вжитим заходам, у тому числі на виконання внесених прокуратурою області документів реагування на адресу ГУ МВС України у Львівській області, Львівської обласної державної адміністрації, проведеному  з даного приводу 15.06.2012 розширеному засіданню колегії прокуратури області та координаційній нараді від 20.07.2012 вдалося суттєво покращити рівень здійснення профілактичної роботи з дітьми органами державної системи профілактики.
Як наслідок, в області майже на 10 % зменшилась кількість вчинених неповнолітніми злочинів (з 612 за 11 місяців 2011 до 558 за аналогічний період 2012).
На 86 % зменшилась кількість особливо тяжких злочинів, вчинених неповнолітніми, на 13 % – кількість тяжких злочинів, на 74 % – кількість злочинів вчинених у групі осіб, на 17 % – кількість злочинів скоєних підлітками в стані алкогольного сп'яніння.
В той же час, проблемним на сьогоднішній день на Львівщині залишається питання злочинності серед учнівської молоді, що частково зумовлено недостатньою роботою органів профілактики.
Виявлялися органами прокуратури випадки неналежного виконання службами та органами у справах дітей вимог чинного законодавства з питань розвитку сімейних форм виховання, а також з питань усиновлення та встановлення опіки та піклування над дітьми.
Зокрема, в діяльності служб в справах дітей виявлені порушення ст. 4 Закону України «Про органи та служби в справах дітей та спеціальні установи для дітей» щодо неналежного здійснення нагляду за умовами проживання і виховання усиновлених дітей.
Територіальними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не завжди забезпечувалося належне соціальне супроводження дітей, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.
Для прикладу: працівниками служби у справах дітей Мостиської РДА впродовж двох років не здійснювалась належна перевірка умов виховання дітей у дитячому будинку сімейного типу. Як наслідок, одна дитина тривалий час не отримувала належного лікування, а також у поточному році мав місце нещасний випадок, у зв'язку з чим 7 вихованців були госпіталізовані до лікарні з харчовим отруєнням.
Перевірками закладів охорони здоров'я встановлені також порушення щодо організації медичного обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в прийомних сім'ях, оскільки не здійснюється систематичний контроль за станом здоров'я цих дітей; висновки про фізичний та розумовий розвиток дитини, яка може бути усиновлена, складаються невстановленої форми.
Гострою для Львівської області є проблема забезпечення дітей змістовним дозвіллям та позашкільною освітою.
Так, із майже 1,5 тис. неповнолітніх, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, до навчання у позашкільних закладах освіти залучений лише кожен шостий.
Майже 70 % дитячо-юнацьких спортивних шкіл потребують капітального ремонту та оновлення матеріально-технічної бази. При цьому майже 90 % виділених на їх утримання коштів призначені для виплати заробітної плати.
Проте, навіть ті незначні суми бюджетних коштів, які виділені для розвитку та відновлення таких закладів стають предметом зловживань посадовців.
Для прикладу, прокурором м. Трускавця 12.07.2012 порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, відносно одного з посадовців Трускавецької міської ради, яким при здійсненні технічного нагляду за будівельними роботами у ДЮСШ «Спортовець», підписано акти виконаних робіт з реконструкції плавального басейну, достовірно знаючи, що будівельні роботи на загальну суму 93,4 тис. грн. підрядною організацією не виконані. Справа скерована до суду.
Прокурорські перевірки також засвідчили суттєві прорахунки, які мали місце у діяльності служб та органів у справах дітей, інших органів влади та контролю щодо забезпечення реалізації трудових прав дітей. Як наслідок, тільки у поточному році більше 100 неповнолітніх, які ніде не навчалися та не працювали, вчинили злочини.
При цьому основною причиною прорахунків на указаному напрямі стала відсутність налагодженої взаємодії між такими органами.
З огляду на викладене 02.11.2012 в прокуратурі області за участі представників Львівської облдержадміністрації, ГУ МВС України у Львівській області, Територіальної державної інспекції з питань праці у Львівській області та Львівського обласного центру зайнятості проведено міжвідомчу нараду з питань дотримання трудових прав дітей.
Викликає занепокоєння також стан супроводу службами та органами у справах дітей щодо забезпечення дітей-сиріт робочим місцем.
Так, в поточному році двоє неповнолітніх, з числа дітей-сиріт, що завершили навчання в Золочівському ПТУ, подали навчальному закладу підроблені документи про своє працевлаштування, як наслідок, шахрайським шляхом заволоділи коштами державної допомоги.
Проте, такого б не сталося, якби відповідні посадовці забезпечували належний контроль за влаштуванням таких дітей.
Разом з тим, передбачені постановою міжвідомчої наради заходи спрямовані  на уникнення подібних випадків та вжиття виключити подібного роду випадки та вжити дієвих заходів з метою недопущення порушення трудових прав дітей.
В області також мають місце непоодинокі випадки порушення житлових прав дітей, які тривалий час залишаються поза увагою органів опіки та піклування та служб у справах дітей.
Так, лише за втручання прокурора Пустомитівського району службою у справах дітей вжиті заходи до передачі у власність дитини, позбавленої батьківського піклування, будинку та земельної ділянки, належних їй на праві спадкування.
Прокурор Личаківського району м. Львова звернувся з позовом до опікуна щодо визнання за неповнолітнім підопічним права власності на частку в його житлі, оскільки опікун реалізував належне неповнолітньому житло не забезпечивши придбання нового. Позов прокурора задоволено.
Поза увагою служб та органів у справах дітей та органу опіки залишився також факт позбавлення в м. Городок двох неповнолітніх дітей сім'ї Рондяк, які опинились без батьківського піклування після ув'язнення їх матері за вчинення злочину, житла у зв'язку з його відчуженням кредитною спілкою, де нерухомість перебувала у заставі.
Зазначені вище, а також низка інших порушень вимог чинного законодавства у сфері захисту прав дітей протягом 2012 року стали підставою для порушення органами  прокуратури  відносно посадових осіб органів державного управління 4-ох  кримінальних справ, ще понад 400 таких посадовців за ініціативи прокурорів притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
Всього у сфері захисту прав і свобод дітей органами прокуратури Львівської області у поточному році порушено 15 кримінальних справ, за документами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 439 посадових осіб органів влади, з них органів контролю 40, посадових осіб кримінальної міліції у справах дітей – 96, служби у справах дітей – 43. Забезпечено відшкодування 663 тис. грн. та поновлено права 5 318 дітей.
Внаслідок вжитих заходів протягом 2012 року вдалось забезпечити позитивну роботу з нагляду за додержанням і застосуванням законодавства про адміністративні правопорушення.
За результатами діяльності з питань законності застосування заходів адміністративного впливу органами прокуратури області порушено 3 кримінальних справи, внесено 370 документів реагування, задоволено 429 протестів, за документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 610 посадових осіб, у тому числі 324 посадових осіб органів державного контролю та 255 працівників органів внутрішніх справ. За результатами розгляду документів прокурорського реагування в органах державної виконавчої служби області, до бюджету відшкодовано 233 тис. грн.
Ефективність результатів роботи на даному напрямку вдалося досягнути через відмову міськміжрайпрокурорів від внесення дріб’язкових документів реагування, у зв’язку з чим викорінено практику типових порушень Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Однак, як засвідчили прокурорські перевірки, на сьогодні ще не подолано проблему якості та підставності складення протоколів про адміністративні правопорушення та своєчасне скерування їх органові, уповноваженому розглядати справи відповідної категорії, що в свою чергу призводить до повернення протоколів судами для належного  оформлення, закриття справ за спливом термінів притягнення до адміністративної відповідальності чи закриття справ за відсутністю складу адміністративного правопорушення.
Залишається неефективною і робота окремих органів державного контролю, про що свідчать результати прокурорських перевірок як у минулому, так і поточному роках.
З огляду на викладене, галузевим відділом узагальнено актуальність зазначених питань та окремих проблем на даному напрямку правозахисної діяльності, результати стану додержання законодавства про адміністративні правопорушення органами уповноваженими на здійснення адмінюрисдикції та стан наглядової діяльності на цьому напрямку 28.05.2012 обговорено на розширеному засіданні колегії прокуратури області. Рішенням розширеного засідання колегії передбачено низку дієвих заходів, виконання яких сприяло недопущенню порушень вимог законодавства про адміністративні правопорушення.
Відповідно до вимог Генерального прокурора України нагляд за додержанням та застосуванням законів, спрямованих на захист економічних інтересів держави та громадян від неправомірних посягань у бюджетній сфері є одним із пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури Львівщини.
Загалом, за наслідками проведених органами прокуратури області перевірок у бюджетній системі в поточному році порушено 27 кримінальних справ, внесено 340 подань, в т.ч. 15 – в Держфінінспекцію, 11 – в органи Державної казначейської служби, 4 – в місцеві фінансові органи. Задоволено 78 протестів. За документами прокурорського реагування 223 службові особи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування притягнуто до дисциплінарної відповідальності, з яких 34 – органів контролю. Відшкодовано до бюджету 1,7 млн. грн.
Апаратом прокуратури в жовтні поточного року проведено перевірку в ДФІ у Львівській області з приводу повноти та своєчасності вжиття заходів реагування на виявлені порушення бюджетного законодавства. За результатами перевірки внесено подання з вимогою усунення виявлених порушень законодавства, за наслідками розгляду якого 2 службових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Іншою помітною тенденцією є те, що органами прокуратури продовжують систематично виявлятися факти порушень законодавства при використанні бюджетних коштів.
Так, проведеною прокуратурою м. Львова перевіркою встановлено факт неналежного здійснення інженером-будівельником управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Т. технічного нагляду за проведенням реконструкції та капітального ремонту приміщень комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги за кошти, виділені в рамках підготовки до Євро – 2012, а директором ТзОВ «Еком» Д. – незаконного завищення вартості указаних робіт на загальну суму 271 720 грн.
За результатами перевірки, 13.08.2012 прокуратурою м. Львова порушено кримінальну справу відносно Т. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та відносно Д. – за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Кримінальну справу скеровано до суду для розгляду по суті.
 
З метою забезпечення раціонального, ефективного, прозорого використання державних коштів та запобігання проявам корупції у цій сфері передбачені процедури закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.
В той же час, результати прокурорських перевірок засвідчують, що встановлені правові та економічні засади державних закупівель не завжди діють. Загалом, за наслідками проведених у поточному році перевірок у сфері державних закупівель органами прокуратури області порушено 7 кримінальних справ, внесено 54 подання, задоволено 1 протест. За наслідками розгляду документів прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 29 службових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, в т.ч. 3 посадовці органів контролю та відшкодовано 557 тис. грн. до бюджету.
У бюджетній сфері пред’явлено позовів на суму 55,7 млн. грн. Задоволено на суму 50,7 млн. грн. Сума за рішеннями, що набрали законної сили склала 26,6 млн. грн., з яких реально виконано на 4,5 млн. грн.
Як приклад, Дрогобицьким міжрайонним прокурором 09.04.2012 до Господарського суду м. Києва подано позов в інтересах держави – уповноважений орган: Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, в особі: Міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» до ТОВ «Трест Промтехмонтаж-2» про стягнення бюджетних коштів та штрафних санкцій за договором генерального підряду із реконструкції стадіону «Галичина» у м. Дрогобич в сумі 15,6 млн. грн., в зв’язку з невиконанням умов вказаного договору. Рішенням суду від 17.07.2012 позов задоволено. 04.10.2012 рішення звернуто до виконання та 26.10.2012 ДВС Святошинського районного управління юстиції м. Києва відкрито виконавче провадження.
Нерозривно пов’язаною із додержанням вимог законодавства про бюджетну систему є правозахисна діяльність в сфері оподаткування.
Як проблему на указаному напрямі слід відзначити значну суму податкового боргу на Львівщині – 1 570,6 млн. грн. (з початку року зріс на 235,7 млн. грн.), який, в той же час, збалансовується стабільним перевиконанням органами ДПС планових надходжень до бюджету.
Слід зазначити, що на ріст податкового боргу в області відреаговано апаратом прокуратури області на адресу керівництва ДПС у Львівській області шляхом внесення 30.05.2012 подання, за наслідками розгляду якого 3 винних службових осіб органу контролю притягнуто до дисциплінарної відповідальності
Загалом за наслідками перевірок у сфері оподаткування органами прокуратури області порушено 1 кримінальну справу, яку скеровано до суду, принесено 43 протести, внесено 105 подань, за наслідками розгляду яких до відповідальності притягнуто 119 посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування, в тому числі 67 посадових осіб контролюючих органів.
Всього, органами прокуратури Львівщини внесено 131 подання безпосередньо на усунення порушень, причин та умов, які їм сприяли, допущених службовими особами органів державної податкової служби, під час реалізації ними власних повноважень, принесено 9 протестів. За наслідками розгляду документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 118 податківців.
У сфері оподаткування органами прокуратури області до суду подано позовів на суму 25,2 млн. грн., з яких судом задоволено на 29,3 млн. грн. На даний час набрали законної сили судові рішення щодо 9,4 млн. грн. та вже реально виконано на 3,7 млн. грн.
Зокрема, прокурором м. Червонограда 10.09.2012 пред’явлено до Львівського окружного адміністративного суду позов в інтересах ДПІ у м. Червонограді до ДП «Львіввугілля» про стягнення податкового боргу в сумі 1,8 млн. грн. 05.11.2012 рішенням суду позов задоволено та звернуто до виконання.
Ще одним пов’язаним з вищевказаними напрямками роботи є нагляд у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Львівська область є одним з найбільш сприятливих регіонів країни для створення та провадження зовнішньоекономічної діяльності – у області здійснюють свою діяльність понад 2,5 тис. суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Прокуратурою постійно відслідковуються негативні тенденції щодо обсягів експортно-імпортних операцій та своєчасності здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, заборгованість за якими станом на звітній період склала понад 26,2 млн. доларів США.
Такий стан частково обумовлений несвоєчасністю реагування податкових інспекцій на допущені платниками податків порушення вимог валютного законодавства, на що прокуратурою області вказано у згаданому вище поданні на адресу ДПС у Львівській області.
Крім того, за наслідками проведених перевірок на указаному напрямі порушено 3 кримінальні справи за фактами вчинення злочинів посадовцями Львівської митниці, які скеровано до суду.
Так, прокуратурою Жовківського району з’ясовано, що на митному пості «Рава-Руська» 26.09.2012 без проведення огляду здійснено пропуск через митний кордон України автомобіля, у якому знаходився товар, що підлягав митному оформленню, внаслідок чого не сплачено обов’язкових митних платежів на загальну суму 478,6 тис. грн. За указаним фактом прокурором Жовківського району 19.10.2012 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.
На виконання плану роботи прокуратури області на ІІ півріччя 2012 року органами прокуратури області протягом серпня-вересня поточного року проведено перевірки додержання вимог Митного кодексу України з метою забезпечення недопущення незаконного впливу органами Державної митної служби області на суб’єктів господарювання при здійсненні митного оформлення ввезених через митний кордон України товарів, законності нарахування та стягнення митних платежів, у тому числі ПДВ, а також додержання вимог Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації». 
Прокуратурою області в діяльності Львівської митниці виявлено порушення при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщались через митний кордон України, несвоєчасного реагування на факти порушень громадянами митних правил, невжиття достатніх заходів з метою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, тощо. За наслідками перевірки прокуратурою області 28.09.2012 на адресу керівництва Львівської митниці внесено подання, за результатами розгляду якого 1 службову особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Також, прокуратурою області 16.11.2012 опротестовано 2 рішення Львівської митниці про визначення країни походження товару від 17.08.2012 та від 21.08.2012, а також п. 3.3.4 Положення про відділ митних платежів Львівської митниці, затвердженого наказом начальника Львівської митниці від 03.02.2012 №100, яким усупереч вимогам ст.ст. 43-48 Митного кодексу України надано право митному органу самостійно визначати країну походження товару.
Всього, на усунення порушень, причин та умов, які їм сприяли, допущених службовими особами органів державної митної служби, під час реалізації ними власних повноважень, органами прокуратури області внесено 10 подань.  За наслідками розгляду документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 20 митників.
Важливим аспектом правозахисної діяльності органів прокуратури області також є питання надходження коштів до бюджету за використання і відчуження майна державної і комунальної власності.
З початку 2012 року за наслідками проведених у сфері нагляду за додержанням вказаного законодавства перевірок порушено 7 кримінальних справ, 8 скеровано до суду, внесено та розглянуто із вжиттям заходів реагування 191 припис і подання, задоволено 52 протести, до відповідальності притягнуто 66 посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, з них 8 посадових осіб органів державного контролю. За документами прокурорського реагування відшкодовано понад 12,3 млн. грн., з них до бюджету 4,5 млн. грн.
Так, Дрогобицьким міжрайонним прокурором скерована в суду для розгляду по суті кримінальна справа відносно керівника КП «Дрогобицька лазня», який з корисливих мотивів, порушуючи чинне законодавство не перераховував до місцевого бюджету 70 % коштів, одержаних від здачі в оренду власних виробничих приміщень, чим завдав шкоди територіальній громаді м. Дрогобича на загальну суму понад 50 тис. грн.
З огляду на актуальність указаного питання, стан прокурорського нагляду за додержанням та застосуванням законів про державну та комунальну власність 28.05.2012 розглянуто на засіданні колегії прокуратури області. Заходи, передбачені рішенням колегії, на даний час виконуються.
З метою захисту економічних інтересів держави у сфері державної та комунальної власності до суду заявлено позовів на 37,5 млн. грн., з них задоволено на 35,3 млн. грн. Набрали законної сили рішення судів на 15 млн. грн., з яких реально виконано на суму 8,2 млн. грн.
Прокурором м. Львова заявлено позов в інтересах Міністерства охорони здоров’я України в особі ДАК «Укрмедпром» до ТОВ «Торговий дім «Біоніка» про скасування державної реєстрації права власності на майновий комплекс – об’єкт незавершеного будівництва по вул. Івасюка, 52 у м. Винники вартістю 2,4 млн. грн., загальною площею понад 2 тис. м2 та визнання права власності на нього за державою. Позов судом 30.05.2012 задоволено, рішення виконано.
У сфері паливно-енергетичного комплексу з початку 2012 року органами прокуратури області порушено 5 кримінальних справ, з яких 3 скеровано до суду, розглянуто 156 подань та приписів, задоволено 18 протестів. За результатами розгляду документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 57 посадових осіб, з них 16 посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, з яких – 12 посадовці органів контролю, та відшкодовано кошти в сумі 41,9 млн. грн.
До прикладу, за наслідками перевірки, проведеної прокуратурою області в КП «Червоноградтеплокомуненерго», 27.09.2012 порушено кримінальну справу за ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2 КК України відносно начальника планово-економічного відділу підприємства Х., якою виготовлено та подано у Червоноградську міську раду та головне управління житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації недостовірні розрахунки обсягу заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах на послуги теплопостачання, водопостачання та водовідведення, надані населенню, в які остання неправомірно включила завищені витрати підприємства, що призвело до безпідставного відшкодування різниці в тарифах на суму 1 564 321 грн. за рахунок бюджетних коштів субвенції Державного бюджету України. За результатами досудового слідства кримінальна справа скерована до суду.
У паливно-енергетичному комплексі пред’явлено позовів на суму 36 млн. грн., з яких задоволено судом на суму 34,2 млн. грн. Із 26 млн. грн. щодо яких  рішення судів набрали законної сили реально виконано на суму – 21,8 млн. грн.
Прокуратурою м. Львова у березні 2012 року до господарського суду Львівської області заявлено позов в інтересах ПАТ «Львівгаз» до ВАТ «Іскра» про стягнення заборгованості за отримані послуги з газопостачання на суму 5,9 млн. грн. Позов задоволено. Рішення суду реально виконано.
В прокуратурі області діє телефон “гарячої лінії”, по якому приймаються повідомлення про “тиск з боку органів влади, контролю та правоохоронних органів на суб’єктів підприємницької діяльності”.
Також, 09.11.2012 в прокуратурі області за участю органів влади, контролю та правоохоронних органів проведено міжвідомчу нараду з питань стану додержання органами контролю, правоохоронними органами вимог чинного законодавства під час реалізації контрольних повноважень, застосування дозвільних процедур стосовно суб’єктів господарювання в ході здійснення останніми підприємницької діяльності та прокурорського нагляду з питань запобігання “тиску на бізнес”.
На нараді звернуто увагу на необхідності посилення прокурорського  нагляду з питань запобігання порушенням конституційних прав на здійснення підприємницької діяльності.
За наслідками наради напрацьовано комплекс заходів, спрямованих на активну протидію та, в першу чергу, попередження перешкоджання законній підприємницькій діяльності.
Висловлено на нараді і низку зауважень до присутніх керівників правоохоронних та контролюючих органів з цих питань.
Міськміжрайпрокурорів зорієнтовано на підвищення ефективності нагляду за додержанням законодавства, передусім у діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та державного контролю.
Поряд із цим, органами прокуратури області проведено перевірки з питань додержання вимог конституційних засад підприємницької діяльності при призначенні, проведенні та реалізації результатів контрольно-перевірочних заходів. При цьому звернуто особливу увагу на виявлення фактів втручання в підприємницьку діяльність з боку працівників правоохоронних органів.
За результатами перевірок прокурорами внесено 12 документів прокурорського реагування (подання), з них 2 подання – апаратом прокуратури області, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 14 посадових осіб органів влади та контролю.
Прокуратурою Львівської області протягом року вживались організаційно-практичні заходи, спрямовані на покращання наглядової діяльності у сфері екології, реальне усунення порушень законів, притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечення відшкодування завданих збитків.
Найбільш важливі питання, пов’язані з додержанням законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища на пріоритетних напрямах нагляду були предметом розгляду на колегії прокуратури області, міжвідомчих нарадах.
Так, 27.11.2012 в прокуратурі області відбулось розширене засідання колегії прокуратури області з питань додержання законів та наглядової діяльності органів прокуратури у сфері поводження з відходами.
Особливе занепокоєння викликає Львівське міське сміттєзвалище, котре експлуатується з 1959 року та виробничі потужності якого на даний час, практично  вичерпані.
Прокуратура Львівщини неодноразово інформувала органи влади області та міста про необхідність вирішення проблеми Львівського сміттєзвалища, в тому числі і виділення земельної ділянки під будівництво нового полігону твердих побутових відходів.
Однак, питання виділення земельної ділянки та будівництва сміттєпереробного заводу досі не вирішене (відсутні альтернативні місця утилізації побутових відходів міста), а тому фактичне закриття Львівського міського сміттєзвалища є неможливим.
Оскільки на території міста Львова, з врахуванням Генерального плану міста та існуючої забудови, відсутні земельні ділянки, які можуть використовуватись під полігон твердих побутових відходів, прокуратурою області 25.10.2012 внесено подання у Львівську обласну державну адміністрацію з вимогою, в т.ч. щодо вибору земельної ділянки за межами населеного пункту.
Органами прокуратури Львівщини на цьому напрямку роботи внесено 266 документів реагування, за наслідками розгляду яких притягнуто до відповідальності 227 посадовців органів влади та місцевого самоврядування, з яких 135 – органів контролю.
Окрім цього, за наслідками розгляду місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування документів прокурорського реагування (54 подання) ліквідовано стихійні сміттєзвалища на території області загальною площею близько 6 га, а також розпочато роботи по отриманню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення сміттєзвалищ.
Численні факти порушень вимог чинного законодавства у сфері поводження з відходами мають місце і у діяльності органів, на які покладено функції здійснення державного управління та контролю у даній сфері .
Зокрема, апаратом прокуратури області у спеціально уповноважені органи контролю у сфері поводження з відходами внесено 9 подань, за наслідками розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 25 посадовців органів контролю.
Одним із пріоритетних напрямків наглядової діяльності у Львівській області є додержання вимог законодавства щодо охорони, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів.
З метою її активізації та забезпечення координації зусиль органів влади, контролю та прокурорів щодо недопущення правопорушень у сфері лісокористування 22.03.2012 у прокуратурі Львівської області під головуванням прокурора області проведено міжвідомчу нараду.
Це дало певні результати. Прокурорами порушено 19 кримінальних справ у цій сфері, всі скеровано до суду, сума збитків у кримінальних справах склала 2,9 млн. грн., до дисциплінарної відповідальності притягнуто 421 посадову особу органів влади та місцевого самоврядування, з яких 239 – органів державного контролю.
Так, Жовківським районним судом постановлено обвинувальний вирок у кримінальній справі, порушеній прокурором району стосовно майстра лісництва ДП «Жовківський лісгосп» за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Вироком суду встановлено, що неналежне виконання службових обов’язків вказаною посадовою особою спричинило тяжкі наслідки (завдано шкоду в сумі 160 тис. грн.).
Окрім цього, під головуванням заступника прокурора області проведено 3 міжвідомчі наради, а саме, щодо охорони атмосферного повітря (27.06), з питань пожежної безпеки (15.06) та щодо виникнення неприємного запаху в м. Львові (07.09.2012).
В цілому, у сфері охорони навколишнього природного середовища міськміжрайпрокурорами порушено 21 кримінальну справу, внесено 741 подання, принесено 126 протестів на незаконні акти органів влади та контролю, за втручання прокурорів відшкодовано 2,9 млн. грн.
В той же час, стан наглядової діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища свідчить про зменшення кількості порушених кримінальних справ по напрямках, що пояснюється  виключенням фактів порушення та відображення в статистичній звітності дріб’язкових, не підслідних органам прокуратури кримінальних справ.
Спостерігається зменшення суми відшкодованих за документами прокурорського реагування коштів до бюджету, що обумовлено, в першу чергу, введенням у дію Податкового кодексу України, згідно з яким органи прокуратури позбавлені права проведення перевірок стану додержання вимог податкового законодавства суб’єктами господарювання, а відповідно і реагування на утворену ними податкову заборгованість по екологічних платежах.
Однак, протягом поточного року прокурори спрямовували свою діяльність на додержання законів органами державної влади та місцевого самоврядування, органами контролю. Як наслідок, за результатами розгляду документів прокурорського реагування протягом поточного року притягнуто до відповідальності 864 посадові особи органів влади та місцевого самоврядування, з них 59 % або 510 – це посадові особи органів державного контролю.
У сфері охорони навколишнього природного середовища органами прокуратури області до суду заявлено позовів щодо всієї суми (11,3 млн. грн.) нарахованої шкоди, спричиненої  навколишньому природному середовищу, що не оскаржується в судах. На даний час задоволено на суму 2,2 млн. грн., з яких на 1,9 млн. грн. рішення набрали законної сили. Реально виконано рішення судів на суму 176 тис. грн.
Прокурором Яворівського району у жовтні поточного року до господарського суду Львівської області заявлено позов в інтересах Державної екологічної інспекції у Львівській області до КП «Комфорт-Янів» про стягнення 1,9 млн. грн. збитків, заподіяних державі, внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Рішення судом не постановлено.
Прокуратурою м. Львова до господарського суду Львівської області подано позов в інтересах Держекоінспекції у Львівській області до ЛМКП «Львівводоканал» про стягнення збитків, спричинених навколишньому природному середовищу на суму 4,7 млн. грн. Позов перебуває на розгляді суду.
Активізовано органами прокуратури області нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері земельних відносин.
З початку поточного року прокурорами при здійсненні діяльності щодо захисту інтересів громадян і держави у цій сфері порушено 22 кримінальні справи, 21 з яких направлено до суду, внесено 394 документи прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до встановленої законом відповідальності притягнуто 200 посадовців, з них 57 – органів контролю, за протестами прокурорів скасовано 547 незаконних рішень органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, заявлено 302 позови на суму 55 млн. грн. щодо земель площею 156 га, задоволено 160 позовів на 31,9 млн. грн. щодо 59 га земель, реально повернуто із незаконного користування 1 352 га земель вартістю 26 млн. грн., реально стягнуто за рішеннями судів 7,8 млн. грн. (а станом на 13.12.2012 – 27,2 млн. грн.), з яких до бюджету більше 2 млн. грн.,в позасудовому та судовому порядку попереджено протиправне надання 1 131 га земель державної та комунальної власності вартістю 34,7 млн. грн.
Крім того, проведено низку актуальних перевірок у земельній сфері щодо використання земель санітарних зон джерел мінеральних вод, земель сільськогосподарського та природоохоронного призначення тощо.
За їх результатами в позасудовому та судовому порядках попереджено незаконне надання 1 131 га земель сільськогосподарського призначення вартістю понад 34 млн. грн., реально повернуто 1 352 га земель вартістю понад 25 млн. грн., з приводу розпорядження землями природно-заповідного фонду внесено 3 позовні заяви.
Санітарні зони джерел мінеральних вод.
Проведено перевірку додержання вимог земельного законодавства при використанні територій зон санітарної охорони джерел мінеральних вод міст Трускавця та Моршина, смт. Східниця і Великий Любінь. За результатами перевірки спеціалістами ДП «Львівський науково-дослідний  та проектний  інститут землеустрою» проведено роботи з відновлення меж І зони санітарної охорони курорту Східниця (ділянка «Горби»), затверджених постановою Ради міністрів Української РСР від 20.06.1978 №339. Також відновлюються вищезазначені санітарні зони Дрогобицького району, встановлюються їх межові знаки. Одночасно, із залученням Держсільгоспінспекції у Львівській області перевіряться законність надання земельних ділянок суб’єктам підприємницької діяльності для містобудівних потреб в їх межах. Також перевіркою, проведеною в Трускавецькій міській раді, встановлено, що на  території першої зони санітарної охорони родовища мінеральних вод розміщено будівлі та споруди, у яких здійснюється  торгівельна діяльність та інші об’єкти, не пов'язані з обслуговуванням цієї території, використанням лікувальних ресурсів або природоохоронною діяльністю, чим порушено вимоги ст.ст. 12, 48 Земельного кодексу та ст.ст. 10, 44, 89 Водного кодексу України. На усунення виявлених порушень внесено подання в Трускавецьку міську раду.
Природно-заповідний фонд.
Прокуратурою області 05.12.2012 у Львівський окружний адміністративний суд пред’явлено позов до виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 26.10.2012 № 737 «Про розроблення детального плану території району забудови на вул. Кримській», оскільки вказана земельна ділянка природо-заповідного фонду площею 3,6 га знаходиться в межах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк Снопківський». Інформація з суду про призначення справи до розгляду на даний час до прокуратури не надходила.
Крім цього, прокуратурою м. Львова пред’явлено позов про визнання  нечинними та скасування ухвал сесії Львівської міської ради № 336 від 31.03.2011 та № 337 від 31.03.2011, державних актів на право власності, виданих Гриник А.І. та Безушці Б.Ф. та зобов’язання останніх повернути земельні ділянки, розташовані в межах об’єкту ПЗФ – парку „Снопківський”, та привести її у придатний для використання стан.
Землі сільськогосподарського призначення.
За результатами розгляду протягом 19-29 листопада 2012 року 7 подань, внесених в жовтні 2012 року прокуратурою Радехівського району повернуто незаконно наданих у користування 407 га земель вартістю 6,6 млн. грн. Зокрема, в ході проведених прокуратурою району перевірок встановлено, що 6 сільських рад в порушення вимог чинного земельного законодавства, перебравши на себе повноваження райдержадміністрації, розпоряджалися земельними ділянками сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, а також незаконно надавали в оренду ділянки, які перебували в комунальній власності. Окрім цього, сільрадами рішення про передачу земельних ділянок у користування приймались без проектів землеустрою, технічної документації та відповідної реєстрації в органах Держземагенства.
Інші землі
Прокуратурою Личаківського району м. Львова 16.10.2012 пред’явлено позов в господарський суд Львівської області щодо розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного 30.12.2008 між Винниківською міською радою та ТОВ «Торговий дім «Біоніка», площею 3,2 га та вартістю 19,4 млн. грн., а також скасування запису про державну реєстрацію вказаного договору. 05.11.2012 позов задоволено. Станом на 12.12.2012 рішення виконано, відділом Держземагентства у м. Львові анульовано запис про державну реєстрацію вказаного договору в книзі записів (реєстрації) договорів оренди земельних ділянок.
Вдалося досягнути і певних позитивних тенденцій, це насамперед:
- зменшення нестягнутої заборгованості по платі за землю. Якщо станом на 01.01.2012 заборгованість складала більше 50 млн. грн. і була охоплена позовами на суму 30 млн., то вже зараз, за результатами вжитих органами прокуратури області заходів реагування до органів державної податкової служби, сума заборгованості зменшилась до 30,7 млн. грн. та вся охоплена позовами;
- переорієнтовано нагляд за додержанням і застосуванням законів  органів прокуратури області на перевірку діяльності, в першу чергу, органів контролю. Внаслідок цього за актами реагування прокуратури до дисциплінарної відповідальності притягнуто найбільше у державі посадових осіб місцевих органів самоврядування (142) та спеціально уповноважених органів виконавчої влади із земельних питань (69), зокрема Державного агентства земельних ресурсів у Львівській області (54).
Органами прокуратури області упродовж поточного року зосереджено увагу на попередження незаконного вилучення земель з користування підприємств залізничної галузі, використання бюджетних коштів за сумнівними схемами, закупівлі державними підприємствами товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, незаконного відчуження об’єктів транспортної галузі та рухомого складу.
Як результат, за наслідками наглядової діяльності на транспорті, до вступу в дію нового Кримінального процесуального кодексу України, прокуратурою Львівської області порушено 14 кримінальних справ, з яких: на залізничному транспорті – 8, на повітряному транспорті – 2, на автомобільному транспорті – 4, з яких у сфері автодорожнього комплексу – 1. До суду скеровано 14 кримінальних справ, з них 12 порушених у поточному році.
Окрім того, із зазначеної кількості за наслідками перевірок у бюджетній сфері та сфері державних закупівель порушено 7 кримінальних справ, за якими встановлено збитки на загальну суму понад 3,6 млн. грн.
Так, 25.04.2012 порушено актуальну кримінальну справу стосовно службових осіб ДП “Міжнародний аеропорт “Львів” за ч.2 ст.364 КК України, які у період з 01.06.2009 по 31.07.2011 не провели обліку та не стягнули оплату за наднормативну стоянку повітряних суден авіакомпанії “Карпатейр С.А.” (Румунія), заподіявши шкоду державному підприємству на загальну суму 495,8 тис. грн.
У цей же день порушено дві кримінальні справи за ч. 2 ст. 364 КК України відносно службових осіб ДТГО “Львівська залізниця” (ВП “Служба матеріально-технічного постачання”), які у 2010 та 2011 роках при проведенні процедури закупівлі товарів незаконно визначили переможця відкритих торгів – СП ТОВ “Інтерконтракт”, яким на виконання укладеного договору поставлено Львівській залізниці зазначені товари за цінами, що перевищують середньоринкові ціни на аналогічну продукцію, заподіявши державному підприємству шкоду на загальну суму 1,3 млн. грн.
Також, 03.03.2012 порушено кримінальну справу стосовно оперуповноваженого СКР ЛВ на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці Сидорука О.І. за ст. 364 ч. 3 КК України за фактом зловживання службовим становищем та привласнення втрачених громадянкою Республіки Польща Бартак М.К. речей в сумі 10 тис. грн.
Закінчено провадженням та 27.08.2012 скеровано до суду кримінальну справу, порушену прокуратурою області за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 ч. 2, ст. 366 ч. 2 КК України, відносно службових осіб ЗАТ “Трансмост”, та за ст. 367 КК У відносно службових осіб Служби автомобільних доріг у Львівській області, якими під час виконання за кошти державного бюджету робіт з капітального ремонту мосту автомобільної дороги місцевого значення Східниця – Верхнє Синьовидне завищено вартість робіт на суму 464 тис. грн.
Усього, у бюджетній сфері внесено 26 подань, 1 протест, до відповідальності притягнуто 19 посадових осіб, за прокурорського втручання до бюджету відшкодовано 151 тис. грн. На даний час на розгляді перебуває 12 подань, внесених міськміжрайпрокурорами на виконання рішення колегії прокуратури області та завдання прокуратури області щодо проведення перевірок додержання вимог чинного законодавства при використанні бюджетних коштів на реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування та вулично-шляхової мережі.
Загалом, за наслідками правозахисної діяльності у сфері економіки органами прокуратури порушено 7 кримінальних справ, 6 справ скеровано до суду для розгляду по суті, внесено 67 подань та приписів, задоволено 30 протестів, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 57 посадових осіб, з яких 16 – посадових осіб органів державної виконавчої влади, 2 – контролюючих органів, за прокурорського втручання відшкодовано 9 116 тис грн., до бюджету – 151 тис. грн.
У сфері захисту інтересів держави та громадян у сфері використання земельних ресурсів внесено 2 подання та задоволено 2 протести, порушено 1 кримінальну справу.
Так, проведеною перевіркою встановлено факт незаконно відчуження 20.08.2008 у приватну власність ВАТ “Львівоблпродоовоч” земельну ділянку, в тому числі 1,3711 га земель залізничного транспорту, де розташована залізнична під’їзна колія, чим ДТГО “Львівська залізниця” заподіяно матеріальну шкоду в сумі 3403,3 тис. грн.
30.05.2012 прокуратурою області за вказаним фактом порушено кримінальну справу № 01-1726 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Кримінальна справа закінчена розслідуванням та скерована до суду для розгляду по суті.
Враховуючи актуальність питання додержання вимог чинного земельного законодавства України для забезпечення процесу перевезення, безпеки вантажного та пасажирського перевезення, 21.08.2012 прокуратурою області із запрошенням прокурорів областей Західного регіону, органів контролю, посадових осіб органів виконавчої влади та внутрішніх справ проведено розширену міжвідомчу нараду щодо стану додержання вимог чинного земельного законодавства при використанні земель залізниці та законодавства про власність на об’єктах нерухомості, що перебувають у віданні ДТГО «Львівська залізниця». За результатами проведених перевірок на виконання обумовлених нарадою заходів до суду скеровано 14 позовних заяв про скасування виданих державних актів на право власності на землю загальною площею 21,1811 га (площа перетинів земельних ділянок, на які оформлено правовстановлюючі документи, зі смугою відведення залізничної колії становить 2 га).
У сфері запобігання та протидії корупції проведено перевірку дотримання піднаглядними об’єктами вимог ст.7 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.
Виявлено порушення у підрозділі СЕС на Львівській залізниці. 10.01.2012 начальником галузевого управління прокуратури області складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відносно помічника лікаря-епідеміолога ДЗ “Львівська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Львівській залізниці” Михайлів Т.В., яка будучи посадовою особою санітарно-епідеміологічної служби України, порушила встановлені ст. 7 Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” обмеження.
Постановою суду від 24.01.2012 Михайлів Т.В. притягнуто за вказаною статтею до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 850 грн., з посади не звільнена у зв'язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до 6 років.
У сфері охорони праці порушено 2 кримінальні справи, внесено 9 подань, до відповідальності притягнуто 25 посадових осіб.
Зокрема, в органи державного контролю у цій сфері (ТУ Держгірпромнагляду у Львівській області, СЕС на Львівській залізниці) внесено 3 подання (2 з яких прокуратурою області), за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності за порушення закону при здійсненні наглядових повноважень на транспорті притягнуто 7 посадових осіб інспекцій.
У постійному полі зору є питання попередження жебракування на об’єктах транспорту серед неповнолітніх. Узагальнено стан злочинності серед неповнолітніх, додержання відділеннями кримінальної міліції у справах дітей ОВС на транспорті вимог чинного законодавства щодо профілактики злочинності серед неповнолітніх та прокурорського нагляду з цих питань, а також щодо захисту прав і свобод дітей. Дане узагальнення обговорене на координаційній нараді керівників правоохоронних органів Львівського транспортного регіону 24.01.2012.
Скеровано 5 інформацій в органи влади про стан злочинності неповнолітніх.
Прокуратурою області постійно приділяється увага питанням дотримання органами контролю вимог законодавства при притягненні громадян до адміністративної відповідальності за порушення законодавства на транспорті.
За наслідками перевірки прокуратурою області 10.02.2012 порушено кримінальну справу відносно стрільця оперативної групи СК-1 “Перший загін воєнізованої охорони” на ст. Львів ДТГО “Львівська залізниця” Дуди В.М., який будучи працівником правоохоронного органу, з метою створення видимості проведеної роботи виніс 8 постанов за справами про адміністративні правопорушення за ст. 109 КУпАП відносно осіб, які не вчиняли таких правопорушень.
Справу розглянуто судом з постановленням обвинувального вироку.
Забезпечуючи правозахисну діяльність у сфері безпеки руху, органами прокуратури проводяться перевірки додержання вказаного законодавства на усіх видах транспорту.
За наслідками перевірок внесено 107 документів прокурорського реагування, за наслідками розгляду яких до відповідальності притягнуто 113 посадових осіб, 23 з них – органів виконавчої влади та 4 – державного контролю, відшкодовано до бюджету 24 тис. грн.
У сфері залізничного транспорту внесено 15 документів реагування, у сфері автомобільного транспорту – 92, з яких 36 – у автодорожньому комплексі.
За наслідками перевірок з питань збереження вантажів внесено 6 подань, до відповідальності притягнуто 16 посадових осіб, 1 з яких – органів контролю.
Крім того, інформація органів контролю та статистичні дані з виплати заробітної плати працівникам ДАП «Львівські авіалінії», яке перебуває в стадії ліквідації (наказ Міністерства інфраструктури України № 496 від 03.11.2011 про припинення шляхом ліквідації діяльності ДАП «Львівські авіалінії») постійно аналізується та вивчається. На сьогоднішній день вказане підприємство жодної господарської діяльності не здійснює.
Органами прокуратури на усунення порушень вимог законодавства про оплату праці впродовж 2012 року у порядку ст. 95 ЦПК України подано 170 заяв про видачу судових наказів про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникам підприємства заробітної плати на суму 2943,2 тис. грн. На даний час судом розглянуто та задоволено 100 заяв на суму 2285 тис грн., із якої реально погашено заборгованість перед працівниками підприємства на суму 250 тис. грн.
Питання виплати заробітної плати постійно перебуває на контролі прокуратури області.
Станом на 19.11.2012 на об’єктах залізничного транспорту в цілому по Львівській залізниці на території Львівської області спостерігалось певне зниження кількості зареєстрованих злочинів. Всього на території області на об’єктах залізничного транспорту Львівської області зареєстровано 384 злочини проти 484 за відповідний період 2011 року, що на 20,66% менше.
Зареєстровано 42 тяжкі та особливо тяжкі злочини проти 45 за 2011 рік, що на 6,67% менше.
Відбулися певні позитивні зрушення у структурі злочинності, пов’язані зі зменшенням кількості зареєстрованих злочинів невеликої тяжкості (130 проти 173 у 2011 році, -24,85 %).
Зменшилося з 38 до 34 випадків крадіжок мобільних телефонів (10,53 %).
На 43,48 % зменшився ріст кількості злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння (13 проти 23 минулого року).
На 11,49 % – збільшилася кількість злочинів, вчинених у громадських місцях. На 38,9 % зменшилась кількість злочинів, вчинених групою осіб, на 42,86 %– скоєних неповнолітніми. В 5 разів збільшилася кількість випадків втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
Показник злочинів, вчинених особами, що раніше вчиняли злочини дещо збільшився і становить 0,65% (153 проти 152).
З моменту вступу в дію Нового КПК України в піднаглядні ОВС на транспорті (ЛВ на ст. Стрий УМВС України на Львівській залізниці, ЛВ на                                            ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці, УМВС України на Львівській залізниці) надійшло 67 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, з них: у 5 кримінальних провадженнях прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, в порядку ст. 218 КПК України, визначено територіальну підслідність за іншими ОВС, а у 16 кримінальних провадженнях з числа зареєстрованих прийнято рішення про їх закриття. Досудове розслідування у 46 кримінальних провадженнях триває.
Відділом нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства, підтримання державного обвинувачення, розслідування кримінальних справ про злочини у сфері транспорту управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області упродовж 2012 року при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю, скасовано 58 незаконних постанов про зупинення досудового слідства та надано 82 письмові вказівки в порядку ст. 227 КПК України у кримінальних справах, які перебували у провадженні слідчих підрозділів. За результатами внесених на адресу керівництва УМВС України на Львівській залізниці з подальшим розглядом 29 документів прокурорського реагування до дисциплінарної відповідності притягнуто 29 службових осіб піднаглядних ОВС на транспорті. При цьому, перевірено 125 оперативно-розшукових справ, за виявленими порушеннями вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність" до відповідальності притягнуто 16 осіб. Відділом забезпечено участь у підтриманні державного обвинувачення по 136 кримінальних справах, з яких 49 справ розглянуто з постановленням обвинувального вироку.
З часу створення управління старшим слідчим відділу управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області завершено досудове слідство у 8 кримінальних справах, з яких 7 скеровано до суду в порядку ст. 232 КПК України для розгляду по суті. З них 5 кримінальних справ про злочини у сфері службової діяльності та 2 – пов'язані з безпекою виробництва, руху і експлуатації залізничного транспорту. З числа закінчених 1 кримінальна справа у сфері бюджетних правовідносин та 1 кримінальна справа стосовно працівника правоохоронного органу. За закінченими провадженням кримінальними справами встановлено збитків на суму 2 млн.761 тис. грн., з яких в ході досудового слідства відшкодовано 434 тис. грн. та заявлено цивільні позови на суму 2 млн. 327 тис. грн.
Загальна характеристика злочинності.
Прокуратурою Львівської області у взаємодії з іншими правооохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і державного контролю вжито низку узгоджених заходів, спрямованих на підвищення ефективності протидії злочинності та корупції.
Упродовж цього року відмічається незначний ріст злочинності. Так, протягом вказаного періоду зареєстровано 15 892 злочини, що на 4,7 % більше, ніж минулого року 15 176.
Зростання злочинності відбулось майже у всіх районах області. Найбільше, у Старосамбірському районі – 29,4 %, Галицькому районі м. Львова – 25 %, Буському районі – 14,7 %, Перемишлянському районі – 13 %, Сихівському районі м. Львова – 12,6 %, Яворівському районі – 12,3 % та місті Бориславі – 10,5 %. Зниження кількості зареєстрованих злочинів від 0,7 % до 13,4 % спостерігається у Дрогобицькому, Жидачівському, Кам’янка-Бузькому, Мостиському, Миколаївському, Сколівському районах та м. Трускавці.
За ступенем тяжкості вчинених злочинів, на 4,8 % або 5280 проти 5020 спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, питома вага яких від усієї кількості складає 31,6 %,  в той час, як у минулому році така кількість становила 34,8 %.
Рівень злочинності на 10 тисяч населення у Львівській області (62,6 %) є значно нижчим від загальнодержавного (97,4 %).
Збільшення кількості зареєстрованих злочинів спостерігається по деяких окремих категоріях злочинів, зокрема, на 16,4 % (з 73 до 85) збільшилась кількість умисних вбивств, на 16,6 % більше (12 проти 14) зареєстровано випадків умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які потягнули смерть потерпілого, більше на 5,56 % (72 проти 76) скоєно розбоїв, на 8,7% більше (805 проти 875) скоєно пограбувань, на 12,4% (6 766 проти 7 607) вчинено крадіжок всім форм власності, на 28,3 % (848 проти 1 088) збільшилась кількість випадків шахрайства.
Водночас, при зменшенні на 8% загалом по області хуліганств, у деяких районах їх кількість суттєво зросла, зокрема у містах Бориславі (з 3 до 8) та Червонограді (з 21 до 38), Буському (з 2 до 5) та Перемишлянському районах (з 6 до 15) та Галицькому районі м. Львова (з 7 до 15). При зменшенні на 3 % по області кількості ДТП їх кількість у ряді районів також зросла, а найбільше у Буському (з 3 до 11), Дрогобицькому (з 9 до 16), Стрийському (з 13 до 17) та Яворівському (з 16 до 23) районах.
По ряду категорій спостерігається позитивна динаміка, зокрема, зменшилась кількості випадків: хуліганства на 8 %; незаконного обігу наркотичних засобів на 19,7 %; зґвалтувань на 8,7 % та ДТП на 3 %.
Водночас у поточному році, особлива увага приділялась стану профілактичної роботи, і як наслідок, завдяки вжитим заходам зокрема, менше ніж минулого року вчинено тяжких та особливо тяжких злочинів (5 027 проти 5 280 або – 4,8 %). Також, на 9 % зменшилась кількість вчинених злочинів неповнолітніми або за їх за участі (613 проти 558), на 6,3 % зменшилась кількість злочинів, вчинених особами, які раніше їх скоїли (4 142 проти 3 880), а також на 12,9 % менше вчинено злочинів особами у стані алкогольного сп’яніння (1 374 проти 1 197).
Завдяки організаційним заходам є стійкою позитивна тенденція у динаміці боротьби із наркоманією та наркозлочинами, зокрема спостерігається зменшенні кількості злочинів цієї категорії в цілому на 19,7 % та менше виявлено випадків збуту на 4,8 %.
Проте, ще недостатньою є робота з розкриття злочинів. За результатами розслідування кримінальних справ розкрито 10 311 (-0,4 %) злочинів, в той час як у минулому році їх розкрито 10 349.
Станом на 19.11.2012 залишаються нерозкритими низка злочинів від загальної кількості розслідуваних справ у звітному періоді. Зокрема не розкрито: 9 вбивств, 4 780 крадіжок усіх форм власності, у тому числі 426 крадіжок з квартир, 16 розбоїв, 453 пограбувань, 405 шахрайств та 86 незаконних заволодінь автотранспортом.
На даний час, нерозкритими залишаються умисні вбивства Поручинського В.П. (Жидачівський район), Берієва В.В. (Сихівський район м. Львова), Гнєдкова В.С. (Личаківський район м. Львова), Пака І.В. (Пустомитівський район), які безвісно зникли, Дмитренка Г.В. (Франківський район м. Львова), Міляна М.П. та замах на вбивство Дідуха В.С. (Галицький район м. Львова).
Окрім цього, за вчинення умисних вбивств Назарко О.Д., Чипракової Н.Г. протягом поточного року оголошені в розшук Мартиняк А.Р. та Попова В.А.
З початку року розкрито 5 вбивств, вчинених у минулі роки.
Розкриття цього виду злочинів становить 91,1% проти 93,2% у минулому році.
Правоохоронцями розшукуються 260 осіб, з яких 50 осіб, що безвісно зникли протягом поточного року.
За фактами безвісного зникнення громадян порушено 16 кримінальних справ про умисні вбивства (11 з них у подальшому були закриті у зв’язку виявленням зниклих осіб).
Ураховуючи стан злочинності, прокуратура області планувала свою та скеровувала роботу підпорядкованих прокуратур на підвищення ефективності взаємодії правоохоронних органів , прокурорського нагляду за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
Стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство
Органами прокуратури ужито організаційно-практичних заходів щодо посилення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство.
На засіданнях колегії прокуратури Львівської області, координаційних та міжвідомчих нарадах розглядалися питання стану боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку в області, додержання законів під час розгляду заяв і повідомлень про безвісне зникнення та смерть громадян, розкриття і розслідування злочинів проти життя, вирішення заяв і повідомлень про катування та інше жорстоке поводження з людьми, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
За результатами визначалися конкретні узгоджені заходи і шляхи вирішення проблем, що сприяло додержанню вимог законодавства та активізації прокурорського нагляду.
Здійснюючи нагляд за додержанням законів правоохоронними органами, прокурори вживали принципових заходів щодо скасування незаконних процесуальних рішень, притягнення винних у порушенні законів службових осіб до дисциплінарної та кримінальної відповідальності.
Виявлено та поставлено на облік раніше не зареєстрованих органами внутрішніх справ 443 злочини, з них унаслідок скасування 432 (-15,3%) постанов про відмову в порушенні кримінальної справи з їх одночасним порушенням. Майже 20% з них надіслано до суду (80).
Органами внутрішніх справ (ГУ МВС України у Львівській області) розглянуто 1 212 документів прокурорського реагування із вжиттям заходів щодо усунення порушень законів. На вимогу прокурорів притягнуто до дисциплінарної відповідальності 1 337 працівників міліції. До кримінальної відповідальності за службові злочини притягнуто 13 працівників органів внутрішніх справ.
Стан законності при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства органами внутрішніх справ
Цього року до підрозділів внутрішніх справ ГУ МВС України у Львівській області надійшло понад 107,5 тисяч заяв і повідомлень про злочини, за результатами їх розгляду порушено 11,6 тис. кримінальних справ, та винесено понад 84 тисячі рішень про відмову в їх порушенні.
Додержання вимог законів при вирішенні заяв і повідомлень про злочини перебуває у сфері постійної уваги прокурорів. За результатами їх наглядової роботи виявлено та поставлено на облік раніше не зареєстрованих міліцією 443 злочини, з них унаслідок скасування 432 (-15,3 %) постанов про відмову в порушенні кримінальної справи з їх одночасним порушенням.
Кожну п’яту порушену кримінальну справу шляхом скасування постанов про відмову в їх порушенні направлено до суду, а відтак реально поновлено права потерпілих від злочинів.
Якість досудового слідства в органах міліції залишається практично на рівні минулого року. Позитивним є зменшення на 64,3 % кількості справ, повернутих судами для проведення додаткового розслідування, а також на 58 % кількості справ, розслідуваних у строки понад 2 місяці.
Разом з тим, мають місце непоодинокі випадки порушення кримінальних справ за відсутності достатніх приводів і підстав. Нерідко справи порушуються несвоєчасно, першочергові слідчі дії у них проводяться неякісно. Поширення набули факти прийняття незаконних рішень про зупинення досудового слідства і закриття справ.
Прокурорами скасовано 32 незаконні постанови слідчих органів внутрішніх справ про порушення кримінальних справ, 3 444 постанови про зупинення досудового слідства, 87 постанов про закриття справ, надано 3 538 письмових вказівок. Закрито 18 справ, порушених без законних підстав.
Упродовж 2012 року слідчими підрозділами ГУМВС України у Львівській області прийнято до провадження 13 624 кримінальні справи, а за минулий рік 10 810 справ, що на 26 % більше.
Міськміжрайвідділами закінчено розслідуванням 5 514 кримінальних справ, що майже на 2 % більше ніж минулого року (2011 – 5 409). Із вказаним показником Львівська область обіймає 11 місце в державі.
Залишок кримінальних справ, що перебувають в провадженні слідчих підрозділів міськрайорганів внутрішніх справ області у порівнянні з 2011 роком суттєво зменшився з 1 498 до 71, у кожній з них встановлено винних у вчиненні злочину осіб.
Протягом 2012 року слідчими слідчих підрозділів провадженням закрито 389 кримінальних справ (у 2011 році 167), з яких 318 на підставі п. 2 ст. 6 КПК України в редакції 1960 року. Ріст кількості закритих кримінальних справ, пояснюється декриміналізацією окремих злочинів у сфері господарської діяльності та відповідним зменшенням залишку кримінальних справ у зв’язку з набранням чинності нового КПК України. За кількістю закритих кримінальних справ Львівська область знаходиться на 14 місці у державі.
Прокурорами скеровано для додаткового розслідування 31 кримінальну справу (2011 – 29) – 26 місце в державі.
Попри вжиті заходи, 1 кримінальну справу закрито, у якій особі пред’явлено обвинувачення та обрано запобіжний захід з реабілітуючих підстав. Випадків відкликання та повернення із суду кримінальних справ в порядку ст. 232 КПК України в редакції 1960 року, упродовж поточного року не допущено. Винесено 2 виправдувальних вироки щодо 3 осіб, які набрали законної сили (7 місце в державі), (за аналогічний період минулого року 6 виправдувальних вироків щодо 6 осіб).
Основною причиною порушення конституційних прав громадян є недодержання працівниками правоохоронних органів вимог кримінально-процесуального законодавства, а також неналежний відомчий контроль з боку окремих керівників слідчих відділів підрозділів на місцях.
Водночас, заслуговує на увагу той факт що протягом цього року установлено збитків у закінчених кримінальних справах на суму 135 994 435 грн., відшкодовано в ході слідства 78 152 244 грн. або 57,5 % (що складає 3 місце в державі), накладено арешт на майно вартістю 40 883 784 грн., пред’явлено позови на суму 40 554 660 грн.
Наведені проблеми можуть бути вирішені за наявності не тільки принципового прокурорського нагляду, але й належного та фахового відомчого контролю з боку керівництва органів внутрішніх справ.
Намітились позитивні зміни у роботі з розшуку злочинців, які переховуються від слідства та суду, В розшуку перебуває 789 осіб, які можуть продовжувати протиправну діяльність (-5 %).
Водночас, попри деяке зменшення значною є кількість безвісно зниклих осіб, які залишились нерозшуканими (260, або -1,2 %). Найбільше – у Залізничному (27), Шевченківському (23), Червоноградському (19), Личаківському (16), Стрийському (15), Сихівському та Франківському (по 14), Дрогобицькому (12), Жовківському, Миколаївському та Сокальському (по 11) міжміськрайвідділах.
Стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами,
які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування
Здійснюючи нагляд за додержанням законів правоохоронними органами при провадженні оперативно-розшукової діяльності, прокурори перевірили 4 682 оперативно-розшукові справи. Скасовано 135 незаконних постанов, у тому числі 47 – про заведення ОРС, 87 – про закриття, 1 – про зупинення. Розглянуто 84 подання та постанови дисциплінарного провадження із вжиттям заходів до усунення порушень закону та 238 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Стан законності при провадженні оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування органами внутрішніх справ.
Посилено нагляд за законністю проведення оперативно-розшукової діяльності. Зусилля прокурорів були зосереджені насамперед на підвищенні якості та ефективності перевірок, забезпечення принципового реагування на порушення закону та захисту конституційних прав і свобод громадян.
Загалом прокурорами перевірено 3 730 оперативно-розшукових справ (+ 6%), скасовано 92 незаконні постанови винесені працівниками органів внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, у тому числі 39 про заведення оперативно-розшукових справ, 53 – про закриття. 
Наглядовими перевірками виявлено порушення законів при отриманні судових дозволів на проведення оперативно-технічних заходів, що тимчасово обмежують права громадян. Упродовж року опротестовано 1 незаконну постанову апеляційного суду про надання такого дозволу, яка задоволена.
Малоефективним залишається рівень використання матеріалів, отриманих під час проведення оперативно-технічних заходів. Як доказ у кримінальному судочинстві їх використано лише у кожному 9 випадку.
Стан нагляду за додержанням законів органами податкової міліції
Упродовж 2012 року підрозділами податкової міліції області викрито 144 злочини, з них 123 тяжкі та особливо тяжкі, тобто 85 %, проти 74 % за 11 місяців 2011 року (за 11 місяців 2011 року, відповідно, 195, з них 146 тяжкі та особливо тяжкі).
При цьому, значна увага приділялася виявленню злочинів про ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, що входять у систему оподаткування, зокрема, виявлено 61 злочин за ст. 212 КК України, або 42 % від загальної кількості виявлених, проти 40 % у 2011 році.
Разом з тим, у поточному році органами УПМ ДПС у Львівській області заведено 76 оперативно-розшукових справ проти 115 за 11 місяців 2011 року, всього перебуває у провадженні 98 оперативно-розшукових справ проти 187 за 11 місяців 2011 року. Відділом перевірено 200 оперативно-розшукових справ, як і за 12 місяців 2011 року, скасовано 14 постанов, з яких 10 – про закриття ОРС, (2011 – 10), 4 – про заведення (2011 – 3). Закрито 129 оперативно-розшукових справ проти 89 у 2011 році, в порядку ст.14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» надано 11 вказівок (2011-11), за допущені порушення вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» внесено 14 документів прокурорського реагування (2011 – 15), за результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 23 службові особи, за 2011 – 25.
Стан досудового слідства в СУ ДПС у Львівській області за результатами роботи станом на 19.11.2012 характеризується наступним чином.
У 2012 році СУ ДПС у Львівській області закінчено провадженням 50 кримінальних справ, що на 7 більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них з обвинувальним висновком 40 справ, що на 7 більше, ніж минулого року, для звільнення від кримінальної відповідальності скеровано 5 кримінальних справ проти 10 за 2011 рік.
Забезпечено закінчення 2 кримінальних справ про незаконне відшкодування податку на додану вартість проти жодної у минулому році, чим попереджено незаконне відшкодування ПДВ на загальну суму 3,3 млн. грн.
З числа закінчених кримінальних справ встановлено збитки в сумі 71 852 тис. грн. проти 92 335 тис. грн. у 2011 році. Відшкодовано 20 774 тис. грн., або 28,9 % проти 19 546 тис. грн., або 21 % у минулому році. Накладено арешт на майно на суму 29 297 тис. грн.
У зв’язку з вжитими організаційно-практичними заходами впродовж 2012 року зріс відсоток відшкодування збитків, який у січні поточного року становив 1,8 %, у квітні – 9 %, а за 12 місяців зріс до 28,9% проти 21 % у минулому році. Також збільшилась і реальна сума відшкодованих збитків до 20,8 млн. грн. проти 19,5 млн. грн. у минулому році.
Органами прокуратури області в порядку нагляду скасовано 2 постанови про порушення кримінальної справи (2011 – 3), в порядку ст.227 КПК України у кримінальних справах надано 69 вказівок (2011-77), в порядку ст.100 КПК України порушено 29 кримінальних справ, як і у минулому році, з яких 14 скеровано до суду для розгляду по суті (2011 – 13).
Окремо слід зазначити, що за результатами проведених перевірок протягом 2012 року органами прокуратури області внесено 50 документів прокурорського реагування (2011 – 74), за результатами розгляду яких органами ДПС у Львівській області до дисциплінарної відповідальності притягнуто 70 працівників податкової міліції (2011 – 93).
Стан законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідстві органами Служби безпеки України у Львівській області
Органами прокуратури Львівської області забезпечено нагляд  за додержанням законів органами Служби безпеки України у Львівській області при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
У ході прокурорських перевірок вивчено 58 оперативно-розшукових справ.
Прокурорами порушено 2 кримінальні справи (-33,3 %), закрито 3 (0) справ, які порушені без законних приводів і підстав (+300 %), скасовано 1(1) постанову про порушення кримінальної справи (+0 %), 2(2) постанови про  закриття (+0 %), 4(2) – про зупинення досудового слідства (+100 %). Надано 43 (49) письмових вказівки про проведення слідчих та інших процесуальних дій (-12,2%).
Ужиті заходи позитивно вплинули на ефективність роботи та стан додержання законів органами Служби безпеки України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.
Зокрема, до суду з обвинувальними висновками скеровано 51 (64) кримінальну справу, або на 20,3% менше, при тому, що на початку 2012 року було декриміналізовано товарну контрабанду, яка займала левову частку у структурі кримінальних справ, що розслідувались органами СБУ. Серед них 1 (4) справа про злочини, вчинені організованими злочинними групами, 0 (2) – про корупційні злочини, 1 (1) – про злочини у земельній сфері та 2 (2) – про злочини у бюджетній системі.
Зменшився на 95,5% залишок кримінальних справ (із 22 до 1), з них на 100 % – без встановлення особи, яка вчинила злочин (із 22 до 0).
Судами області постанови про порушення кримінальної справи не скасовувались.
Підвищення якості досудового слідства сприяло тому, що ні прокурором, ні судами кримінальні справи для провадження додаткового розслідування не скеровувались, виправдувальні вироки у кримінальних справах, розслідуваних слідчими СВ УСБУ у Львівській області, судами області не постановлялись. В порядку ч. 4 ст. 232 КПК України прокурором кримінальні справи із суду не витребовувались та на підставі ст. 249-1 КПК України не повертались. Фактів незаконного притягнення осіб до кримінальної відповідальності не допущено.
Фактично у залишку СВ УСБУ у Львівській області не залишилось нерозкритих кримінальних справ, в усіх кримінальних справах прийнято остаточні процесуальні рішення.
В той же час, залишається незадовільним стан відшкодування завданих злочинами збитків. Із 5,654 млн. грн. заподіяних збитків відшкодовано лише 25 тис.грн., що становить 0,44%. Разом з тим, прокуратурою області забезпечено пред’явлення  позовів  на  усю суму невідшкодованих збитків.
Стан законності при проведенні Львівською митницею дізнання та провадженні у справах про адміністративні правопорушення
Завдяки вжитим організаційним заходам у поточному році досягнуто підвищення ефективності нагляду за додержанням митними органами законності при проведенні дізнання та провадженні про адміністративні правопорушення.
Львівською митницею суттєво активізовано роботу по боротьбі з порушеннями митних правил. На 10,3 % більше заведено адміністративних справ даної категорії (2 477), за результатами їх розгляду судами застосовано конфіскацію предметів на суму 36,4 млн. грн., та накладено штрафів на суму 5,6 млн. грн. (+712%).
Водночас судами закрито 68 справ про порушення митних правил (удвічі більше  ніж за аналогічний період минулого року).
Порушено сім кримінальних справ про контрабанду.
Разом з цим, не викоренено випадки сприяння скоєнню контрабанди та порушенням митних правил самими посадовими особами митних органів. За ознаками вчинення ними злочинів у сфері службової діяльності порушено 4 кримінальні справи, усім 7 особам пред’явлено обвинувачення.
Стосовно працівників митної служби складено 3 протоколи про адміністративні корупційні правопорушення, у тому числі 1 прокуратурою Львівської області.
Прокуратурою області за результатами проведених перевірок додержання вимог кримінально-процесуального законодавства в діяльності Львівської митниці скасовано 2 постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, дано 6 письмових вказівок.
Прокуратурою області, за результатами проведених перевірок додержання вимог кримінально-процесуального та адміністративного законодавства в діяльності Львівської митниці, скасовано 2 постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, дано 6 письмових вказівок, 1 кримінальну справу закрито. За документами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 32 службові особи Львівської митниці.
Стан законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності та дізнання органами Державної прикордонної служби України.
Вжитими правоохоронними органами спільним заходами знижено інтенсивність нелегальних міграційних процесів.
Унаслідок цього зменшилася кількість порушених органами Державної прикордонної служби за цими фактами кримінальних справ. Так, за ознаками організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та використання підроблених документів порушено 10 справ (-47 %) стосовно 12 осіб (-42,9 %).
Проведені у 2012 році перевірки засвідчили, що службовими особами Державної прикордонної служби допускаються порушення законодавства при проведенні дізнання, оперативно-розшукової діяльності та адміністративному провадженні.
У низці випадків це призвело до нерозкриття злочинів, тяганини при розслідуванні кримінальних справ, необґрунтованого прийняття  процесуальних рішень. Як наслідок, керівникам органів охорони державного кордону внесено низку подань та постанов про порушення дисциплінарних проваджень.
За документами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 52  посадові особи Держприкордонслужби.
Унаслідок вжитих заходів  активізовано протидію кримінально караній корупції і хабарництву.
Упродовж січня-листопада 2012 року у провадженні слідчих органів прокуратури перебували 72 кримінальні справи про злочини, пов’язані з корупцією, з яких 57 порушено цього року.
До суду з обвинувальним висновком направлено 65 справ стосовно 81 особи, у яких встановлено 122 епізоди злочинних діянь.
З числа закінчених кримінальних справ, 40 (61,5 %) – про одержання хабарів, 9 справ за новими статтями КК України (6 – про комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права, 2 – про зловживання впливом та 1 – про одержання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги.
Серед осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних злочинів - 11 посадових осіб місцевого самоврядування, 7 – службовців системи освіти (1 з яких начальник Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації), 1 – заступник керівника Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, 1 – суддя, по 1 працівнику державної виконавчої служби, податкової служби, керівник Львівського обласного управління водних ресурсів, працівник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, службовець управління Держтехногенбезпеки, державний інспектор Головної державної інспекції на автомобільному транспорті у Львівській області, 4 працівники митниці, 5 працівників органів внутрішніх справ, 2 – державних адміністрацій, 5 працівників системи охорони здоров’я, 7 – службових осіб юридичних осіб приватного права, тощо.
Зусилля правоохоронців переорієнтовуються на викриття корупційних злочинів серед посадовців вищих, на території регіону, рангів. Так, за порушеними та скерованими до суду справами до відповідальності притягуються 4 державні службовці 4-ої категорії посад.
Зокрема, на даний час триває судовий розгляд у кримінальній справі щодо начальника обласного управління водних ресурсів, який вимагав та одержав хабар на загальну суму майже 38 тис. грн. за зміну цільового призначення земель водного фонду (ч. 3 ст. 368 КК України). Останньому з 23.01.2012 обрано запобіжний захід – взяття під варту.
Окрім цього, встановлено 2 випадки вчинення корупційних злочинів особами у складі організованих груп.
Так, завдяки скоординованим діям прокуратури області та спецпідрозділу БКОЗ Управління СБУ у Львівській області припинено діяльність організованої злочинної групи з корупційними зв’язками, до складу якої входило 3 особи, у тому числі керівник митного поста та двоє митних брокерів, які систематично вимагали та отримали від підприємців - суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності хабарі за пришвидшення проходження митного оформлення товарів на загальну суму 254 тис. грн.(ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України). На даний час вказана справа розглядається Дрогобицьким міськрайонним судом, на майно підсудніх накладено арешт на загальну суму 825 тис. грн.
Правоохоронцями викрито низку резонасних злочинів, вчинених службовими особами у медичній сфері. Зокрема, спецпідрозділом УБОЗ ГУ МВСУ у Львівській області викрито організовану групу з числа медичних працівників міжрайонної спеціалізованої профпатологічної медико-соціальної експертної комісії Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи, які вимагали та одержали від 75 громадян за встановлення груп інвалідності та відсотків втрати професійної працездатності хабарі на загальну суму 252 тис. грн. На даний час у справі триває судовий розгляд, на майно обвинувчених накладено арешт на загальну суму майже 2 млн. грн.
Набули поширення факти скоєння злочинів з ознаками корупції посадовцями органів місцевого самоврядування, насамперед, щодо вирішення питань у земельній сфері.
За вчинені злочини вказаної категорії до кримінальної відповідальності притягувалися службові особи Семенівської сільської ради Пустомитівського району, Суховільської сільської ради Городоцького району, Крехівської сільської ради Жовківського району, Вільховецької сільської ради Жидачівського району, Івано-Франківської сільської ради Яворівського району, Винниківської міської ради, Сможенської сільської ради Сколівського району.
Через поширення корупційних проявів серед працівників контролюючих органів суттєво послаблено їх вплив на стан погашення недоїмки до бюжетів усіх рівнів.
У травні поточного року прокуратурою області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням податкового інспектора ДПІ у Личаківському районі м. Львова, який отримав хабар у сумі 1 тис. дол. США від комерційної структури обласного центру за невідображення в службових документах виявлених порушень податкового законодавства (ч. 2 ст. 368 КК України). Вироком Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2012 вказаного податківця засуджено за ч. 2 ст. 368 КК України до штрафу в розмірі 17000 гривень з позбавленням права обіймати посади в податкових органах строком на 2 роки.
Прокуратурою Галицького району м. Львова 13.10.2012 порушено кримінальну справу щодо головного державного інспектора праці Територіальної державної інспекції з питань праці у Львівській області за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Встановлено, що останній за непроведення перевірки по заборгованості із виплати заробітної плати працівнику одного з приватних підприємств м.Львова та ненаправлення відповідних матеріалів до органів прокуратури 12.10.2012 одержав хабар від підприємця в сумі 500 дол. США. Вказану кримінальну справу 09.11.2012 скеровано до суду для розгляду по суті. 
На стан протидії корупції вкрай негативно впливає її поширення у правоохоронних органах.
Так, прокуратурою області 25.06.2012 направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням начальника слідчого відділу Золочівського РВ ГУ МВС України у Львівській області у вимаганні та одержанні хабара в сумі 4 тис. дол. США від матері 9-ти дітей жительки с. Підгороднє Золочівського району за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за вчиненння крадіжки. Вироком Золочівського районного суду Львівської області вказаного працівника міліції засуджено на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати службові посади в правоохоронних органах строком на 1 рік 6 місяців.
Слідчим підрозділом прокуратури області провадиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо 2 начальників сектору БНОН територіальних відділів внутрішніх справ та двох підлеглих, у вчиненні ними корупційних злочинів. Усім підозрюваним запобіжним заходом обрано тримання під вартою.
Крім того, до суду направлено кримінальні справи за обвинуваченням у хабарництві двох інспекторів ДАІ Бродівського району, дільничного інспектора міліції Сихівського РВ Львівського міського управління міліції, зловживанні службовим становищем начальника складу озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ, інспектора дозвільної системи Галицького райвідділу міліції м. Львова.
Враховуючи специфіку регіону, значну увагу приділено протидії корупції в митних органах. До суду скеровано 4 кримінальних справи щодо митників.
Актуальною для області залишається проблема, що перешкоджає здійсненню правосуддя та своєчасному поновленню порушених прав людини, наявність фактів корупції у судовій гілці влади.
За матеріалами УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області 01.06.2012 порушено кримінальну справу стосовно одного із суддів суду м. Червонограда за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 375 КК України. Встановлено, що суддя вимагав та одержав хабар в сумі 1,2 тис. дол. США від жителя м. Червонограда за прийняття рішення про накладення мінімального стягнення в адміністративній справі за порушення правил проведення валютних операцій (ст. 162 КУпАП). Вказана кримінальна справа 29.10.2012 скерована до суду для розгляду по суті.
Скеровано до суду справу щодо адвоката, який підбурював особу до давання хабара в сумі 4000 доларів США судді за постановлення рішення у цивільній справі.
У кримінальних справах, розслідуваних упродовж поточного року органами прокуратури області, сума заподіяних збитків корупційними злочинами, становить 1 млн. 724 тис. грн., (з них державним інтересам – 783 тис. грн.), відшкодовано на суму 424 тис. грн., (державним інтересам 418 тис. грн.), накладено арешт на майно на суму 9,6 млн. грн., вилучено майна та цінностей в сумі понад 1 млн. грн., пред’явлено позовів на суму 1,1 млн. грн., (державним інтересам на суму 281 тис. грн.).
Питома вага відшкодування завданих злочинами збитків становить 24,6 % (по Україні 34,6 %), а з урахуванням накладеного арешту на майно та вилучених цінностей - 95 %.
Внаслідок посилення вимогливості, не допущено випадків порушення кримінальних справ за дріб’язковими фактами хабара. Середній розмір одержаного хабара за порушеними справами становить близько 50 тис. грн., а максимальний – понад 250 тис грн. у двох кримінальних справах про злочини з ознаками ОЗГ, та майже 450 тис. грн.
Унаслідок вжитих організаційно-практичних заходів активізовано протидію адміністративно караній корупції.
Зокрема, найбільше фактів вчинення корупційних правопорушень правоохоронцями виявлено в обласному центрі – майже кожне четверте від загальної кількості виявлених по області. Набули поширення порушення вказаної категорії в Золочівському (7, що складає 8,2 %), Мостиському (5, або 5,8 %), в Самбірському та Стрийському (по 3 в кожному, що складає 3,5 %) районах.
За 11 місяців поточного року спеціально уповноваженими суб’єктами складено 85 протоколів про вчинення корупційних правопорушень, з них прокурорами – 34, УСБУ – 31, УБОЗ – 18, ВВБ ДПС – 2.
За результатами розгляду судами області 89 протоколів (14 з них перейшло із залишку минулого року) до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 67 суб’єктів корупційних діянь, серед яких 3 державні службовці (один з яких держслужбовець 4 категорії), 2 держслужбовці 5-7 категорій, 2 посадові особи райдержадміністрацій, 1 працівник судової системи, 10 посадових осіб місцевого самоврядування, 1 депутат сільської ради, 2 посадові особи державної податкової служби, 3 посадові особи державної кримінально - виконавчої служби, 4 – органів внутрішніх справ, 3 службові особи митної служби, 2 – Збройних Сил України, 2 особи, що надають публічні послуги, 7 посадових осіб юридичних осіб публічного права, 4 особи, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права.
Прокуратурою Галицького району м. Львова в лютому поточного року складено протокол про корупційне правопорушення стосовно начальника першого інспекційного відділу (м.Львів) інспекційного департаменту Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (державний службовець 9-го рангу 4-ої категорії посад) за ч.2 ст.172-2 КУпАП. Останній, використовуючи свої службові повноваження, сприяв незаконній діяльності приватного підприємця у сфері ломбардного бізнесу, отримавши за це винагороду у вигляді грошових коштів на суму майже 8 тис.грн.
Галицьким районним судом визнано винним у вчиненні корупційного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу на суму 2,5 тис. грн. з конфіскацією незаконно отриманої грошової винагороди. Крім цього, за вчинення корупційного правопорушення його звільнено із займаної посади.
Найбільше корупційних правопорушень виявлено в бюджетній сфері (11 протоколів, що становить 12,9% від загальної кількості складених).
Так, прокуратурою області 25.05.2012 складено протокол про вчинення корупційного правопорушення  стосовно головного інспектора  відділу митного оформлення №1 митного поста «Мостиська» Львівської митниці  за ч. 2 ст. 172-2 КУпАП. Встановлено, що останній використовуючи своє службове становище, усупереч вимогам діючого митного законодавства, сприяв отриманню неправомірної вигоди громадянином Єремією В.В. у вигляді несплати митних платежів на суму 42,3 тис. грн. Мостиським районним судом вказану особу. визнано винною у скоєнні зазначеного корупційного правопорушення та накладено на нього стягнення у вигляді адміністративного штрафу розміром 2,5 тис. грн. Митні платежі сплачено до бюджету.
Гострою залишається проблема закриття судами проваджень в адміністративних справах вказаної категорії. Так, у 22 випадках (24,7 %) провадження судом закрито, у тому числі у 2 випадках на підставі ст. 22 КУпАП, в 15 – на підставі ст. 247 п. 1 КУпАП, 4 протоколи закрито на підставі ст. 38 КУпАП та 1 протокол – на підставі ст. 253 КУпАП. Однією з причин закриття протоколів про вчинення корупційних адміністративних правопорушень є наявність прогалин у чинному законодавстві.
Неможливість касаційного оскарження рішень апеляційних судів у адміністративних справах також обумовлює закриття провадження у справах. Так, у 7 випадках рішення про закриття провадження у справах приймалось апеляційним судом в адміністративних справах, де судами першої інстанції осіб притягнуто до відповідальності.
Крім цього, однією з причин закриття провадження у 2 адміністративних справах на підставі ст. 22 КУпАП, є нечітке визначення положень цієї статті щодо підстав звільнення особи від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення, що, в свою чергу, призводить до різного підходу при застосуванні цієї норми на практиці.  Допускались випадки закриття провадження в адміністративних справах також у зв’язку з неналежним проведенням перевірки.
Так, апеляційним судом Львівської області 14.03.2012 було скасовано постанову Личаківського районного суду м. Львова та закрито провадження на підставі п. 1 ст. 247 КУпАП (відсутність складу правопорушення) в адміністративній справі стосовно провідного гідролога відділу водних ресурсів та техногенно-екологічної безпеки Львівського обласного управління водних ресурсів, який будучи посадовою особою органів державної влади займався підприємницькою діяльністю (ч. 1 ст. 172-4 КУпАП). При цьому, розгляд справи апеляційним судом усупереч вимогам ст. 250 КУпАП проводився без участі прокурора. У зв’язку з цим, прокуратурою області внесено подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Правоохоронцями виявлено корупційне правопорушення, вчинене працівником апеляційного суду Львівської області. Зокрема, спецпідрозділом БКОЗ УСБУ у Львівській області складено протокол про корупційне правопорушення стосовно помічника судді апеляційного суду, яка за сприяння в прийнятті рішення у цивільній справі одержала грошові кошти в сумі 1,5 тис. грн. Рішенням суду особа визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення і на неї накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 1 020 грн.
Прокуратурою області з метою недопущення росту закритих проваджень у адміністративних справах про вчинення корупційних правопорушень, вжито заходи організаційного характеру, а саме 25.04.2012 проведено розширене засідання колегії прокуратури Львівської області, на якому, зокрема, розглянуто причини закриття проваджень в адміністративних справах про корупційні правопорушення; вивчено судову практику розгляду адміністративних справ про вчинення корупційних правопорушень; скеровано листи, зокрема начальникам ГУ МВС України у Львівській області та УСБУ у Львівській області. Як наслідок, підвищилась якість складених спецпідрозділами та прокурорами протоколів, і з числа складених з травня 2012 року 39-ти протоколів, жодного не закрито провадженням з підстав, передбачених ст.ст. 22, 38, 247 КУпАП.
Із 52 притягнутих до адміністративної відповідальності, які підлягали звільненню із займаних посад, 22 особи звільнено у відповідності до вимог ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ще 23 особи звільнено з інших підстав.
Із 187,8 тис. грн. заподіяних корупційними правопорушеннями збитків відшкодовано 116,5 тис. грн. (62 %), з яких 16,3 тис. грн. відшкодовано за позовами прокурорів. У 20 випадках судом застосовано конфіскацію незаконно одержаної вигоди.
На усунення причин та умов, що сприяють корупційним проявам, прокурорами внесено 57 подань, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 85 службових осіб, скасовано 2 незаконні акти, прийняті у зв’язку з вчиненням корупційних правопорушень.
У сфері протидії організованій злочинності правоохоронними органами  скеровано до суду 10 кримінальних справ про 150 злочинів, що були вчинені 61 особою в складі організованих угруповань. Із загальної кількості органами СБУ викрито – 2 ОГ, МВС – 8 організованих угруповань, у тому числі 4 – підрозділом УБОЗ. Органами податкової міліції організовані групи не викривались.
Знешкоджено одну злочинну організацію. Так, направлено до суду кримінальну справу за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 357 ч. 2 ст. 366 КК України щодо членів злочинної організації до складу якої увійшли 25 осіб, 15 з яких арештовані. Серед них, службові особи кредитних спілок «Християнська злагода» та «Надія», які протягом 2006-2010 років розікрали кошти вкладників на загальну суму понад 100 млн. грн.
Також скеровано до суду кримінальну справу за ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 263 ч. 3 ст. 309 КК України щодо озброєної банди, в кількості 5 осіб, яка протягом 2009-2011 років на території Львівщини вчинила 10 розбійних нападів на житло громадян та заволоділа майном і коштами на суму майже 2 млн. грн. На даний час триває судове слідство.
Всього злочинами цієї категорії завдано збитків на суму 183 млн. грн., з яких відшкодовано 99 млн. грн. Питома вага відшкодування зросла до 54,3 %.
На особливому контролі перебуває стан законності при провадженні досудового слідства слідчими органів прокуратури.
Так, слідчими органів прокуратури області закінчено 344 кримінальні справи, з обвинувальними висновками до суду скеровано 311 кримінальних справ. З них: 181у сфері службової діяльності, з яких 69 – за фактами зловживання владою або службовим становищем за ст. 364 КК України, 11 – за фактами перевищення влади або службових повноважень за ст. 365 КК України, 47 - за фактами службової недбалості за ст. 367 КК України.
Прокуратурою Галицького району м. Львова завершено досудове слідство та скеровано до суду кримінальну справу про обвинувачення реєстратора обласного комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» за ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України, яка незаконно оформила право власності на нежитлові приміщення вартістю 925 тис. грн., які фактично перебували в комунальній власності в особі управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради, чим спричинила державним та громадським інтересам істотну шкоду. Заподіяні злочинами збитки в сумі 925 тис. грн. відшкодовані.  
Органами прокуратури області у поточному році вживались заходи щодо активізації роботи з виявлення та розслідування злочинів у сферах бюджетних та земельних правовідносин, оплати праці, в органах управління та місцевого самоврядування, правоохоронних органах.
Зокрема, до суду упродовж 2012 року скеровано 31 кримінальну справу про злочини, вчинені у сфері земельних правовідносин, 28 – у бюджетній сфері.
Так, прокуратурою Шевченківського району м. Львова завершено досудове слідство у кримінальній справі про обвинувачення працівника відділу земельних ресурсів одного з районів Львівської області за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), який, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, за відсутності технічної документації, складав та підписував довідки «Про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки», «Про обмеження та обтяження на використання земельної ділянки», що у подальшому призвело до незаконного переоформлення права власності на земельні ділянки та незаконної видачі державного акта на право власності на земельні ділянки, що належать Львівській міській раді, загальною вартістю 5 508 тис. грн. У вказаній справі, з метою забезпечення відшкодування збитків, заявлено цивільний позов на суму 5 508 тис. грн.
Протягом року закінчено 56 кримінальних справ про злочини проти трудових та інших особистих прав і свобод громадян, у тому числі 13 – щодо невиплати заробітної плати.
Зокрема, прокуратурою м. Львова скеровано до суду кримінальну справу про обвинувачення керівника одного з підприємств м. Львова за ч. 1 ст. 175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства), який, при надходженні протягом січня – вересня 2011 року на рахунки товариства грошових коштів в сумі 128 668 000 грн., умисно не виплатив 725 працівникам заборговану заробітну плату в сумі 1 955 819 грн., а отримані грошові кошти витратив на господарські потреби підприємства. У ході досудового слідства заборговану заробітну плату виплачено працівникам.
У поточному році порушено 6 кримінальних справ стосовно працівників міліції за фактами застосування насильства до громадян, 4 з яких з обвинувальними висновками скеровано до суду.
Зокрема, слідчим відділом слідчого управління прокуратури області закінчено досудове слідство у кримінальній справі, порушеній 25.04.2012 прокуратурою області стосовно працівників роти міліції УДСО при ГУМВС України у Львівській області П., Б., П-и., Л. та П-а., які перевищили службові повноваження, що супроводжувалося застосуванням насильства до С. та  С-а., за ч. 2 ст. 365 КК України та працівника роти міліції УДСО при ГУМВС України у Львівській області З. за ч. 2 ст. 367 КК України.
Вироком Сихівського районного суду м. Львова зазначених осіб визнано винними у вчиненні вказаних злочинів та засуджено до різного виду покарань.
Упродовж року до суду скеровано низку актуальних справ, у яких встановлено збитки понад 1 млн. грн.
Так, слідчим відділом слідчого управління прокуратури області направлено до суду  кримінальну справу про обвинувачення керівника відділення одного з комерційних банків за ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України (перевищення службових повноважень, службове підроблення), який, знаючи про заборону на здійснення будь-яких операцій, перевищуючи свої службові повноваження,  погасив кредитну заборгованість депозитними коштами та вилучив нежитлові будівлі з іпотеки, на загальну суму 2 млн. 777 тис. грн., чим заподіяв істотну шкоду інтересам держави в особі Національного Банку України. З метою забезпечення відшкодування збитків на майно обвинуваченого накладено арешт на суму 2,7 млн. грн.
Загалом за направленими до суду слідчими органів прокуратури області кримінальними справами встановлено збитків на суму 150 млн. 859 тис. грн., відшкодовано 57 млн. 17 тис. грн., пред’явлено позови на суму 85 млн. 038 тис. грн. Стан відшкодування збитків, заданих інтересам держави та територіальним громадам характеризується наступним чином:
 
У зв’язку із набранням чинності нового Кримінального процесуального кодексу України з 19.11.2012 на даний час в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано загалом 114 кримінальних проваджень, з них: 1 скеровано до суду, 34 закрито, 23 об’єднано, 56 перебуває в залишку.
Забезпечуючи виконання конституційної функції щодо підтримання державного обвинувачення в судах, прокуратура області спрямовує свою діяльність на додержання конституційних прав громадян під час судового розгляду кримінальних справ, невідворотність покарання за вчинення злочинів, поновлення порушених прав та законних інтересів громадян і  держави.
Упродовж 2012 року забезпечено участь у судовому розгляді 9 347 кримінальних справ, з них у попередньому розгляді – 4 611, з постановленням вироків – 4 045, у тому числі у 176 – злочини вчинено неповнолітніми, 54стосуються корупційних діянь, 9 – щодо злочинів, скоєних організованими групами або злочинними організаціями, 3 – про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 9 – щодо злочинів, пов’язаних з порушенням земельного законодавства.
Внаслідок обґрунтованого реагування прокурорів в апеляційному порядку скасовано та змінено незаконні вироки стосовно 362 осіб, постанови судів першої інстанції, у тому числі про скерування кримінальних справ для додаткового розслідування щодо 73 осіб, а також Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ за наслідками розгляду касаційних скарг прокурорів визнано неправосудними рішення у кримінальних справах стосовно 38 осіб.
Державні обвинувачі не залишаються сторонніми спостерігачами, займають послідовну та принципову позицію у реагуванні на призначення судами  покарань, які не відповідають тяжкості скоєних злочинів. Саме з цих підстав за апеляціями прокурорів скасовано незаконні вироки місцевих судів стосовно 49 осіб.
Також прокуратурою області вживаються заходи до недопущення порушень конституційних прав громадян при здійсненні кримінального судочинства. Завдяки послідовній та принциповій позиції державних обвинувачів скасовано  незаконні виправдувальні вироки стосовно 15 осіб, з яких кримінальні справи щодо 14 осіб скеровано на новий судовий розгляд.
Прокуратурою області упродовж поточного року вжито певні заходи  щодо дотримання конституційних прав та свобод громадян, належного здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
Так, органами прокуратури області здійснюється нагляд за додержанням законів у регіональному управлінні ДПтС України Львівської області, Львівському слідчому ізоляторі, 6 установах виконання покарань та 1 виховній колонії, арештному домі при Львівському слідчому ізоляторі.
Крім того, об’єктами нагляду органів прокуратури області на даному напрямі є 73 кімнати для затриманих і доставлених чергових частин та 21 ізолятор тимчасового тримання органів внутрішніх справ.
Функціонування частини кімнат для затриманих і доставлених та ІТТ органів внутрішніх справ (ОВС) області у зв'язку з невідповідністю умов тримання громадян за втручання органів прокуратури області (ІТТ Миколаївського РВ ГУ МВС України, кімнати для затриманих та доставлених Кам’янка-Бузького, Пустомитівського РВ, Червоноградського МВ, лінійних відділів на станціях «Стрий» та «Львів» УМВС України на Львівській залізниці, лінійному відділі в аеропорту «Львів» ГУ МВС України у Львівській області) призупинено.
Водночас, згідно  з постановами міжміськрайпрокурів області призупинено діяльність 29 кімнат для затриманих та доставлених ГУ МВС України у Львівській області. Зокрема, Шевченківського РВ (3), Сихівського РВ (3), Бориславського МВ (2), Моршинського МВМ (2), Жовківського РВ (2), Сколівського РВ (2), Старосамбірського РВ (2), Городоцького РВ (2), Буського РВ (2), Бродівського РВ (2),  Мостиського РВ (2), Перемишлянського РВ (2), Кам’янка-Бузького РВ (1), Самбірського МВ (1), Залізничиного РВ ЛМУ (1), а також призупинено діяльність 3 ІТТ (Трускавецького МВ та Бродівського і Городоцького РВ).
Станом на 01.12.2012 відновлено роботу 10 кімнат для затриманих та доставлених. Зокрема, Сихівського РВ ЛМУ, Червоноградського МВ (2), Пустомитівського РВ (2) та ЛВ на станції Львів (3), які приведені у відповідність до Європейської конвенції проти катувань (ЄКПП).
Крім цього, органи прокуратури області здійснюють нагляд за додержанням кримінально-виконавчого законодавства в 32 підрозділах кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України, 30 підрозділах державної виконавчої служби, відділеннях із звичайним наглядом комунального закладу «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» та обласного комунального закладу «Психіатрична лікарня Миколаївського району», обласних управліннях ГУ МВС, юстиції та МОЗ.
Усього за одинадцять місяців 2012 року органами прокуратури області на ділянці нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру внесено 528 документів прокурорського реагування (451 – 2011), за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 399 осіб (339 – 2011).
Органами прокуратури області вжито певних заходів щодо забезпечення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні примусових заходів, які обмежують особисту свободу громадян.
Так, під час здійснення нагляду за додержанням законів при поміщенні та утриманні осіб в ізоляторах тимчасового тримання внесено 50 документів прокурорського реагування (55 – 12 міс. 2011 року), 40 посадових осіб притягнуто до різних видів  відповідальності (45 – 12 міс. 2011 року).
Завдяки принциповій позиції органів прокуратури області, вдалось значно зменшити кількість осіб, які утримувались в КЗД чергових частин ОВС понад 3 години та понад 1 добу, однак повністю уникнути таких фактів не вдалось. Так, упродовж 11 місяців 2012 року, незважаючи на відсутність належних умов тримання, в кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин міськрайвідділів ГУ МВС України у Львівській області утримувалося понад 3 години 392 особи (1 024 – 11 міс. 2011) та понад 1 добу – 127 громадян (241 – 11 міс. 2011).
У поточному році органами прокуратури області проведені  перевірки стану медико-санітарного та матеріально-побутового забезпечення в ізоляторах тимчасового тримання та кімнатах доставлених чергових частин, дотримання конституційних прав громадян при поміщенні їх у кімнати для доставлених та спеціальні установи міліції, вжито дієві заходи на усунення виявлених порушень.
Також, прокуратурою області внесено узагальнююче подання начальнику ГУ МВС України у Львівській області про усунення порушень законодавства з питань дотримання конституційних прав громадян під час їх перебування в кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин, спеціальних установах ГУ МВС України у Львівській області, до відповідальності притягнуто 9 службових осіб.
Питання стану дотримання конституційних прав громадян під час їх перебування в кімнатах для доставлених чергових частин, спеціальних установах ГУ МВС України у Львівській області, Львівському слідчому ізоляторі та установах виконання покарань УДПтС України Львівської області обговорено на розширеному засіданні колегії прокуратури Львівської області 25.04.2012, а також 21.11.2012 на міжвідомчій нараді при заступнику прокурора області за участі заступника голови Львівської обласної державної адміністрації, керівництва ГУ МВС України у Львівській області та УДПтС України у Львівській області.
Крім цього, міськміжрайпрокурорами протягом 11 місяців 2012 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року проведено певну роботу на ділянці нагляду за додержанням законів підприємствами, установами та організаціями при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також при проведенні індивідуально-профілактичної роботи з засудженими до таких покарань секторами дільничних інспекторів міліції.
Так, 12.12.2012 на даному напрямку наглядової діяльності внесено 85 документів реагування (96 – 12 міс. 2011 року), за результатами їх розгляду до відповідальності притягнуто 92 особи (113 – 12 міс. 2011 року).
Ефективнішим лише став нагляд за додержанням кримінально-виконавчого законодавства в КВІ УДПтС України Львівської області.
Зокрема, якщо за 2011 рік до дисциплінарної відповідальності притягнуто 20 службових осіб при 129 внесених документах прокурорського реагування, то за звітний період поточного року – 23 особи при 103 внесених документах реагування.
На ділянці нагляду за додержанням законодавства відділами державної виконавчої служби при виконанні покарань у виді штрафу та конфіскації майна органами прокуратури області внесено 16 документів прокурорського реагування за результатами яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто всього 9 осіб (12 міс. 2011 – 47 та 18).
В ході нагляду за додержанням законів у Львівському слідчому ізоляторі УДПтС України у Львівській області у поточному році внесено 29 документів прокурорського реагування (27 – 12 міс. 2011 року), за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 10 осіб (8 – 12 міс. 2011 р.).
На території області розташовано 7 установ виконання покарань, зокрема: Миколаївська ВК № 50 – мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання; Дрогобицька ВК № 40 – середнього рівня безпеки для осіб, вперше засуджених до позбавлення волі, Личаківська ВК № 30, Держівська ВК № 110 та Львівська ВК № 48 – середнього рівня безпеки для осіб, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, Сокальська ВК № 47 – максимального рівня безпеки, Самбірська виховна колонія.
Завдяки вжитим заходам станом на 12.12.2012 в установах виконання покарань області та Львівському слідчому ізоляторі не допущено масових безладів, захоплення заручників та інших тяжких злочинів.
Станом на 12.12.2012 в Львівському СІЗО, який є місцем попереднього ув’язнення, всупереч вимогам ст.ст. 87, 150 КВК України продовжують перебувати 44 засуджених до довічного позбавлення волі, в т.ч. 38 осіб, які прибули з СВК № 47.
На усунення порушень з цього приводу прокуратурою області за вказаний період внесено 5 документів прокурорського реагування, в тому числі подання Голові Державної пенітенціарної служби України.
При цьому, органами прокуратури області, які здійснюють безпосередній нагляд за дотриманням кримінально-виконавчого законодавства в установах УДПтС України у Львівській області, на усунення виявлених порушень внесено  164 документи реагування, за результатами яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 118 службових осіб.
Нагальною проблемою є те, що облаштування кімнат для затриманих та доставлених чергових частин міськрайвідділів ГУ МВС України у Львівській області не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства. Із 73 кімнат для затриманих та доставлених чергових частин міськрайвідділів ГУ МВС України у Львівській області (в тому числі 6 на транспорті), майже у половині з них умови тримання є неналежними, у них відсутні туалети (38 %), питна вода (23 %), примусова вентиляція (47 %), природне освітлення (48 %).  
 Усього з 73 кімнат для затриманих та доставлених відповідають вимогам ЄКПТ лише 24.
Проблемним залишається питання погашення заборгованості перед звільненими засудженими, яка виникла за минулі роки. Динаміка заборгованості свідчить про те, що вона суттєво зменшується. Станом на 01.12.2012 в установах виконання покарань області має місце заборгованість по заробітній платі перед звільненими засудженими минулих років, яка виникла за період 1999-2007 років і становить 93,2 тис. грн. Дана заборгованість має тенденцію до зменшення, оскільки станом на 01.11.2012 становила – 149 грн., на 01.01.2012 – 225,2 тис. грн., на 01.11.2011 – 331,3 тис. грн.
Існує також проблема працевлаштування засуджених, які мають виконавчі листи. Всього в установи виконання покарань Львівської області надійшло для виконання 1 504 виконавчих листи на суму 12 788,9 тис. грн. стосовно 770 засуджених, з яких працевлаштовано тільки 71 засуджений. При цьому, у пенітенціарних закладах області працевлаштовуються засуджені, які не мають виконавчих листів. Таких серед усіх працевлаштованих є більше 88 %. Такий стан залучення засуджених, що мають виконавчі листи, до праці не дає можливості відшкодувати збитки, завдані злочинами.
Наявна заборгованість установ перед позивачами по утриманих, але не перерахованих коштах минулих років, на загальну суму 1 256,5 тис. грн., в тому числі по сплаті аліментів на суму – 141 тис. грн.
Однак, як показали перевірки, вказана заборгованість має тенденцію до зменшення внаслідок систематичного щомісячного часткового погашення боргу, оскільки на 01.07.2012 складала – 1 279,1 тис. грн. (аліменти 143,9 тис. грн.), на 01.01.2012 – 1 299,7 тис. грн. (аліменти 149,1 тис. грн.). Заборгованість виникла за період 1999-2007 років.
При загальнодержавній тенденції до зниження рівня рецидивної злочинності на 6% в області відбулося її зростання на 32,1% (28-37).
Таке становище обумовлене, у першу чергу тим, що кримінально-виконавчими інспекціями області, керівництвом органів внутрішніх справ та управлінням Державної пенітенціарної служби України у Львівській області не вжито достатніх заходів по виконанню кримінально-виконавчого законодавства щодо осіб, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, що, у свою чергу, створює передумови для росту рецидивної злочинності.
Проведеними перевірками з’ясовано, що причинами вчинення повторних злочинів є неналежна індивідуально-профілактична робота як з боку працівників кримінально-виконавчих інспекцій, так і дільничних інспекторів міліції. Всупереч ст.ст. 13, 163 КВК України інспекторами кримінально-виконавчих інспекцій неналежно здійснюється робота щодо контролю за поведінкою засуджених осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням і виконання ними обов’язків протягом іспитового терміну за місцем проживання таких осіб.
Ще однією проблемою є залишення в Львівському СІЗО для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. Так, на 13.06.2012 в Львівському слідчому ізоляторі, який є місцем попереднього ув’язнення, всупереч вимогам ст.ст. 87, 150 КВК України, перебувають 44 засуджених до довічного позбавлення волі (у тому числі, 38 осіб, які прибули в СІЗО після пожежі з Сокальської ВК № 47).
Також проблемним є питання подальшого (після наслідків пожежі 27.03.2012) функціонування Сокальської ВК №47, як колонії максимального рівня безпеки, оскільки за наслідками руйнування частини колонії наявні площі не дозволяють належним чином розмістити засуджених  з дотриманням  їх прав. З даного приводу прокуратурою скеровано подання на ім’я голови ДПтС України з вимогою вжити заходів щодо усунення порушень закону та вирішити питання про подальше функціонування СВК № 47 як колонії максимального рівня безпеки.
Прокуратурою Львівської області вжито організаційних і практичних заходів, спрямованих на удосконалення роботи з розгляду звернень громадян.
Так, впродовж поточного року в органи прокуратури Львівської області надійшло усього 23 453 звернення громадян, з яких вирішено – 14 639.
Водночас, в інші відомства направлено для розгляду 8 308 звернень проти 6 760 у минулому році, що свідчить про збільшення кількості звернень, вирішення яких не входить до компетенції органів прокуратури.
При цьому, однією з причин надходження численних звернень до прокуратури області є неякісний розгляд первинних звернень в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, органах контролю, а також на підприємствах, установах та організаціях, в окремих випадках – неуважне ставлення до людських проблем.
З загальної кількості вирішених органами прокуратури області звернень, задоволено – 419, з них, найбільше, з питань правозахисної діяльності – 261, представництва інтересів громадян та держави в суді – 37 тощо.
Так, заслуговують на увагу вирішені колективні звернення мешканців вулиці Кримської у м. Львові з приводу дотримання вимог земельного та природоохоронного законодавства. В ході перевірки з’ясовано, що надання дозволу на розроблення детального плану території району забудови на вул. Кримській, а також подальша забудова вказаної земельної ділянки, є незаконною, оскільки таку заплановано на землях природно-заповідного фонду, а саме в межах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення парк «Снопківський» загальною площею 36,36 га.
За результатами розгляду звернень, а також враховуючи те, що Львівською міською радою протест прокурора своєчасно не розглянуто, 05.12.2012 прокуратурою області у Львівський окружний адміністративний суд пред’явлено позов до виконавчого комітету Львівської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 26.10.2012 № 737 «Про розроблення детального плану території району забудови на вул. Кримській».
Для забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та галузевого наказу Генерального прокурора України від 18.05.2012 № 14гн керівництвом прокуратури області, прокурорами міст, районів і міжрайонними прокурорами вживались відповідні заходи.
Відповідно до вимог ст. 15 Закону, проводиться робота по оприлюдненню обов’язкової публічної інформації на Інтернет-сайті прокуратури області.
На виконання вимог Закону, вживалися заходи до належної організації своєчасного розгляду запитів на інформацію.
Упродовж 2012 року до органів прокуратури Львівської області надійшло 230 інформаційних запитів на отримання публічної інформації, з них до апарату прокуратури області – 103. Розглянуто 177 запитів, апаратом – 77. За належністю іншим розпорядникам інформації надіслано 53 запити, апаратом – 26, з яких 27 – підпорядкованим прокурорам. За результатами розгляду запитів надано інформацію на 127 запитів, апаратом – 51; по 3 – відмовлено, апаратом – по 2; роз’яснення надано по 47 запитам, апаратом – по 24. Випадків порушення терміну розгляду запитів не допущено.
У міських та районних прокуратурах найчастіше запитувалась інформація з питань правозахисної діяльності – 64, в апараті прокуратури області – з питань досудового слідства – 22. Питань представництва інтересів громадян та держави в суді стосувались 11 запитів (в апараті – 6); підтримання державного обвинувачення – 3, (в апараті – 2); організаційно-розпорядчої діяльності – 8 (в апараті – 2); кадрових питань – 1; інших питань – 61 (в апараті – 32).
Більшість запитів до апарату подається представниками засобів масової інформації. Від них надійшло 47 запитів, від фізичних осіб – 35, від громадських організацій та об’єднань – 21.
Поштовим зв’язком надійшло 27 запитів, а електронною поштою – 42. Прийнято на особистому прийомі 22 запити, а ще 12 запитів надійшло факсимільним зв’язком.
До 7 прокуратур інформаційні запити не надходили (міст Борислава, Трускавця, Бродівського, Жовківського, Перемишлянського, Старосамбірського районів, Миколаївської міжрайонної прокуратури).
Прокуратурою Львівської області постійно вживаються заходи щодо забезпечення дотримання  в діяльності органів прокуратури принципу гласності, інформування органів влади, громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення. При цьому першочергове значення надається висвітленню результатів діяльності, які реально вплинули на зміцнення законності та правопорядку, на поновлення прав громадян та захист інтересів держави.
Зокрема, упродовж року працівниками прокуратури Львівської області в засобах масової інформації здійснено близько 2 490 виступів.
Крім цього, в прокуратурі Львівської області створено авторську програму «Територія права», яка щотижнево транслюється в ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії. У вказаній програмі висвітлюється робота органів прокуратури з усіх напрямів прокурорської діяльності. Протягом звітного періоду в ефір вийшло 25 програм.
 
Пропоную врахувати в роботі наведені в інформації актуальні для регіону питання та проблеми.
 
 
Прокуратура Львівської області                                                       
 

кількість переглядів: 3170