04.03.2019 Спеціаліста Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області (категорія В)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття  вакантної посади
державної служби  категорії «В» –
спеціаліста Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області
 
 
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
    ведення діловодства у місцевій прокуратурі;
    ведення обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів;
    реєстрація вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції в Системі електронного документообігу в органах прокуратури (далі - СЕД);
    підготовка зведення про документообіг;
    прийом та передавання документів факсом, електронною поштою;
оформлення вихідних документів і своєчасна їх передача для відправки;
    ведення та облік документів з грифом ДСК;
    реєстрація, зберігання та використання документів справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію.
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 3524 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду        
Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
    Копія паспорта громадянина України;
    Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
    Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
    Копії документів про освіту;
    Заповнена особова картка встановленого зразка;
    Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
    Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
    Строк подання документів:                                 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах прокуратури Львівської області та Національного агентства України з питань державної служби, до 18:00 год.  19 березня 2019 року.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
Дрогобицька місцева прокуратура,              Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шевченка, 29
о 10 год. 00 хв., 26 березня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення  конкурсу
Подставек Едуард Збігнєвич,
тел. (032244) 31-966,
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта
    вища за освітнім ступенем не нижче молодший бакалавр або бакалавр
2. Досвід роботи
    не потребує
3. Володіння державною мовою
    вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань
    Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати;
    адаптація до змін та прийняття нових підходів у вирішенні поставлених завдань
2. Командна робота та взаємодія
    Уміння працювати в команді;
    неупередженість та об’єктивність
3. Технічні вміння
    Вміння використовувати комп`ютерне обладнання та програмне забезпечення
4. Особистісні компетенції
    Інноваційність та креативність;
орієнтація на обслуговування;
самоорганізація та орієнтація на розвиток
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1. Знання законодавства
    Конституція України;
    Закон України «Про державну службу»;
    Закон України «Про запобігання корупції»;
    Закон України «Про прокуратуру»
2.      Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
    Тимчасова інструкція з діловодства в органах прокуратури України;
    Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію
 
 

кількість переглядів: 190