06.08.2019 Начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Львівської області (категорія Б)

 
У М О В И
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б" – начальника відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб прокуратури Львівської області
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
-  керівництво діяльністю відділу;
-  забезпечення підготовки документів для укладання договорів та інших угод;
-  підписання документів на видачу матеріальних цінностей зі складу та відомості на витрату матеріалів для потреб апарату;
-  визначення потреби у автотранспорті, паливно-мастильних матеріалах, інших необхідних матеріальних цінностях та витратних матеріалах, організація їх придбання;
-  забезпечення роботи службового автотранспорту, який перебуває на балансі в апараті прокуратури області, вжиття заходів щодо підтримання його у належному технічному стані;
-  контроль за збереженням матеріальних цінностей;
-  вжиття заходів до створення на кожному робочому місці належних умов та безпеки праці;
-  вжиття заходів щодо збереження матеріальних цінностей, підтримання службового приміщення прокуратури області у належному стані, своєчасного ремонту службових приміщень;
-  розробка та подання пропозицій щодо придбання, ремонту, поточного обслуговування, розподілу комп’ютерної техніки тощо;
-  проведення процедур закупівель у порядку, встановленому законодавством;
- сприяння роботі тендерного комітету прокуратури області під час проведення ним процедур закупівель у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі»;
-  організація впровадження в практичну діяльність прокуратури області та місцевих прокуратур новітніх інформаційних технологій;
-  організація адміністрування та технічне супроводження системи IP-телефонії та відеоконференцзв’язку;
-  підготовка проектів наказів прокурора області з питань режиму безперебійної та ефективної експлуатації засобів комп’ютерної техніки та оргтехніки;
-  розробка, в межах компетенції, оперативно-мобілізаційних документів;
- встановлення, налагодження програмного забезпечення АС класу «1», контроль за її функціонуванням тощо
Умови оплати праці
посадовий оклад – 8110 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
- копія паспорта громадянина України;
- письмова заява про участь у конкурсі із     зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, резюме у довільній формі;
- письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
- копія (копії) документа (документів) про освіту;
- заповнена особова картка встановленого зразка;
- посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
- письмова заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред`явлення виконавчого документа до примусового виконання
Строк подання документів
до 18 год. 00 хв. 22 серпня 2019 року
Додаткові (необов’язкові) документи
-  заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування
прокуратура Львівської області
(м.Львів, проспект Шевченка, 17-19)
28 серпня 2019 року о 15 год. 00 хв.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  
Цимир Тетяна Ярославівна,
(032)-235-84-01
kadru@oblprok.lviv.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1. Освіта
вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра (спеціаліста)
2. Досвід роботи
на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3. Володіння державною мовою  
вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою
не потребує
 
Вимоги до компетентності
 
Вимога
Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером
уміння використовувати комп'ютерне обладнання та офісну техніку, працювати у програмах Microsoft «Office Word», «Office Excel» тощо
2. Необхідні ділові якості
вміння визначати пріоритети;
націленість на результат;
адаптація до змін та прийняття нових підходів у вирішенні поставлених завдань;
оперативність;
виваженість
3. Необхідні особистісні якості
ініціативність;
тактовність;
комунікабельність;
дисциплінованість;
 
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
1. Знання законодавства
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Закону України «Про прокуратуру»
Закону України «Про звернення громадян»
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Закону України «Про публічні закупівлі»
Положення про технічний захист інформації в Україні
Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України
Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України
3. Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
- щодо роботи зі службовими документами;
-  щодо роботи з інформаційними електронними системами;
- щодо роботи з електронними документами
- щодо процедури проведення тендерних закупівель тощо
 
 
 

кількість переглядів: 634