16.03.2012

Кошторис доходів і видатків на 2012 рік

 
Кошторис доходів і видатків на 2012 рік
 
Показники
КЕКВ 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього 
1
2
3
4
5
НАДХОДЖЕННЯ - усього
Х
64465630,00
 
-
64465630,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету
Х
64465630,00
 
Х
64465630,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.
Х
Х
-
-
-плата за послуги, що надаються бюджетними установами
250100
Х
-
-
(розписати за підгрупами)
250101
Х
-
-
 
250103
Х
-
-
 
250104
Х
-
-
-інші джерела власних надходжень бюджетних установ
250200
Х
-
-
(розписати за підгрупами)
250201
Х
-
-
ВИДАТКИ ТА НАДХОДЖЕННЯ КРЕДИТІВ - усього
Х
64465630,00
-
64465630,00
Поточнi видатки
1000
64465630,00
-
64465630,00
Видатки на товари i послуги
1100
64465630,00
-
64465630,00
Оплата працi працівників бюджетних установ
1110
43419660,00
-
43419660,00
           Заробiтна плата
1111
43419660,00
-
43419660,00
           Грошове утримання вiйськовослужбовцiв
1112
-
-
-
Нарахування на заробiтну плату
1120
15717912,00
-
15717912,00
Придбання товарів і послуг
1130
2756872,00
-
2756872,00
           Предмети, матерiали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1131
1066080,00
 
1066080,00
           Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
1132
-
-
-
           Продукти харчування
1133
-
-
-
           Оплата послуг (крім комунальних)
1134
1670792,00
-
1670792,00
           Інші видатки
1135
20000,00
-
20000,00
Видатки на вiдрядження
1140
159251,00
-
159251,00
Матерiали,iнвентар,будiвництво,кап. ремонт та заходи спец.призначення, що мають загальнодерж.значен.
1150
-
-
-
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
1160
2400735,00
-
2400735,00
           Оплата теплопостачання
1161
1099800,00
-
1099800,00
           Оплата водопостачання i водовiдведення
1162
24785,00
-
24785,00
           Оплата електроенергiї
1163
463400,00
-
463400,00
           Оплата природного газу
1164
805540,00
-
805540,00
           Оплата iнших комунальних послуг
1165
7210,00
-
7210,00
           Оплата iнших  енергоносiїв
1166
-
 
 
Дослiдження i розробки, видатки державного (регiонального) значення
1170
11200,00
-
11200,00
Дослiдження i розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
1171
-
-
-
 Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку
1172
11200,00
-
11200,00
 

кількість переглядів: 844