Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
25.01.2019

Звіт про надходження та використання коштів загального форду станом на 1 січня 2019 року (Форма №2 д )

                                                                                                           Звіт
                                                        про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д)
                                                                                     станом на     01 сiчня 2019 р.
                  Коди
Установа  00774 Прокуратура Львівської області               за ЄДРПОУ  02910031
Територія  79005 м.Львів пр-т.Шевченка 17/19               за КОАТУУ 4610136600
Організаційно-правова форма господарювання  Державна організація (установа,заклад)         за КОПФГ  425
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  090 Генеральна прокуратура України      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0901010  Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________________________________________  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* _______________________________________________________________________________________________________________________  
Періодичність:  річна  
Одиниця виміру: грн коп.
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 Видатки та надання кредитів - усього Х 010 245 098 424,00 245 098 424,00   244 855 918,39 244 855 918,39    
у тому числі: Поточні видатки 2000 020 243 233 923,00     242 991 878,25 242 991 878,25    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 222 996 185,00     222 996 185,00 222 996 185,00    
Оплата праці  2110 040 184 659 281,00 184 659 281,00   184 659 281,00 184 659 281,00    
  Заробітна плата 2111 050 184 659 281,00     184 659 281,00 184 659 281,00    
  Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060              
Нарахування на оплату праці 2120 070 38 336 904,00 38 336 904,00   38 336 904,00 38 336 904,00    
Використання товарів і послуг 2200 080 16 213 994,00     15 990 046,79 15 990 046,79    
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар 2210 090 5 686 800,00     5 686 800,00 5 686 800,00    
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 100              
Продукти харчування 2230 110              
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 5 222 013,00     5 222 013,00 5 222 013,00    
Видатки на відрядження 2250 130 946 816,00     732 870,03 732 870,03    
Видатки на заходи спеціального призначення 2260 140              
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 4 335 855,00 4 335 855,00   4 335 853,76 4 335 853,76    
  Оплата теплопостачання 2271 160 2 010 160,00     2 010 158,77 2 010 158,77    
  Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 57 695,00     57 695,00 57 695,00    
  Оплата електроенергії 2273 180 1 048 000,00     1 048 000,00 1 048 000,00    
  Оплата природного газу 2274 190 1 220 000,00     1 219 999,99 1 219 999,99    
  Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 200              
  Оплата енергосервісу 2276 210              
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 22 510,00     12 510,00 12 510,00    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230              
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 22 510,00 22 510,00   12 510,00 12 510,00    
Обслуговування боргових зобовязань 2400 250              
Обслуговування внутрішніх боргових зобовзань 2410 260              
Обслуговування зовнішніх боргових зобовзань 2420 270              
Поточні трансферти 2600 280              
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290              
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300              
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310              
Соціальне забезпечення 2700 320              
Виплата пенсій і допомоги 2710 330              
Стипендії 2720 340              
Інші виплати населенню 2730 350              
Інші поточні видатки 2800 360 4 023 744,00     4 005 646,46 4 005 646,46    
Капітальні видатки 3000 370 1 864 501,00     1 864 040,14 1 864 040,14    
Придбання основного капіталу 3100 380 1 864 501,00     1 864 040,14 1 864 040,14    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 199 000,00     199 000,00 199 000,00    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400              
  Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410              
  Капітальне будівництво (придбання) інших обєктів 3122 420              
Капітальний ремонт 3130 430 1 665 501,00     1 665 040,14 1 665 040,14    
  Капітальний ремонт  житлового фонду (приміщень) 3131 440              
  Капітальний ремонт  інших обєктів 3132 450 1 665 501,00     1 665 040,14 1 665 040,14    
Реконструкція та реставрація 3140 460              
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470              
  Реконструкція та реставрація інших обєктів 3142 480              
  Реставрація памяток культури, історії та архітектури 3143 490              
Створення державних запасів і резервів 3150 500              
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510              
Капітальні трансферти 3200 520              
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530              
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540              
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550              
Капітальні трансферти населенню 3240 560              
Внутрiшнє кредитування 4100 570              
Надання внутрішніх кредитів 4110 580              
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590              
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600              
  Надання інших внутрішніх кредитів  4113 610              
Зовнiшнє кредитування 4200 620              
Надання зовнішніх кредитів 4210 630              
Інші видатки 5000 640 X 17 743 874,00 X X X X  
Нерозподілені видатки 9000 650              

кількість переглядів: 789