Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
19.10.2018

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д) станом на 01 жовтня 2018 р.

                Додаток 2 до Порядку складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звітності фондами загальнообов`язкового державного
соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
%COMMKENT%
         
                         
                         
                         
                         
Звіт          
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1 д)          
станом на 01 жовтня 2018 р.          
                  Коди          
Установа 00774 Прокуратура Львівської області               за ЄДРПОУ 02910031          
Територія 79005 м.Львів пр-т.Шевченка 17/19               за КОАТУУ 4610136600          
Організаційно-правова форма господарювання Державна організація (установа,заклад)         за КОПФГ 425          
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 090 Генеральна прокуратура України                
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0901010 Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури            
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________________________________            
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* _______________________________________________________________________________________________________________________            
Періодичність: квартальна            
Одиниця виміру: грн коп.          
           
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів - усього х 010 27 877,90 3 340,28       24 537,62 Х Х Х Х 9 392,90  
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю х 020   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності х 030   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ х 040   Х Х Х Х   Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) х 050 24 537,62 Х Х Х Х 24 537,62 Х Х Х Х Х Х
Фінансування х 060 3 340,28 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки - усього x 070 27 877,90 Х Х Х Х Х 18 485,00       Х Х
у тому числі:                            
Поточні видатки 2000 080 27 877,90 Х Х Х Х Х 18 485,00       Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата праці 2110 100   Х Х Х Х Х         Х Х
Заробітна плата 2111 110   Х Х Х Х Х         Х Х
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120   Х Х Х Х Х         Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130   Х Х Х Х Х         Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 27 877,90 Х Х Х Х Х 18 485,00       Х Х
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 150 27 877,90 Х Х Х Х Х 18 485,00       Х Х
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 160   Х Х Х Х Х         Х Х
Продукти харчування 2230 170   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180   Х Х Х Х Х         Х Х
Видатки на відрядження 2250 190   Х Х Х Х Х         Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата теплопостачання 2271 220   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата електроенергії 2273 240   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата природного газу 2274 250   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата інших енергоносіїв 2275 260   Х Х Х Х Х         Х Х
Оплата енергосервісу 2276 270   Х Х Х Х Х         Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280   Х Х Х Х Х         Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290   Х Х Х Х Х         Х Х
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування боргових зобовязань 2400 310   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобовязань 2410 320   Х Х Х Х Х         Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобовязань 2420 330   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти 2600 340   Х Х Х Х Х         Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360   Х Х Х Х Х         Х Х
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370   Х Х Х Х Х         Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380   Х Х Х Х Х         Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390   Х Х Х Х Х         Х Х
Стипендії 2720 400   Х Х Х Х Х         Х Х
Інші виплати населенню 2730 410   Х Х Х Х Х         Х Х
Інші поточні видатки 2800 420   Х Х Х Х Х         Х Х
Капiтальнi видатки 3000 430   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів 3122 480   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт 3130 490   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальний ремонт інших обєктів 3132 510   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція та реставрація 3140 520   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530   Х Х Х Х Х         Х Х
Реконструкція та рестоврація інших обєктів 3142 540   Х Х Х Х Х         Х Х
Реставрація памяток культури, історії та архітектури 3143 550   Х Х Х Х Х         Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560   Х Х Х Х Х         Х Х
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти 3200 580   Х Х Х Х Х         Х Х
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, організаціям) 3210 590   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610   Х Х Х Х Х         Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620   Х Х Х Х Х         Х Х
                             
                             
Керівник _______________________________________ Пуківський Б.В.            
                             
                             
Головний бухгалтер ______________________________ Углик Н.В.            
                             
дата 19.10.2018р.                          

кількість переглядів: 966