17.05.2019 Заступника начальника відділу документального забезпечення прокуратури Львівської області (категорія Б)

 
У М О В И
проведення конкурсу
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-  організація роботи та контроль за виконанням вимог Типової інструкції з діловодства в органах прокуратури України, регламенту прокуратури області, наказів керівництва прокуратури, що стосуються питань діловодства.
-  здійснення перевірок стану організації діловодства та надання  практичної допомоги з цих питань.
-  проведення стажування державних службовців, які забезпечують ведення діловодства у місцевих прокуратурах.
-  ведення обліку вхідної, внутрішньої та вихідної кореспонденції відділу документального забезпечення у відповідних книгах обліку та в автоматизованій системі електронного документообігу.
-  організація складання номенклатури справ відділу документального забезпечення та надання у відділ номенклатур справ структурних підрозділів та місцевих прокуратур для складання зведеної номенклатури справ прокуратури області, передачі її для розгляду та погодження експертній комісії (надалі ЕК) прокуратури області, експертно-перевірній комісії (надалі ЕПК) Державного архіву Львівської області та для затвердження прокурору області.
-  підготовка зведення про документообіг вхідних, внутрішніх та вихідних документів відділу документального забезпечення прокуратури області, апарату прокуратури області і місцевих прокуратур.
-  організація роботи щодо проведення структурними підрозділами та місцевими прокуратурами описів справ постійного, тривалого, тимчасового зберігання та з особового складу для складання зведених описів справ та подачі їх для розгляду ЕК прокуратури області та ЕПК Державного архіву Львівської області.
-  ведення журналів обліку документів і видань з грифом «Для службового користування».
-  здійснення перевірок наявності та фізичного стану документів і справ з грифом «Для службового користування».
-  складення переліку індексів структурних підрозділів прокуратури  області та подання його для затвердження прокурору області.
-  контроль за станом дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками служби діловодства.
-  ведення табелю обліку використання робочого часу працівників відділу документального забезпечення прокуратури області.
-        виконання інших обов’язків за дорученням керівника прокуратури в межах завдань, що покладаються на відділ документального забезпечення.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 7010 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
- копія паспорта громадянина України;
- письмова заява про участь у конкурсі із     зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, резюме у довільній формі;
- письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
- копія (копії) документа (документів) про освіту;
- заповнена особова картка встановленого зразка;
- посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
- письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред`явлення виконавчого документа до примусового виконання
Строк подання документів
до 16 год. 45 хв. 31 травня 2019 року
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
(м.Львів, проспект Шевченка, 17-19)
05 червня 2019 року о 15 год. 00 хв.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  
Бервецька Оксана Володимирівна,
(032)-235-84-01
kadru@oblprok.lviv.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1. Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра (спеціаліста)
2. Досвід роботи
на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою  
вільне володіння державною мовою
 
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером
уміння використовувати комп'ютерне обладнання та офісну техніку, працювати у програмах Microsoft «Office Word», «Office Excel» тощо
2. Необхідні ділові якості
вміння визначати пріоритети;
націленість на результат;
адаптація до змін та прийняття нових підходів у вирішенні поставлених завдань;
оперативність;
виваженість
3. Необхідні особистісні якості
ініціативність;
тактовність;
комунікабельність;
дисциплінованість;
 
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1. Знання законодавства
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Закон України «Про прокуратуру»
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України;
Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України
3.      Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
-    щодо роботи зі службовими документами;
-    щодо роботи з інформаційними електронними системами;
-    щодо роботи з електронними документами
 
 
 

кількість переглядів: 787