Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
18.01.2018

КОШТОРИС на 2018 рік

         
                                                                             КОШТОРИС
_________________на 2018 рік______________________
(індивідуальний, зведений)
02910031 Прокуратура Львівської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Львів
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ДЕРЖАВНИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 90 Генеральна прокуратура України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 901010 Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*___________)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 221 965 611,00 - 221 965 611,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 221 965 611,00 х 221 965 611,00
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х - -
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х - -
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х - -
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200 Х - -
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 Х - -
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки 25020400 Х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 221 965 611,00 - 221 965 611,00
Поточні видатки 2000 221 965 611,00 - 221 965 611,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2110 169 587 509,00 - 169 587 509,00
Заробітна плата 2111 169 587 509,00 - 169 587 509,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 37 309 247,00 - 37 309 247,00
Використання товарів і послуг 2200 12 345 111,00 - 12 345 111,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 1 858 690,00 - 1 858 690,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 3 309 090,00 - 3 309 090,00
Видатки на відрядження 2250 1 501 871,00 - 1 501 871,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 5 627 160,00 - 5 627 160,00
Оплата теплопостачання 2271 2 590 160,00 - 2 590 160,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 150 000,00 - 150 000,00
Оплата електроенергії 2273 1 287 000,00 - 1 287 000,00
Оплата природного газу 2274 1 600 000,00 - 1 600 000,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу 2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 48 300,00 - 48 300,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 48 300,00 - 48 300,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 2 723 744,00   2 723 744,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
         
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         

кількість переглядів: 1206