ТИПОВИЙ ПОРЯДОК проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»
ВИСНОВОК щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”