Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
19.04.2018

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д) за I квартал 2018 р.

                Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов`язкового державного
соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
               
               
               
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д)
за I квартал 2018 р.
                  Коди
Установа 00774 Прокуратура Львівської області               за ЄДРПОУ 02910031
Територія 79005 м.Львів пр-т.Шевченка 17/19               за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа,заклад)         за КОПФГ 425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 090 Генеральна прокуратура України      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0901010 Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________________________________  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* _______________________________________________________________________________________________________________________  
Періодичність: квартальна  
Одиниця виміру: грн коп.
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 223 080 848,00 56 696 353,00   52 175 891,92 52 175 891,92    
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 223 080 848,00     52 175 891,92 52 175 891,92    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 207 211 993,00     49 866 277,27 49 866 277,27    
Оплата праці 2110 040 170 501 637,00 43 748 031,00   41 821 261,36 41 821 261,36    
Заробітна плата 2111 050 170 501 637,00     41 821 261,36 41 821 261,36    
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060              
Нарахування на оплату праці 2120 070 36 710 356,00 8 824 567,00   8 045 015,91 8 045 015,91    
Використання товарів і послуг 2200 080 13 145 111,00     1 168 013,26 1 168 013,26    
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 090 2 558 690,00     62 111,20 62 111,20    
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 100              
Продукти харчування 2230 110              
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 3 409 090,00     400 353,94 400 353,94    
Видатки на відрядження 2250 130 1 501 871,00     112 378,69 112 378,69    
Видатки на заходи спеціального призначення 2260 140              
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 5 627 160,00 907 500,00   593 169,43 593 169,43    
Оплата теплопостачання 2271 160 2 590 160,00     419 266,08 419 266,08    
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 150 000,00     7 011,63 7 011,63    
Оплата електроенергії 2273 180 1 287 000,00     157 467,29 157 467,29    
Оплата природного газу 2274 190 1 600 000,00     9 424,43 9 424,43    
Оплата інших енергоносіїв 2275 200              
Оплата енергосервісу 2276 210              
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 48 300,00            
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230              
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 48 300,00            
Обслуговування боргових зобовязань 2400 250              
Обслуговування внутрішніх боргових зобовзань 2410 260              
Обслуговування зовнішніх боргових зобовзань 2420 270              
Поточні трансферти 2600 280              
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290              
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300              
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310              
Соціальне забезпечення 2700 320              
Виплата пенсій і допомоги 2710 330              
Стипендії 2720 340              
Інші виплати населенню 2730 350              
Інші поточні видатки 2800 360 2 723 744,00     1 141 601,39 1 141 601,39    
Капітальні видатки 3000 370              
Придбання основного капіталу 3100 380              
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390              
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400              
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410              
Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів 3122 420              
Капітальний ремонт 3130 430              
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440              
Капітальний ремонт інших обєктів 3132 450              
Реконструкція та реставрація 3140 460              
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470              
Реконструкція та реставрація інших обєктів 3142 480              
Реставрація памяток культури, історії та архітектури 3143 490              
Створення державних запасів і резервів 3150 500              
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510              
Капітальні трансферти 3200 520              
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530              
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540              
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550              
Капітальні трансферти населенню 3240 560              
Внутрiшнє кредитування 4100 570              
Надання внутрішніх кредитів 4110 580              
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590              
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600              
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610              
Зовнiшнє кредитування 4200 620              
Надання зовнішніх кредитів 4210 630              
Інші видатки 5000 640 X 3 216 255,00 X X X X  
Нерозподілені видатки 9000 650              
                   
                   
Керівник _______________________________________ Голомша А.М.      
                   
                   
Головний бухгалтер ______________________________ Углик Н.В.  
                   
                 
                   

кількість переглядів: 912