Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

06.09.2017 Начальника режимно-таємної частини прокуратури Львівської області (категорія Б)

У М О В И
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «Б» – начальника режимно-таємної частини
прокуратури Львівської області
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
-         здійснює загальне керівництво діяльністю режимно-таємної частини;
-         організовує роботу режимно-таємної частини згідно з поточними планами заходів охорони державної таємниці та подання річних звітів до Управління СБ України у Львівській області, Генеральної прокуратури України;
-         готує документи для отримання прокуратурою області дозволу (ліцензії) на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;
-         розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх дотриманням під час проведення всіх видів робіт з матеріальними носіями секретної інформації, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифа секретності або розсекречення  матеріальних носіїв інформації;
-         розробляє і подає на затвердження прокурору області інструкції, положення та інші організаційно-методичні документи, що регламентують діяльність,  пов’язану із забезпеченням режиму секретності в прокуратурі області;
-         подає прокурору області на розгляд документи та кореспонденцію, що надходять на його адресу, а також пропозиції з питань удосконалення діяльності режимно-таємної частини;
-         формує на підставі пропозицій керівників структурних підрозділів, наказів Генерального прокурора України та прокурора області номенклатуру посад працівників прокуратури області, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці; 
-         готує документи на допуск до державної таємниці працівникам прокуратури області відповідно до номенклатури посад, а також проекти наказів про надання та припинення їм доступу до державної таємниці;
-         складає номенклатуру секретних справ;
-         організовує і веде секретне діловодство та архівне зберігання секретних документів;
-         бере участь у роботі експертної комісії з питань державної таємниці прокуратури області, зокрема складає протоколи, акти, описи, готує проекти рішень;
-         організовує знищення матеріальних носіїв секретної інформації;
-         проводить перевірки стану та організації роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в структурних підрозділах,  підпорядкованих прокуратурах;
-         порушує питання щодо призначення службового розслідування за фактами втрати матеріальних носіїв секретної інформації, проводить у встановленому порядку службові розслідування та вимагає від працівників письмові пояснення щодо фактів втрати зазначеної інформації, а також інших порушень режиму секретності;
-         організовує навчання працівників, діяльність яких пов’язана з державною таємницею;    
-         забезпечує організацію проведення стажування в режимно-таємній частині головних спеціалістів з питань захисту державної таємниці місцевих прокуратур області;
-         здійснює контроль за виконанням вимог інструкцій, положень, правил, наказів та вказівок щодо ведення секретного діловодства.
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 6500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, надбавка у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроковість призначення на посаду.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
-         копія паспорта громадянина України;
-         письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМ України від 25.03.2016 № 246, резюме у довільній формі;
-         письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
-         копія (копії) документа (документів) про освіту;
-         заповнена особова картка встановленого зразка;
-         посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
-         декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік
Строк подання документів: 17 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби - до 18.00 год. 21 вересня 2017 року.
Місце, час і дата проведення конкурсу
прокуратура Львівської області,                       м. Львів, проспект Шевченка, 17-19, 15.00 год., 28 вересня 2017 року.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Черник Віталій Зенонович, 032-235-83-73, 032-235-84-01,[email protected].
 
 
 
Кваліфікаційні вимоги
1.  
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра (спеціаліста).
2.    
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3.    
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою.
 
Професійна компетентність
1.  
Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра (спеціаліста).
2.    
Професійні чи технічні знання
відповідно до посади з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регламентують діяльність пов’язану з державною таємницею.
3.    
Спеціальний досвід роботи
досвід роботи у сфері охорони державної таємниці не менше 1 року, досвід роботи щодо управління персоналом.
4.    
Знання сучасних інформаційних технологій
володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або
з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office.
5.    
Особистісні якості
вміння обґрунтовувати власну позицію;
вміння вирішувати комплексні завдання;
здатність до співпраці та налагодження партнерської взаємодії, відкритість;
наполегливість;
орієнтація на саморозвиток;
привітність, вміння ладити з людьми, старанність.
 
Професійні знання
1.
Знання законодавства
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про прокуратуру»;
Закон України «Про державну таємницю»;
Закон України «Про інформацію»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації».
2.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Інструкція з діловодства в органах прокуратури, затверджена наказом Генеральної прокуратури від 24.02.2016 № 103 (із внесеними змінами);
Порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, затверджених постановою КМУ від 18.12.2013 № 939,
інші нормативно-правові акти (акти Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази та вказівки Генерального прокурора України, прокурора області та нормативні документи, що регламентують діяльність пов’язану з державною таємницею).
 
 
 

кількість переглядів: 2138