Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

31.08.2016 Начальник відділу інформаційних технологій прокуратури Львівської області (категорія Б)

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення посади начальника відділу інформаційних технологій прокуратури Львівської області (категорія «Б»)
 
Посадові обов’язки
організація роботи із забезпечення безперебійної роботи інформаційних систем, ір-телефонії, відеоконференцзв'язку, електронної пошти, серверів, робочих станцій та периферійного обладнання, підтримки баз даних у діяльності органів прокуратури Львівської області та забезпечення виконання завдань, покладених на відділ інформаційних технологій
Умови оплати праці
Посадовий оклад - 6203,00 грн.;
- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році;
- надбавка за вислугу років та премії (у разі встановлення) згідно Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
копія паспорта громадянина України;
письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, резюме у довільній формі;
письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
копія (копії) документа (документів) про освіту;
заповнена особова картка встановленого зразка;
декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік
Строк подання документів: 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах прокуратури Львівської області та Національного агентства з питань державної служби, до 16 год.
Дата, час і місце проведення конкурсу
31 серпня 2016 року, 15 год., прокуратура Львівської області, 79000, проспект Шевченка, 17-19, м. Львів
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Черник Віталій Зенонович, 032-235-83-73, 032-235-84-01, [email protected]
Вимоги до професійної компетентності
I
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1
Освіта
Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра (спеціаліста)
2
Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3
Володіння мовами
Вільне володіння державною мовою
II
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
1
Освіта
Вища (відповідного професійного спрямування)
2
Володіння мовами
Знання англійської мови середній і вищий рівень
3
Знання законодавства
Конституція України; Закон України «Про Державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про прокуратуру»; Закон України «Про інформацію»; Положення про захист інформації від витоку технічними каналами на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв’язку України від 19.06.2015р. №023; Положення про технічний захист в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27.09.1999р. №1229/99; Інструкція з діловодства в органах прокуратури; наказ Генерального прокурора України №142 від 08.04.2016
4
Професійні знання
відповідно до посади з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регламентують діяльність бюджетної установи у сфері інформатизації, інформаційних технологій та захисту інформації;
знання апаратної частини серверів, робочих станцій та периферійного обладнання;
забезпечення безперебійної роботи серверів, робочих станцій та периферійного обладнання;
володіння методами побудови системи віртуалізації на програмному середовищі VmWareі принципами адміністрування серверного та активного мережевого обладнання Cisco, Mikrotik, робочих станцій; досвід підтримки великих програмних продуктів не менше 2 років; професійні знання Windows 7-10, Windows Server 2008-2014, VmWare ESX Server 5.0-6.0, VmWareVeem, , Ubuntu Server 12, FreeBSD 8-10, CentOS 5-7, MsSQL2008-2012, офісних програм MsOffice2007-2016, володіння методами побудови та адміністрування систем ІР телефонії на базі сервера Asterisk 5.0-6.0,у віртуальному середовищі VmWare;
володіння знаннями побудови роботи сервера домену та поштових серверів;
володіння знаннями організації та підтримки баз даних програм БестПро, 1С та нормативно-правових баз даних Ліга Закон, Нормативні акти України
5
Лідерство
ведення ділових переговорів;
вміння обґрунтувати власну позицію;
досягнення кінцевих результатів
6
Прийняття ефективних рішень
вміння вирішувати комплексні завдання;
ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
вміння працювати з великими масивами інформації;
вміння працювати при багатозадачності;
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів
7
Комунікації та взаємодія
вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
відкритість
8
Впровадження змін
реалізація плану змін;
здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
оцінка ефективності здійснених змін
9
Управління організацією роботи та персоналом
організація і контроль роботи;
управління проектами;
управління якісним обслуговуванням;
вміння працювати в команді та керувати командою;
мотивування;
оцінка і розвиток підлеглих;
вміння розв’язання конфліктів
10
Особистісні компетенції
ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань;
відповідальність, неупередженість та об’єктивність;
правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість, самовідданість;
системність і самостійність в роботі; уважність; наполегливість;
орієнтація на саморозвиток; привітність, вміння ладити з людьми, дисциплінованість, старанність; вміння працювати в стресових ситуаціях
       
 

кількість переглядів: 999