02.10.2019 Спеціаліста Городоцької місцевої прокуратури Львівської області (категорії В)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття  вакантної посади
державного службовця  категорії «В» –
спеціаліста Городоцької місцевої прокуратури Львівської області
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
ведення діловодства у місцевій прокуратурі;
ведення обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів;
реєстрація вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції в Єдиній системі статистики та аналізу;
підготовка зведення про документообіг;
прийом та передавання документів факсом;
оформлення вихідних документів і своєчасна їх передача для відправки;
проставляння відміток в картках про здані оперативними працівниками документи;
підшивка в хронологічному порядку документів в наглядові провадження і справи після відповідної відмітки оперативного працівника чи керівника;
передача скарг, справ, інших документів керівнику, заступникам, в архів;
заведення та формування наглядових проваджень та справ;
контроль за строками виконанням документів, інформування працівника про затримку їх виконання;
спільно з керівником складання номенклатури справ;
зведення виконаних документів в справи,      підготовка, оформлення закінчених діловодством документів для здачі в архів прокуратури, підготовка описів справ;
ведення книги обліку документів;
ознайомлення, згідно вказівки керівника,   заступників, оперативних і технічних працівників з документами;
ведення облік документів з грифом ДСК;
реєстрація, зберігання та використання документів справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію;
ведення облік документів, які передаються оперативним працівникам;
підшивка документів та звернень;
підготовка документів до розмноження та розсилки тощо
 
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 3524 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково.
 
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
Копія паспорта громадянина України;
Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
Копії документів про освіту;
Заповнена особова картка встановленого зразка;
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік;
Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
 
Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах прокуратури Львівської області та Національного агентства України з питань державної служби, до 16:45 год. 16 жовтня 2019 року
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
Городоцька місцева прокуратура, м. Городок, вул. Львівська,10а,
Львівська область
о 10 год. 00 хв., 18 жовтня 2019 року
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення  конкурсу
Гаврилів Олег Миронович,
тел. (0-231) 30-141,
e-mail: gorodok@oblprok.lviv.ua
 
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища за освітнім ступенем не нижче молодший бакалавр або бакалавр
2.
Досвід роботи
не потребує
3.
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
 
1.
 
 
Якісне виконання поставлених завдань
 
ввміння надавати пропозиції, їх аргументувати;
адаптація до змін та прийняття нових підходів у вирішенні поставлених завдань
 
2.
 
 
Командна робота та взаємодія
 
уміння працювати в команді;
неупередженість та об’єктивність
 
3.
 
 
Технічні вміння
 
 
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення
 
 
4.
 
 
Особистісні компетенці
 
інноваційність та креативність; орієнтація на обслуговування; самморганцізація та орієнтація на розвиток
 
 
 
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про прокуратуру»
2.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Інструкція з діловодства в органах прокуратури України;
Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію
         

 

кількість переглядів: 548