Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

04.01.2018 Начальника відділу документального забезпечення прокуратури Львівської області (категорія "Б")

У М О В И
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б" – начальника відділу документального забезпечення прокуратури Львівської області
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
організовує належну роботу відділу;
здійснює перевірки стану організації діловодства у структурних підрозділах апарату прокуратури області, місцевих прокуратурах та надає їм практичну допомогу;
проводить стажування керівників та спеціалістів служби діловодства місцевих прокуратур та структурних підрозділів;
веде облік вхідної, внутрішньої та вихідної кореспонденції відділу у відповідних книгах обліку та в ЄССА;
організовує складання номенклатури справ відділу та забезпечує надання номенклатури справ структурними підрозділами та місцевими прокуратурами для складання зведеної номенклатури справ прокуратури області, передачі її для розгляду та погодження експертній комісії прокуратури області, експертно-перевірній комісії Державного архіву Львівської області та для затвердження прокурору області;
готує зведення про документообіг вхідних, внутрішніх та вихідних документів відділу, апарату прокуратури області та місцевих прокуратур;
здійснює розподіл номерів наглядових проваджень між структурними підрозділами апарату прокуратури області;
організовує роботу щодо проведення структурними підрозділами та місцевими прокуратурами описів справ постійного, тривалого, тимчасового зберігання та з особового складу для складання зведених описів справ;
веде книги обліку документів і видань з грифом «Для службового користування»;
організовує перевірку наявності та фізичного стану документів і справ з грифом «Для службового користування»;
веде табель обліку робочого часу працівників відділу;
складає перелік індексів структурних підрозділів прокуратури області тощо
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 7750 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за інтенсивність, премія - за наявності достатнього фонду оплати праці
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
 
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
копія паспорта громадянина України;
письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, резюме у довільній формі;
письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
копія (копії) документа (документів) про освіту;
заповнена особова картка встановленого зразка;
посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Строк подання документів: 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби - до 18 години 19 січня 2018 року
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
24 січня 2018 року, 15 год., прокуратура Львівської області, м. Львів, проспект Шевченка, 17-19
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Черник Віталій Зенонович,
(032)-235-83-73, (032)-235-84-01,
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1.
Освіта
вища за освітнім ступенем не нижче магістра (спеціаліста)
 
2.
Досвід роботи
досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
 
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
 
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1.
Лідерство
ведення ділових переговорів;
вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
досягнення кінцевих результатів
 
2.
Прийняття ефективних рішень
вміння вирішувати комплексні завдання;
ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
вміння працювати з великими масивами інформації;
вміння працювати при багатозадачності;
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів
 
3.
Комунікації та взаємодія
 
вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
відкритість
4.
Впровадження змін
реалізація плану змін;
здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
оцінка ефективності здійснених змін
 
5.
Управління організацією роботи та персоналом
організація і контроль роботи;
управління проектами;
управління якісним обслуговуванням;
вміння працювати в команді та керувати командою;
мотивування;
оцінка і розвиток підлеглих;
вміння розв’язання конфліктів
 
6.
Особистісні компетенції
ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань;
уважність;
наполегливість;
вміння працювати в стресових ситуаціях
дисципліна і системність;
самоорганізація та орієнтація на розвиток;
дипломатичність та гнучкість;
незалежність та ініціативність;
орієнтація на обслуговування
 
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1.
Знання законодавства
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про прокуратуру»;
Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
Закон України «Про захист персональних даних»;
Закон України «Про державну таємницю»
 
2.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Інструкція з діловодства в органах прокуратури України;
Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України;
Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України;
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
 
     
 
         
 

кількість переглядів: 1240