11.08.2011

Кошторис доходів і видатків на 2011 рік

 
                                                              Кошторис доходів і видатків на 2011 рік
Показники
КЕКВ 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього 
1
2
3
4
5
НАДХОДЖЕННЯ - усього
Х
61213401,00
-
61213401,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету
Х
61213401,00
Х
61213401,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.
Х
Х
-
-
-плата за послуги, що надаються бюджетними установами
250100
Х
-
-
(розписати за підгрупами)
250101
Х
-
-
 
250103
Х
-
-
 
250104
Х
-
-
-інші джерела власних надходжень бюджетних установ
250200
Х
-
-
(розписати за підгрупами)
250201
Х
-
-
ВИДАТКИ ТА НАДХОДЖЕННЯ КРЕДИТІВ - усього
Х
61213401,00
-
61213401,00
Поточнi видатки
1000
61213401,00
-
61213401,00
Видатки на товари i послуги
1100
61213401,00
-
61213401,00
Оплата працi працівників бюджетних установ
1110
40506954,00
-
40506954,00
           Заробiтна плата
1111
40506954,00
-
40506954,00
           Грошове утримання вiйськовослужбовцiв
1112
-
-
-
Нарахування на заробiтну плату
1120
14418874,00
-
14418874,00
Придбання товарів і послуг
1130
3756622,00
-
3756622,00
           Предмети, матерiали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1131
1457400,00
-
1457400,00
           Медикаменти та перев'язувальнi матерiали
1132
-
-
-
           Продукти харчування
1133
-
-
-
           Оплата послуг (крім комунальних)
1134
2290222,00
-
2290222,00
           Інші видатки
1135
9000,00
-
9000,00
Видатки на вiдрядження
1140
124921,00
-
124921,00
Матерiали,iнвентар,будiвництво,кап. ремонт та заходи спец.призначення, що мають загальнодерж.значен.
1150
-
-
-
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв
1160
2406030,00
-
2406030,00
           Оплата теплопостачання
1161
1100100,00
-
1100100,00
           Оплата водопостачання i водовiдведення
1162
35785,00
-
35785,00
           Оплата електроенергiї
1163
463400,00
-
463400,00
           Оплата природного газу
1164
795538,00
-
795538,00
           Оплата iнших комунальних послуг
1165
11207,00
-
11207,00
 

кількість переглядів: 75536