03.06.2015

Правила вступу до НАПу

            Правила прийому  до Національної академії прокуратури України

Національна академія прокуратури України (далі – Академія) оголошує прийом до Інституту підготовки кадрів на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальністю «Правознавство» (код спеціальності 8.03040101) в межах ліцензованого обсягу на денну форму навчання.   

До Академії приймаються громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (на денну форму навчання)   і виявили бажання здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Прийом до Академії здійснюється за конкурсом.

На денну форму навчання до Академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації і отримали вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 

                                                        Відділ роботи з кадрами

                                                        прокуратури Львівської області

кількість переглядів: 2541